Atpūta

Kontūrzīmējumi

Tev vajadzēs ar ūdenskrāsas vai pirkstiņkrāsas, zīmuli, varbūt otu, lielu (A3) papīra lapu, flomāsterus. Uzzīmē uz papīra vienkāršām, ģeometriskām formām tuvus priekšmetus – zivis, traukus, kokus, puķes, un mudini mazo bērnu tos izkrāsot. Palīdzi, ja nepieciešams. No šī procesa mazākais dalībnieks gūst iespēju ķēpāties un mācās zīmēt kaut ko konkrētu, bet, kad zīmējums nožuvis, vecākie bērni vai tu pati kopā ar mazo ar flomāsteriem mēģiniet apvilkt uzzīmētajiem tēliem košas, kontrastējošas kontūras. Tāpat var iezīmēt arī detaļas: acis, zvīņas un spuru „ribas” zivīm, lapas un ziedus kokiem, rakstus krūzēm, bites uz ziediem.

Iesūtīja Elza