Bērni

Bērnu drošības ABC. Apkopojums

Bērnu drošības ABC sadalīta vecumposmos:

Pirmais vecumposms – zīdainis (0–1 gads);

Otrais vecumposms – mazulis (2–3 gadi);

Trešais vecumposms – pirmsskolas vecuma bērns (4–5 gadi);

Ceturtais vecumposms – skolas vecuma bērns (6–12 gadi);

Piektais vecumposms – pusaudža vecums (13–19 gadi).

Pirmais vecumposms  – zīdainis

A. Dzīvesvieta jāpielāgo bērniņam, veidojot drošu vidi (bez asām malām u. tml.).

B. Bērna veselība – uzmanīgi jāizvēlas pārtika, ko dot bērniņam.

C. Bērna drošība ārpus mājām – neatstāt bērnu ratiņos bez uzraudzības, neļaut pārāk sasilt, ieejot veikalā, vai pārāk strauji neizvest viņu aukstumā.

A. Pirmkārt, jāpārskata sava dzīvesvieta un tā jāpielāgo bērniņam – sadzīves ķīmija, zāles, etiķis, alkohols un tamlīdzīgas lietas jānoliek bērnam nepieejamā un vislabākajā gadījumā arī neievērojamā vietā, jānoliek nost visi sīkie priekšmeti, ko bērniņš varētu norīt.

Foto: istockphoto.com

Jāievēro bērna drošība saistībā ar viņa kustīgumu (velšanās, rāpošana, staigāšana utt.) – rozetēm ir jābūt noslēgtām vai ir jābūt jaunākās paaudzes kontaktligzdām, kam elektrisko ierīci var pievienot tikai pieaugušais; pie kāpnēm jābūt vārtiņiem; atvilktnes, kur atrodas kaut kas mazajam bīstams (asi priekšmeti, medicīnas līdzekļi u. tml.), ir jānodrošina ar speciālajiem aizbīdņiem. Nodrošinot mājokli, var izmantot arī radošu pieeju, piemēram, plauktiņu durvis aizlīmēt ar līmlenti vai tēta kaklasaiti.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš tam, lai bērniņš neizkristu no gultas. Ir labi, ja vecāku gultai ir apmale, ko var ērti piestiprināt pie jebkuras gultas malas, lai mazais no tās neizkristu, kad tur atrodas. Gadījumā, ja bērniņš tomēr ir izkritis no gultiņas, sekas var parādīties arī krietni vēlāk (pēc aptuveni 2–3 gadiem), it īpaši tad, ja izkritis zīdainis līdz sešu mēnešu vecumam. Ja noticis šāds atgadījums, bērnu noteikti vajag aizvest pie ārsta (arī tad, ja nav redzamu punu un bērniņš ātri nomierinās).

Pirmajos mazuļa dzīves mēnešos viņu ne uz brīdi nevar atstāt vienu, jo kaut sīkākajā nelaimes gadījumā viņš nav spējīgs sev palīdzēt.

B. Pirmajā dzīves gadā bērniņš, uzņemot jaunu pārtiku, var būt alerģisks, tāpēc mazulis ar jaunu ēdienu jāiepazīstina pamazām, turklāt pakāpeniski pa vienam produktam. Dodot jauno ēdienu, jānovēro zīdaiņa reakcija un, ja neparādās nelabvēlīgi simptomi, ēdienu var turpināt dot.

Pirmajā dzīves gadā māmiņām jāzina, kā izpaužas dažādas bērnu veselības problēmas, kas var novest pie nopietnām sekām vai pat pie pēkšņās nāves sindroma. Iepriekšējas zināšanas var palīdzēt laicīgi un adekvāti reaģēt. Cilvēkam ir jāizglītojas, nevis jāklausās tantiņu nostāstos. Ieteicams lasīt izglītojošas grāmatas, konsultēties ar profesionāļiem, apmeklēt dažādus kursus, piemēram, pirmās neatliekamās palīdzības kursus u. c. – gudrība no gaisa nekrīt, un māmiņai ir svarīgi būt izglītotai pirms nelaime ir notikusi.

