Bērni

Lai svešvaloda Tavam bērnam vairs nebūtu svešā valoda

Lasītāj, vai Tu proti kādu svešvalodu? Vai Tev ir bērns vecumā no 3–7 gadiem? Vai Tu vēlies, lai Tavs bērns arī prastu šo svešvalodu? Ja jā, tad Tu esi lieliska mamma vai tētis, jo saproti, ka mūsdienās zināšanas ir bagātība, un ļoti lielā mērā šo bagātību veido svešvalodu zināšanas. Kurš prot valodas, tam visa pasaule paveras draudzīga un iespēju pilna.

Kā Tev liekas, ar ko jāsāk, ja vēlies palīdzēt savam mazulim iemācīties svešvalodu? Sūtīt uz valodu pulciņu, lai profesionāls speciālists parūpējas par Tava bērna zināšanām? Kāpēc ne? Ļaut skatīties multenes un klausīties mūziku svešvalodā? Protams! Tomēr ir vēl kāds veids, kuram līdzās šie un citi valodu mācīšanās veidi kļūs neskaitāmas reizes vērtīgāki un efektīvāki. Valoda kā dzīvs un draudzīgs organisms kļūs par pašsaprotamu ikdienas sastāvdaļu. Kā to panākt? Jūs, vecāki, varat kļūt par bērna skolotājiem un tam nevajag ne pedagoģisko, ne lingvista izglītību! Pamatā tam vajag tikai Tavu interesi un laiku, ko pavadīt kopā ar savu bērnu, un, jā, protams arī Tavas svešvalodu zināšanas. Turpmākajā raksta daļā paskaidrosim tuvāk, kā tas varētu darboties.

Jau iepriekš esam stāstījuši par projektu PASS (Parents As Successful teacherS) , kurā iesaistījāmies jau labu laiciņu atpakaļ, aicinot piedalīties arī portāla apmeklētājus, testējot un vērtējot projekta izstrādātos valodu mācīšanās palīglīdzekļus. PASS valodu mācīšanās palīglīdzekļi tiek iedalīti 3 fāzēs: 0 fāze, 1. fāze, 2. fāze. Te nav nekā sarežģīta: pēc loģikas – pēc nosacīti zemākā prasmju līmeņa seko izaugsme (mums kā vecākiem arī), kas pieprasa nopietnākus materiālus.

Šajā reizē vēlamies sniegt konspektīvu skaidrojumu, kā izmantot projekta izstrādātos materiālus un 0 fāzi.

Ir tikai divas lietas, kas jāzina pirms uzsākt nodarbības ar bērniem

1. Ir jāsaprot, kādi ir mūsu mērķi? Tie ir trīs:

 • Uzlabot komunikāciju starp bērnu un vecākiem. Tēlaini runājot, sarunai būtu jābūt kā kopīgai telpai, kas ir tik patīkama, lai gan bērnam, gan vecākiem būtu motivācija sarunas turpināt vēl un vēl.

 • Palīdzēt bērnam attīstīt domāšanas prasmes

 • Atvērt bērna svešvalodas uztveres kanālus un noskaņot viņu pozitīvi pret svešvalodām, valodu ienesot viņa ikdienas vidē

2. Valodu mācīšanās materiāli ir kartītes (kuras var izdrukāt paši vecāki pēc reģistrēšanās PASS lapā). Arī nekā sarežģīta – kartītes ir elementārs ceļvedis vecākiem (uz kartītēm ir ierosinoši jautājumi sarunai ar bērnu par konkrētu tēmu) un aizraujošas bildītes bērniem (uz kartītēm ir atraktīvi zīmējumi, kuru galvenais varonis ir zils robotiņš).

Kartītes šajā gadījumā nav mācību grāmata vai darba burtnīca, ko nedrīkst apzīmēt un aiztikt netīriem pirkstiņiem. Tas ir draudzīgs materiāls, ko bērns var krāt, un rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem. Savukārt, vecāki vienmēr var izdrukāt kartītes atkārtoti.

Kā minētos mērķus sasniegt? Sākot strādāt ar savu bērnu:

 

 • Piedalieties bērna aktivitātēs! Ja bērnam ir motivācija kaut ko darīt (piemēram, spēlēties), izmantojiet šo bērna motivāciju un rodiet to arī sevī. Tieši bērna paša motivācija ir nepieciešamais sākums. Proti, spēlējieties kopā, dariet kaut ko kopā, bet šajās aktivitātēs sekojiet bērnam (viņš ir vadītājs). Tātad katram valodas mācīšanās uzdevumam ir jābalstās bērna motivācijā. Nekādā gadījumā neizdariet spiedienu. Savukārt, lai vecākiem būtu vieglāk iekļaut aktivitātēs valodu mācīšanos, 0 fāzes kartītes iedalītas 8 tehnoloģijās (situācijās), piemēram, multeņu skatīšanās, būvēšana (piemēram, Lego) u.c. Katra situācija uz kartītēm savienota ar ierosinošiem jautājumiem, ko vecāki var uzdot saviem bērniem.

