Bērni

Bērnu vasaras nometnes 2011

Viens no vasaras brīvlaika pavadīšanas veidiem bērniem un jauniešiem ir piedalīšanās kādā no vasaras nometnēm, lietderīgi pavadot brīvo laiku, apgūstot jaunas prasmes un iegūstot jaunus draugus.

Kur meklēt informāciju par bērnu vasaras nometnēm

Vecāki informāciju par pieejamajām nometnēm var meklēt savu pilsētu vai novadu un pašvaldību mājas lapās. ESF projekta «Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai» ietvaros Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izveidojis portālu par Latvijā reģistrētām un sertificētām bērnu vasaras nometnēm un šo nometņu vadītājiem – www.nometnes.gov.lv.

Foto: istockphoto.com

Rīgā vecāki bērnus var pieteikt vasaras nometnēm, sazinoties ar nometņu vadītājiem. Kontakti norādīti portālā www.e-skola.lv.

Bērnu vasaras nometņu veidi

Nometnes var būt dienas vai diennakts – ar vai bez nakšņošanu. Tās var būt paredzētas dažādām vecuma grupām. Cenas ir atkarīgas no nometnes programmas, atrašanās vietas, ēdināšanas un sadzīves apstākļiem. Nometnes var būt paredzētas jebkuram dalībniekam (atvērtās nometnes) vai konkrētai dalībnieku mērķgrupai (slēgtās nometnes).

Pēc dalībnieku izmitināšanas nometnes iedala: nometne telpās, nometne ārpus telpām vai nometne telpās un ārpus telpām. Nometnes organizatori var būt gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan juridiskas vai fiziskas personas, ja tās ir reģistrētas komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs.

Kas jāzina vecākiem, pirms pieteikt bērnu vasaras nometnei

Kad izvēlēta nometne, kuras programma, norises laiks un cena apmierina, vecākiem jāpārliecinās, vai nometnes vadītājam ir nepieciešamā apliecība, kas liecina par to, ka viņš ir apguvis Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētu bērnu un jauniešu nometņu vadītāju kursu programmu. Par to, vai nometnei ir visas nepieciešamās darbības atļaujas, var pārliecināties portālā www.nometnes.gov.lv. Visas nometnes tiek organizētas atbilstoši 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 981 par «Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību».

 

Foto: istockphoto.com

Lai nometne varētu darboties, tai jāsaņem saskaņojumi ar pašvaldību, atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām, Veselības inspekcijas (VI) atļauju uzsākt nometnes darbību, kā arī jāiziet Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārbaude un jāsaņem atzinums par nometnes dalībnieku ēdināšanu (ja tāda ir paredzēta).

Kas vēl jānoskaidro pirms bērna došanās uz vasaras nometni

Lai bērns piedalītos nometnē, būs jānoslēdz līgums divos eksemplāros ar nometnes organizētāju par dalībnieka uzņemšanu, jāaizpilda speciāla anketa, kurā jānorāda ziņas par dalībnieku. Ne ātrāk kā desmit darbdienas pirms nometnes darbības uzsākšanas jāiesniedz izziņa no primārās veselības aprūpes ārsta par bērna veselības stāvokli. Izziņā jābūt informācijai par veiktajām vakcinācijām, pedikulozes pārbaudi, alerģijām, hroniskām saslimšanām, speciālo medikamentu lietošanu.

Foto: istockphoto.com

Pirms došanās uz nometni jānoskaidro informācija par līdzi ņemamajām lietām un to, kad varēs apciemot bērnu. Būtu vēlams iepriekš iepazīt vietu, kur bērns pavadīs laiku. Jānovērtē sadzīves apstākļi, nometnes telpas un to iekārtojums. Jānoskaidro, vai nav nepieciešams vakcinēties pret ērču encefalītu.

Ja vecāki pavada bērnu uz nometni, ierodoties viņi var pārliecināties, vai nometnē ikvienai personai redzamā vietā ir izvietota tāda informācija kā, piemēram, informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu, dalībnieku guļvietu izvietojuma plāns diennakts nometnē, nometnes iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi, nometnes dienas kārtība.

Iveta Odiņa

Citi noderīgi raksti

Kā sodīt un nenodarīt pāri

Bērns un velosipēds

Par savu mazuļu aktivitātēm varat aprunāties Cāļa forumos

Mazulis

Skolēni

Ratiņi, autokrēsli un citas lietas bērniem

Aktīva atpūta