Atpūta

Origami

Maciņš, salocīts no papīra

1. Lapu pārloka uz pusēm un to pusīti vēlreiz pārloka. Pēc tam atloka. Uz atlocītās malas būtu jāredz locījuma vietas - viena horizontāli pa visu lapu, otra - vertikāli.

2. Atlocīto lapu noliek vertikāli.

3. Lapas augšējo labo stūrīti noloka līdz viduslīnijai. To pašu izdara ar kreiso stūrīti. Lapas augšpusē izveidojas stūris.

4. Precīzi tas pats notiek lapas apakšpusē.

5. To stūrīti, kas veidojas pie viduslīnijas no nolocītajiem lapas stūriem, lapas augšpusē noloka uz leju līdz vietai, kur beidzas nolocīto lapu stūru mala (skat.3. punktu).

6. Tas pats apakšpusē.

7. Tad šo iegūto locījumu, vēlreiz noloka līdz viduslīnijai. To dara gan lapas augšā, gan apakšā. Gala rezultātā lapas augša un apakša satiekas pie viduslīnijas, veidojot ko līdzīgu aploksnei.

8. Lapu pagriež tā, lai garākās malas būtu sānos. Turklāt pašu lapu pagriež ar "muti" uz leju - locījums apakšpusē.

9. Lapas augšējo un apakšējo malu pārloka uz pusēm, lai to malas atkal satiktos pie viduslīnijas.

10. Lapu atkal pagriež - garākā mala augšpusē - un atkal pārloka.

11. Atliek tik izvilkt no izveidotās kabatiņas stūrīti un maciņš gatavs.

Ja interesē vēl kaut kas, locīts no papīra, latviski ir iznākušas daudzas grāmatas, meklējiet plauktos vai bibliotēkā, kā arī internetā, piemēram:

Apkopoja Elza