 • Jautāt nevis atbildēt. Kā to iemācīties? Pamēģiniet 3 posmus: a) kad bērns pie jums griežas ar kādu jautājumu, mēģiniet nevis uzreiz atbildēt, bet uzdot pretīm jautājumu, kas bērnam liks pašam uz to atbildēt; b) ar laiku palieliniet jautājumu skaitu; c) uzdodiet bērnam atvērta tipa jautājumus (tādus, uz kuriem nevar atbildēt ar vienu vārdu – jā/nē/nezinu, un uz kuriem nav 100% paredzama atbilde). Mēģiniet jautāt salīdzinošos jautājumus (Kā tev patīk šis? Vakar mēs runājam par..., kurš no šiem diviem tev patīk vairāk? Kāpēc?) vai prasīt nedaudz atvērtākus jautājumus ar lielāku abstrakciju un izvēles iespējām (nevis – Kādā krāsā ir mašīna?, bet Cik vispār krāsas tu vari redzēt šai mašīnai?). Pat, ja jautājums ir vienkāršs, radošo procesu vienmēr var palielināt, uzdodot vairāk jautājumus.

 • Jautājumu kartītes neparedz vienu pareizo un precīzāko atbildi, un dažkārt aizvedīs pie pavisam negaidītas atbildes vai sarunas virziena. Šādā gadījumā saruna starp vecākiem un bērnu paliek tikai interesantāka. Varbūt jūs uzzināsiet par savu mazuli kaut ko jaunu!

Kā tas viss darbojas bērna labā?

Sarunās par kartītēs piedāvātajām situācijām bērns izdomā kaut ko jaunu, salīdzina, analizē, tā paplašinot savu uztveres un iztēles bagātību. Bērns atverās svešvalodai caur pazīstamām un patīkamām sarunām. Svešvaloda kļūst par normālu ikdienas sastāvdaļu. Bērns pierod, ka svešvaloda ir viņam draudzīga; tā ir derīga un aizraujoša viņa pasaulei.

Kā noskaņot draudzīgu vidi?

Negaidiet no bērna pārāk daudz – nepārspīlējiet ar tiekšanos pēc rezultāta, kā arī nekļūstiet mehāniski mācīšanās procesā. Svarīgākā šajā nodarbē ir attieksme – kopīgi ar bērnu pavadīts laiks un palīdzēšana bērnam pašam iemācīties domāt, iemācīties būt radošam un brīvam, attīstīt pozitīvu attieksmi pret svešvalodu.

Mērķis ir nevis iemācīt bērnam jaunus vārdus un teikumu konstrukcijas, bet pieradināt bērnu, lai viņš būtu ar mieru dzirdēt svešvalodu ikdienas situācijās un lai viņam liktos pilnīgi normāli, ja kāds no vecākiem vai abi spēles laikā runā svešvalodā.

Svarīgi pieturpunkti


 • Kartītes (valodu mācīšanās materiāli) ir 8 valodās: angļu, vācu, franču, itāļu, latviešu, krievu, holandiešu

 • Drīzumā būs pieejama PASS mobilā versija

 • Materiāli paredzēti bērniem no 3–7 gadiem (var izmantot arī vēlāk), taču, kad tieši sākt strādāt ar kartītēm, to vislabāk jutīs un sapratīs paši vecāki, pazīstot savu mazuli

 • 0 fāzes kartītes ieteicams izmantot pusgadu, taču nav obligāti atteikties no šiem materiāliem, kad pāriesiet uz 1. fāzi – var izmantot abus materiālus kopā

 • Video YouTube, kur var redzēt piemērus, kā domāšana izpaužas/attīstās strādājot ar 0 fāzi:

  Jautājumi par laikuhttp://www.youtube.com/watch?v=Pp4ZycKcpL8

  Jautājumi par multenes personāžiemhttp://www.youtube.com/watch?v=D8dUpo2BDiw

 

Ja Tevi šajā rakstā stāstītais ir ieinteresējis, iesakām doties uz PASS lapu, reģistrēties tajā un pašam visu kārtīgi izpētīt. Ticiet mums – tur nav nekā sarežģīta, tieši pretēji – viss ir paskaidrots un vienmēr ir iespēja uzdot neskaidros jautājumus projekta speciālistiem.


Lai Tev izdodās būt labai mammai/tētim un sava bērna palīgam un skolotājam!