Atpūta

Tautasdziesmas

Šūpo mani māmuliņa,

Vītoliņa šūpulī,

Lai es augu tik lokana,

Kā vītola žagariņš.

 

Šūpo mani, māmuliņa,

Vizulīšu šūpulī:

Jās tautiņas, dos naudiņu,

Ņems ar visu šūpulīti.

Sīka maza es gulēju

Vizulīšu šūpulī:

Jau tautiņu kumeliņi

Mauru pina pagalmā.

 

Kar, māmiņa, šūpulīti,

Kari kalna galiņai.

Ja tu mani nešūposi,

Šūpos mani vējiņisi.

Miga, miga vien’ actiņa,

Drīz aizmiga abas acis,

Kad aizmiga abas acis,

Tad gulēšu saldu miegu.