Atpūta

Zemes ietekme uz cilvēku

Tradicionālās kultūras iniciatīvu centra "KasTe" rīkotajā lekciju ciklā "Kas latvietim vēderā" cilvēkiem bija iespēja tikties ar arhitektūras doktori, RTU Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centra vadošo pētnieci Ludmilu Kortunovu, kura stāstīja par Latvijas attīstības iespējām dabas katastrofu periodā, skaidrojot, kā mūs ietekmē dažādi starojumi – magnētisms, radiācija un gravitācija un kuri ir veselībai labvēlīgākie Latvijas reģioni. Zinātniece uzskata, ka pašlaik svarīgākais Latvijas uzdevums – panākt, lai sākas iedzīvotāju paaudzes atjaunošanās process. Tas ir atrisināms uzdevums, ja ievērotu Zemes īpatnības un izvietotu cilvēkus labvēlīgās teritorijās.

Zeme nav viengabalaina, blīva garoza, tai ir dažādas lielākas un mazākas plaisas, no kurām izdalās vielas no zemes dzīlēm, tāpat arī garoza pati vietām ir biezāka un vietām plānāka. Tas ietekmē arī iedzīvotājus, kas konkrētajā vietā dzīvo, tai skaitā arī latviešus. Arī Latvijā zemes garozas blīvums ir atšķirīgs un ir dažādas plaisas, kuru krustpunktos īpaši nav ieteicams dzīvot, jo no tiem pastiprināti izdalās radiācija un ir nelabvēlīgs magnētiskais lauks, kas ietekmē fizioloģiskos procesus, tai skaitā arī cilvēku pašsajūtu un spēju radīt bērnus. Dzīvošana lūzumu krutpunktos var izraisīt dažādas slimības, kā arī būt iemesls straujai mirstībai šajā vietā.

Foto: istockphoto.com

Tagad pat pirms zemesgabala iegādes vai mājas būvniecības iespējams veikt apkārtnes zinātnisku novērtēšanu, lai saprastu, cik labvēlīga  vai nelabvēlīga šī vieta ir – cik blīvs vai ar plaisām esošs ir gruntsgabals, kāda ir zemes starojuma intensitāte konkrētajā vietā, cik labs ir šajā vietā pieejamais ūdens. Tāpat tiek veikta demogrāfiskā izpēte un iedzīvotāju saslimstība noteiktā teritorijā, kā arī iegūti vēl citi nozīmīgi dati. Mājas lapā www.urboekologija.lv iespējams uzzināt vairāk gan par to, kā tas notiek, gan par zemes garozas struktūras, zemes starojuma un iežu ģeoķīmiskā sastāva ietekmi uz iedzīvotāju veselību, saimniecisko darbību un mākslīgo vidi. Šī zinātniski pētnieciskā firma līdz šim ir izpētījusi 10 reģionus, kā arī vairāk nekā 300 nelielas platības Latvijā. 

No piesārņojuma viedokļa, protams, visvairāk problēmu ir Rīgā, tomēr pēc kartēm iespējams secināt, ka arī citviet ir piesārņojuma problēmas. Zinātniece norāda, ka Latvija ir pārsteidzoši dažāda un līdz šim ir atklātas vairākas īpaši labvēlīgas vietas dzīvošanai, ko nosaka vairāki zinātniski izpētīti faktori. Tas ir svarīgi, izvēloties vietu dzīvošanai un bērnu augšanai. Izrādās, ka bērnu dzimšanu ietekmē ne tikai vides piesārņojums un sociālie faktori, bet arī citi ārēji faktori. Viens no tiem ir Saules aktivitātes pastiprināšanās.

2000. gadā beidzās 11 tūkstošgadīgais Saules aktivitātes cikls. Saule sāka aktivizēties jau vairāk nekā pirms 100 gadiem. Ar šo aktivizāciju saistīti kari, ekonomikas krīzes, politisko iekārtu izmaiņas, zemestrīces, palielināta saslimstība un mirstība un citas negatīvas parādības. Latvijā Saules aktivitātes pieaugums veicinājis iedzīvotāju dabiskā pieauguma strauju samazināšanos. Tagad mēs esam Saules aktivitātes cikla pašā kulminācijā un ir svarīgi noturēt dabiskā pieauguma līkni virs kritiskās robežas, jo, ja šo periodu izturēsim, tad vēlāk būs vieglāk. Bet ja ne, tad Latvija tuvojas kritiskajai robežai, kad no populācijas dabīgā pieauguma pāriet uz iedzīvotāju izmiršanu.

