Atpūta

Pasaciņa

Aspazija

Mazā, sirmā kumeliņā

Jāj pa ceļu pasaciņa.

Ātri, ātri steidzas viņa,

Rokā zelta pātadziņa.

Jāj un jāj un neapstājas,

Zemes virsū nav tai mājas.

Līdz ko jaukie sapņi beidzas,

Viņai projām jāaizsteidzas.

Ilgi, šķiet man, projām biju;

Nu es atkal ieraudzīju:

Mazā, sirmā kumeliņā

Jāj pa ceļu pasaciņa.

Sidraboti pakaviņi,

Zili puķu iemauktiņi;

Pavadā kā pērles sienas

Senās, mīļās bērnu dienas.

Jāj un jāj un neapstājas,

Zemes virsū nav tai mājas.