C. Mūsdienās bērnus nedrīkst atstāt nepieskatītus publiskās vietās, piemēram, ratos pie veikala, jo var notikt visdažādākās nelaimes – garāmgājējs var iemest cigaretes izsmēķi, aizstumt ratiņus projām vai mazuli nozagt. Nekādā gadījumā bērnu nedrīkst atstāt vienu mašīnā, jo durvis var nobloķēties vai atslēgas var tikt aizmirstas mašīnā un, kamēr durvis tiek attaisītas, bērniņam no pārkaršanas, elpas trūkuma vai nobīšanās var rasties veselībai bīstamas problēmas.

Vedot bērnu ar ratiņiem, ir svarīgi, lai tie būtu nodrošināti ar atstarotāju un arī māmiņai būtu atstarotājs. Vēlāk, kad bērns sāk staigāt, vislabāk, ja atstarotāji ir iestrādāti virsdrēbēs.

Otrais vecumposms – Mazulis

A. Drošība mājās, jo bērns visu grib izpētīt.

B. Drošība ārpus mājām, lai bērns neskrietu uz ielas, turētos pie vecākiem un neņemtu neko no svešiniekiem.

C. Socializēšanās un draudzība.

A. Vēl joprojām svarīgākā ir drošība pašu mājās, īpaši sadzīviskā līmenī, jo bērns visu grib izpētīt. Audzinot bērnu, nedrīkst uz galda atstāt bērnam bīstamas lietas (karstu kafiju, nazi u. tml.), sadzīves ķīmija ir jānoliek bērnam neredzamā un nepieejamā vietā.

Šajā vecumā bērns ir gudrāks, tāpēc viņam var sākt skaidrot drošības neievērošanas sekas. Pērkot rotaļlietas, jāievēro, lai tās būtu drošas un atbilstošas konkrētajam vecumam.

Foto: istockphoto.com

B. Izejot ar bērnu uz ielas, jāuzmanās, lai bērns neizskrietu uz brauktuves, neietu līdzi svešiniekiem un no tiem bez vecāku atļaujas neko neņemtu. Trīs gadus vecam bērnam vecāki var sākt stāstīt par drošību uz ielas.

Ja bērnam tomēr gadās, piemēram, lielveikalā, pazaudēt mammu, ir labi, ja viņam zināmā apģērba kabatā ir lapiņa ar vecāku vārdiem, adresi un telefona numuriem, ko viņš var parādīt kādai izpalīdzīgai tantei, kura palīdzēs atrast pazudušo māmiņu.

Kad bērns sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, viņš ir pakļauts biežākai saslimšanai, tāpēc vecākiem jābūt informētiem par dažādām slimībām un rīcību, ko konkrētā slimība pieprasa. Jāzina arī, kādu reakciju var izraisīt potes, kādus medikamentus un kā vislabāk bērnam lietot.

C. Bērns šajā vecumposmā iemācās socializēties – draudzējas ar vienaudžiem, kļūst neatkarīgāks un vajadzības gadījumā iemācās sevi aizstāvēt. Socializēšanās process notiek tāpēc, ka vairums bērnu apmeklē bērnudārzu. Ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un viņu pieskata algota aukle, tad viņai ir jābūt uzticamai. Jebkurā gadījumā vecākiem ir jānodibina cieša saikne ar bērnu, lai vajadzības gadījumā bērniņš savas problēmas, kas saistītas ar aukli vai bērnudārzu, droši var izstāstīt.

Trešais vecumposms – pirmsskolas vecuma bērns

A. Drošība, mājās, aizliegumu ievērošana.

B. Drošība, atrodoties ārpus mājām, īpaši aktīvās atpūtas laikā.

C. Sagatavošana skolai.

Foto: istockphoto.com

A. Arī šajā vecumposmā bērnam ir svarīga drošība mājās. Ja bērns saprot, ko viņš nedrīkst, tas nenozīmē, ka viņš brīdī, kad vecāki neredz, nepārkāps noteiktos aizliegumus.