Zinātniece norāda, ka svarīga ir vieta, kurā cilvēki dzīvo. Ja pirms būvēšanas tiktu veikta teritorijas ģeoloģiskā pārbaude un tiktu apbūvēti tikai labvēlīgi gruntsgabali, mazinātos nelabvēlīgā dabas ietekme, kas izraisa smagas saslimšanas. Tā būtu visdrošākā profilakse pret slimībām, tādējādi palielinātu cilvēku dzīvošanas ilgumu, kā arī pieaugtu dzimstība. Tas viss kopā uzlabotu ekonomiku un iedzīvotaju labklājību.

Vides ietekmi ir svarīgi ņemt vērā, jo organisms un vide nepārtraukti apmainās ar enerģiju un vielām. Mēs saņemam no zemes radioaktīvo, magnētisko, gravitācijas starojumu un izdalām savu enerģiju un vielas. Ar zemi organismi apmainās arī ar ķīmiskiem elementiem. Augsnes un ūdens izpēte ļauj noskaidrot to mikroelementu sastāvu. Ļauj uzzināt, kādi mikroelementi zemē ir nepietiekošā daudzumā, un kādi pārbagātībā.

Latvijas augsnē konstatēta kobalta nepietiekamība, kurš ir B vitamīnu grupas galvenā sastāvdaļa. Kobalta deficīts saistīts ar anēmijas attīstību (kad ir nepietiekams hemoglobīns), ar nervu sistēmas traucējumiem un biežām angīnām. Mūsu augsnē un ūdenī konstatēta arī selēna, vara, cinka, molibdēna, hroma, fluora nepietiekamība. Informācija par zemes un ūdens mikroelementu sastāvu atļauj spriest, kādi vitamīni un mikroelementi mums ir nepieciešami un no kādiem liekiem elementiem jāatbrīvojas.

To pašu var teikt arī par izstarojumiem. Katram izstarojuma veidam ir tāds izstarojuma intensitātes diapazons, kuru organismi uzņem bez pataloģijām. Izstarojumi ar augstāku intensitāti par optimālo jau izsauc traucējumus organismā. Parasti pataloģijas saistītas ar pārmērīgi augstiem vai pārmērīgi zemiem intensitātes rādītājiem, kuri veidojas ģeofizisku lauku anomālijās. 

Runājot par gravitācijas lauku, jāatceras, ka Latvija atrodas zonā ar samērā vāju gravitācijas lauka intensitāti, bet cilvēki, dzīvnieki un augi jūtas labi intensīvā gravitācijas laukā. Tādas teritorijas sastopamas dienvidrietumos (Saldus, Dobeles, Bauskas reģions) un citas atsevišķas Latvijas vietas. 

Tā kā lekcija notika Cēsīs, tad zinātniece izpētīja, ka Cēsīs ir vidēji bieza zemes sega, kas nozīmē, ka vieta nav ne slikta, ne īpaši laba, bet normāla dzīvošanai un bērnu radīšanai. Vairāk būtu jāuztraucas Kurzemes ziemeļos dzīvojošajiem, jo tur ir mazs kristāliskais pamatklintājs. 

No klausītājiem zinātniece atvadījās ar Senekas vārdiem – dzīvot laimīgi un dzīvot saskaņā ar dabu – tas ir viens un tas pats. Bet, atbildot uz jautājumu, vai tuvākā laikā ir sagaidāms pasaules gals, teica, ka pasaules galu nevar apsolīt, bet ģeoloģiskas izmaiņas gan ir sagaidāmas. Tas nozīmē, ka mēs to varam izjust ar biežākām zemestrīcēm, kā arī jāuzmanās no radiācijas palielināšanās, kas var saindēt ūdeni.

Iveta Rozentāle

Citi interesanti raksti

Mēness ne tikai kā Zemes pavadonis

Ēd. Izspļauj. Esi laimīgs.

Par līdzīgiem tematiem aprunāties varat Cāļa forumos

Pļāpiņa

Neredzamā pasaule