Atpūta

Velc, pelīte, saldu miegu

Velc, pelīte, saldu miegu

Mazajāmi bērniņam,

Caur rijiņu, caur klētiņu,

Caur lodziņa šķirbiņām.

 

Klusītemi, lēnitemi,

Lai kaķītis nesadzird,

Kad kaķītis sadzirdēsi,

Novilks tavu kažociņ'.

 

Savilkusi saldu miegu,

Liec šūpuļa pagalvī,

Ielien pati aliņai,

Lai kaķītis nedabuj'.

 

II.variants:

Velc, pelīte, saldu miegu

Mazajami runcītim,

Savilkusi, sanesusi,

Guli pati pagalvī.

Kad runcītis pamodīsies,

Gardi, gardi laizīsies.

Ej, pelīte, paklausiesi,

Sauc runcīti azaidā.

Briku braku noganīšu,

Ko ēdīsim aizdarā.