Cāļa forumi » Likumi un pabalsti
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Fram!: Darba laiks - kā noformēt pareizi?

WitchRed

Pastāvīgs apmeklētājs

CT = +36.6°

04.11.2011 10:38:34 0 0

Pēka
Ir iespēja noteikt, ka darbiniekam netiek uzskaitīts darba laiks vai arī šo uzskaiti viņš var veikt pats.
Kopš kura laika?!

Darba likums:
137.pants. Darba laika uzskaite

(1) Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas.

WitchRed

Pēka

Pastāvīgs apmeklētājs

CT = +36.6°

04.11.2011 15:42:43 0 0

WitchRed
Likumu ieteicams lasīt visu

148.pants. Darba laika organizēšanas īpašie noteikumi

(1) Šā likuma 131.panta pirmās daļas, 136.panta piektās daļas, 138.panta trešās daļas, 142.panta pirmās daļas, 143.panta pirmās daļas un 145.panta noteikumus, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības principus, kā arī nodrošinot pietiekamu atpūtu, var neattiecināt uz situācijām, kad, ievērojot attiecīgā darba vai nodarbošanās īpatnības, darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts vai to var noteikt paši darbinieki. Minētajos gadījumos nav jāveic darba laika uzskaite.

(2) Šā likuma 138.panta pirmās daļas, 142.panta pirmās daļas, 143.panta pirmās daļas un 145.panta noteikumus, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības principus, kā arī nodrošinot pietiekamu atpūtu, var neattiecināt uz darbiniekiem, kuri nodarbināti uzņēmumā, kas nodrošina pasažieru un kravu autopārvadājumus, pārvadājumus pa gaisu vai iekšzemes ūdensceļiem, un kuru darbs vai nodarbošanās saistīta ar izbraukumiem vai pārvietošanos.

(3) Šā panta otrās daļas noteikumi neattiecas uz darbiniekiem, kuri veic darbu pilsētas sabiedriskajos transportlīdzekļos.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 04.03.2010. likumu, kas stājas spēkā 25.03.2010.)

Pēka

Briesmone

Apmeklētājs

CT = +36.6°

04.11.2011 18:38:51 0 0

Ir normālais darba laiks un nepilnais darba laiks. Tam jābūt norādītam darba līgumā.

Ja nav norādīts, tad pieņem, ka 40st nedēļā. Sk komentāros kurus producē VID, VDI un FM.

Aha, nenormētais atavisms laikam sen izčibējis. Sen atpakaļ bija.Es jau arī nebiju īsti pārliecināta.

Mums ir apkopēja, kurai ir cik tur stundas dienā jāstrādā, tai ir noteikta stundas likme.

Pārējiem, cik uz sitienu atceros ir kā vairumam ofisnieku. Nekādu virsstundu mums ļoti sen jau nav. Krīze kopš sākās.

Briesmone
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Jūs neesat iegājis sistēmā, tādēļ nevarat rakstīt šajā forumā
18151511

Noderīgās saites