Atpūta

Taurenīši dejā viegli, viegli slīd

Taurenīši dejā viegli, viegli slīd, Vai ar mani nāksi dejot, princesīt?

Taurenīši sen jau saldi, saldi dus, Nedzird mūziku un apkārt ļoti kluss.

Tad lai paliek deja, mīļā princesīt. Tikai teic, ka projām neaiziesi rīt.

Ja tu vedīsi, kur naktsvijoles zied, Tad man negribēsies vienai projām iet.

Ja tu atļausi man basām kājām skriet, Ja ar mani klausīsies kā lakstīgalas dzied,

Tad man negribēsies vienai projām iet, Tad man negribēsies vienai projām iet.

Vedīšu es tevi tur, kur naktsvijoles zied. Un tu drīkstēsi tur basām kājām skriet.

Un tu varēsi tur mīkstā sūnā krīst Un pa sidrabainu avotu tu iesi drīz.

Vedīšu es tevi tur, kur naktsvijoles zied, Un tev negribēsies vienai projām iet...