Atpūta

Aiz kalniņa

Aiz kalniņa mēnestinis, aijā, žū-žū,

Ripu rapu uzrāpoja, žū-žū.

Mēnestiņi, zilsvārcīti, aijā, žū-žū,

Nenāc mūsu lodziņā, žū-žū.

Uz upīti pakalnē, aijā, žū-žū,

Teci, teci klusiņām, žū-žū.

Tur stāv divi barainīši, aijā, žū-žū,

Zvaigznotām actiņām, žū-žū.

Sēstatiesi laiviņā, aijā, žū-žū,

Mēnestinis vizinās, žū-žū.

Mēnestinis vizinās, aijā žū-žū,

Aiz sudraba pavediena, žū-žū.