B. Veicamos drošības pasākumus apkārtējā vidē, kur bērns atpūšas (rotaļu laukumi, peldbaseins, atklātas ūdenstilpnes, dažādas bērnu iestādes u. c.), vecāki var bērnam iemācīt. Tomēr pilnībā nevar paļauties uz to, ka bērns par visu ir informēts – vecākiem notiekošais ir jācenšas arī kontrolēt. Svarīgi ir arī ievērot drošību saskarsmē ar dzīvniekiem.

C. Gatavojot bērnu skolas gaitām, ir jāiemāca bērnam ievērot ceļu satiksmes noteikumus, būt piesardzīgam saskarsmē ar svešiem cilvēkiem u. tml. Bērns ir arī jāinformē, ka gadījumā, ja nepieciešama pieaugošo palīdzība, visdrošāk ir lūgt policista vai māmiņas ar bērnu ratiņiem palīdzību.

Ceturtais vecumposms – skolas vecuma bērns

A. Drošība skolā.

B. Bērna pašpāliecība. Draugu izvēle.

C. Drošība mājās.

A. Šajā vecumā bērnam ir jāiemāca justies droši skolā. Viņam ir jāzina, kā tikt galā ar konfliktsituācijām, kur vērsties pēc palīdzības un cik liela ir skolotāju un vecāku atbildība. Bērns ir jāinformē arī par to, kā viņš droši var nokļūt mājās.

B. Bērnā ir jāieaudzina pārliecība par sevi, viņam ir jāmāk pateikt ‹‹nē››. Svarīga ir bērna uzticība vecākiem, lai viņš nebaidītos stāstīt arī par to, kas viņu nomāc. Ir arī jāskaidro, pēc kādiem kritērijiem izvēlēties sev piemērotus draugus.

C. Jo bērns paliek vecāks, jo biežāk viņš mājās paliek viens, tāpēc viņam ir jāzina, kā, piemēram, pareizi lietot elektrību, uz kādu numuru zvanīt tad, ja mājās noticis kāds negadījums, un kā reaģēt negaidītās situācijās (izceļas ugunsgrēks, jūtama gāzes smaka u. tml.).

Piektais vecumposms – pusaudža vecums

A. Dažādas atkarības.

B. Droša seksuālās dzīves uzsākšana.

C. Rīcības seku apzināšanās.

 

Foto: istockphoto.com

A. Pusaudža vecums ir bīstams tad, ja bērns nav pārliecināts par sevi un neprot patstāvīgi pieņemt lēmumus. Lielākās briesmas Jūsu bērnam rada nepareizovienaudžu ietekme. Lai izvairītos no nevēlamām sekām pusaudža vecumā, no mazotnes ģimenē jāveido vide, kurā bērns jūtas droši un nebaidās runāt par sev svarīgām lietām.

Ja pusaudzis vienaudžiem nespēj pateikt ‹‹nē›› un pastāvēt par savu viedokli, tad vienmēr bērna paziņu lokā būs kāds, kurš viņu pierunās pamēģināt alkoholu, narkotikas, seksu u. c. Nedrošiem jauniešiem var rasties arī dažādas atkarības: čatošana, videospēles u. c. Jebkurā gadījumā viņiem jāzina, ka internetā nedrīkst publicēt savu personīgo informāciju.

Meitenēm šajā vecumā var būt bulīmija vai anoreksija. Savukārt meitenēm, kuras vēlas būt modeles, ir jāzina, ka viņas bez vecāku piekrišanas nevar pieteikties modeļu aģentūrā.

B. ir jābūt informētiem par seksuālajiem jautājumiem, kas sevī ietver arī informāciju par izsargāšanos no STS, grūtniecības un seksuāli bīstamām situācijām.

C. Bērni šajā vecumā kļūst arvien neatkarīgāki, bet tas nenozīmē, ka viņi vienmēr ir gatavi uzņemties atbildību par savu rīcību vai izprot savas rīcības sekas. Šis ir tas vecums, kad bērnam ir jāiemācās paļauties uz saviem spēkiem, nevis jāskrien pie mammas.

Iveta Rozentāle

Citi noderīgi raksti

Aukles darba tirgū

Bērna drošība, braucot automašīnā

Par bērnu drošību varat aprunāties Cāļa forumos

Ratiņi, autokrēsli un citas lietas bērniem

Likumi un pabalsti

Auto

Mazulis