Atpūta

Pirotehniķa ieteikumi

Mana mamma ir bērnu acu ārste. Lai cik dīvaini tas neliktos, bet viena no daudzajām asociācijām, kas man no bērnības saglabājusies par Ziemassvētkiem un Jaungadu, ir – vēls vakars, mājās zvana telefons, mamma ģērbjas un brauc uz slimnīcu operēt kārtējo bērneli, kam paša vai pieaugušo neuzmanības vai muļķības dēļ ar pirotehniku savainotas actiņas. Un tā katru gadu. No decembra sākuma līdz janvāra vidum. Man radās zināmi aizspriedumi pret plaša patēriņa pirotehniku, lai gan biežāk būtu vainojami neapdomīgi tās lietotāji.Taču dzīvē kā jau dzīvē – pirotehnikas aizstāvis dievu Olimpā ir bijis uzdevuma augstumos, un tā es pāris gadus atpakaļ iepazinu pirotehniķi ar vairāku desmitu gadu stāžu. Skatījos uz viņu ar aizdomām. Spridzinātājs taču. Nepakautrējos un pastāstīju par savu kritisko attieksmi pret visām šīm lietiņām. Un tad viņš piekrita intervijai – nevis, lai attaisnotu pirotehniku manās acīs, bet lai būtu darījis iespējami daudz, kas viņa spēkos, lai pasargātu veikalos nopērkamās pirotehnikas lietotājus no neapdomīgas rīcības, kuras sekas var būt un nereti ir traģiskas. Lūk, tā tapa mana improvizētā intervija ar pirotehniķi Ilmāru Āboliņu.

I.Āboliņš: “Veikalos nopērkamās pirotehnikas klāsts ir tik plašs, ka acis ņirb, un svinību sajūsmā bieži tiek aizmirsta no bērnības kaltā patiesība – ar uguni spēlēties ir ne vien skaisti, bet arī bīstami. Pēc pašu rokām sarīkota salūta dažiem svētki turpinās, bet dažus sagaida labākajā gadījumā vilšanās par iztērēto naudu, sliktākajā – jāpārkrāso viesu automašīnas, jāsauc palīgā ugunsdzēsēji vai ātrā palīdzība. Lai uguņošana sagādātu prieku, nevis raizes un nelaimes, jāatceras dažas patiesībā vienkāršas lietas.

 • Sev un citiem droša pirotehnikas lietošana nav savienojama ar alkohola lietošanu. Tiem, kas lietojuši alkoholu, uguņošanā jāpiedalās kā skatītājiem.
 • Pirotehniku jāiegādājas vienīgi sertificētos veikalos, nevis tirgū zem letes vai uz ielas stūra. Labu pirotehnikas veikalu raksturo pārdevēja spēja pastāstīt par konkrēto izstrādājumu un tā drošu lietošanu vairāk par to, kas rakstīts uz (bieži vien pavirši iztulkotas) lietošanas pamācības.
 • Pat vissīkāko neskaidrību gadījumā jautājiet padomu pirotehniķim. Ja pēc instrukcijas izlasīšanas īsta skaidrība par pirotehnikas izstrādājuma drošu lietošanu nerodas, labāk vēlreiz pārjautāt speciālistam. Rūpīgi jāizlasa pirotehnikas lietošanas pamācība, vēlams – vēl dienas gaismā, un jāievēro tā. Tas palīdz saglabāt vēsu prātu.
 • Pareiza vietas izvēle – vēstures pieminekļu, slimnīcu, baznīcu, mācību iestāžu un degvielas uzpildes staciju tuvumā pirotehniku lietot nedrīkst!
 • Jāievēro drošības attālumi starp pirotehnikas elementiem, skatītājiem un ugunsnedrošiem objektiem.
 • Iekārtojot uguņošanas vietu un uzstādot pirotehnikas izstrādājumus, jāņem vērā vēja stiprums un virziens; skatītājiem jājūt vējš no mugurpuses.
 • Jāuzmanās no kokiem! – Tāpat kā stiprs vējš arī tie var negribot mainīt pirotehnikas lidojuma virzienu, un tas vienmēr kļūst neprognozējams.
 • Izstrādājumus drīkst izņemt no iepakojuma un attīrīt degauklas tikai īsi pirms lietošanas.
 • Uguņošanas lietas nedrīkst atstāt bez uzraudzības pat labi zināmās vietās! Labākajā gadījumā tās kāds nozags, sliktākajā – atradīs pusaudzis, kam kabatā noteikti būs sērkociņi vai šķiltavas.
 • Pirotehnikas tuvumā nesmēķējiet un neļaujiet to darīt citiem!
 • Nedrīkst izjaukt gatavos pirotehnikas izstrādājumus.
 • Raķetes pirms šaušanas jāievieto stabili vertikāli nostiprinātā (piemēram, zemē ieraktā) pudelē vai caurulē. Jums nepieciešamas tieši tikpat daudz pudeles vai caurules, cik raķetes domājat izšaut.
 • Ja paredzēta lielāka uguņošana, laikus jāsagatavo un tuvumā jānovieto ugunsdzēšamais aparāts vai vismaz spainis ar ūdeni. Ātra uguns nodzēšana var izglābt dzīvību un pasargāt materiālās vērtības. Arī pirmās palīdzības aptieciņai jābūt tuvumā.
 • Neļaujiet pirotehnikai nonākt bērna rokās, - arī tad, ja tas ir viņa dzimšanas dienas salūts!
 • Visdrošāk ir uzticēt pirotehnikas izšaušanu profesionāļiem, kas izvērtēs iespējamos riskus un nesīs pilnu atbildību gan par uguņošanas priekšnesumu, gan tā drošību. Labs pirotehniķis pratīs savaldīt šos uguns dēmonus, neapdraudot skatītāju veselību, dzīvību un mantu.

