Atpūta

Bērniņ, ko Dievs man devis

Bērniņ, kuru Dievs man devis

Savā klēpī iznēsāt,

Pūciņ drebošā un smalkā

Dusi, pieglaudies man klāt!

 

Irbe āboliņā klausās,

Sirds tai dreb un nevar stāt;

Netrūksties no manas elpas,

Dusi pieglaudies man klāt!

 

Tevi, manu stiebriņ sīko,

Dzīves vējiem purināt;

Nelaid vaļā manu krūti,

Dusi pieglaudies man klāt!

 

Viss man zudis, nenāk sapnis

Spirdzināt un mierināt.

Neizslīdi man no rokām,

Dusi pieglaudies man klāt!