Atpūta

Aspazija

Dzied circenītis aizkrāsnē, Nāc puisīt mātei azotē;

Ak, neprasi, nav maizītes, Skat, skat, kur laukā zvaigznītes!

Lai citiem riekstiņš, pīrādziņš, Mums, lūk, tur logā mēnestiņš,

Tāds mīļš, balts, apaļš mēnestiņš, Tik spoži citiem nespīd viņš.

Beidz raudāt, dēliņ, rimsti nu, Es tad ko jauku stāstīšu:

Mes runci ratos iejūgsim, Uz mēnestiņu nobrauksim.

Tur būs tev spožas spēlītes, Būs runcim zelta pelītes.

Tev iedos sidrab plintīti, Un vēl ar zelta gailīti.

Pie sāniem būs tev zobentiņš, Un rokā sarkans karodziņš.

Miedz, puisīt, aizmiedz azotē, Kā circenītis aizkrāsnē.