Pirotehnikas palaišana

 • Aizdedzināšana jāveic no vēja puses un pēc aizdedzināšanas nekavējoties jāatkāpjas. Nedrīkst pārliekties pār aizdedzināmo izstrādājumu un iet garām tam, kad tas aizdedzināts!
 • Petardes (trokšņa pirotehnika) pēc aizdedzināšanas ātri jāaizmet drošā attālumā – no sevis un citiem. Trokšņa pirotehniku nedrīkst lietot telpās.
 • Uguns strūklakas un tamlīdzīgus izstrādājumus vispirms jānovieto uz zemes un tikai pēc tam jāaizdedzina.
 • Galda pirotehniku jādedzina uz ugunsdroša pamata, jāizvairās no viegli uzliesmojošiem materiāliem.
 • Raķetes jāšauj gaisā vertikāli!
 • Nav pieļaujams, ka viena raķete tiek šauta, bet pārējās guļ turpat līdzās uz zemes, gaidot savu kārtu. Vienīgā bīstamā dzirkstele uzkritīs tieši uz degauklām, un tad raķetes pašas izvēlēsies trajektoriju, kas diez vai būs tīkama Jums.
 • Nevienu pirotehnisku izstrādājumu tā darbošanās laikā nedrīkst turēt rokās. Arī brīnumsvecītes mēdz degt nelīdzeni, un straujāks zibsnis var būt par iemeslu izbīlim un tūlīt pēc tam - degošam paklājam un indīgiem dūmiem.

Pēc uguņošanas

 • Pirotehniskos izstrādājumus, kas nav nostrādājuši, atkārtoti aizdedzināt ir aizliegts! Nenostrādājušos pēc pāris minūtēm neizjauktus neitralizē, iemetos ūdenī.
 • Jāpārliecinās, lai pēc uguņošanas zemē nepaliktu kvēlojam neviena dzirkstele, jo kā zināms – no dzirksteles izceļas liesma.”

Nomierinājos. Un piekritu, ka pirotehnika nav nekas briesmīgs, vai lieks. Tā spēj sagādāt prieku, it īpaši bērniem. Un tieši bērnu dēļ pats svarīgākais ir apzināties, ka mūsu drošība ir mūsu pašu rokās vismaz lielākajā daļā situāciju.

Nora

Lasi vēl

Ziemassvētku dievkalpojumā

Dāvana bagātam cilvēkam

Par svētkiem varat parunāties forumos

Svētki

Pļāpiņa