Bērni

Katra dzīvība Latvijai ir svarīga – priekšlikumi

Pirmo reizi Latvijā veiktā pētījuma “Izglābsim 100 bērnus” prezentācijas diskusijā, kurā piedalījās veselības ministre Ingrīda Circene, Veselības ministrijas galvenā speciāliste ginekoloģijā un dzemdniecībā Dace Rezeberga, Rīgas Dzemdību nama galvenā neonataloģe Ilze Kreicberga, kā arī citi medicīnas jomas speciālisti un interesenti, tika apspriesti pētījumā izvirzītie priekšlikumi, kā arī izvērtēti diskusijas laikā izskanējušie risinājumi situācijas uzlabošanai, lai turpmāk izdotos izglābt arvien vairāk bērniņu, kas līdz šim mirst vēl nepiedzimuši vai līdz sestajai savas dzīves dienai (perinatālajā periodā – no grūtniecības 22. grūtniecības nedēļai līdz sestajai pēcdzemdību dienai).

Zāļu kompensācija un papildus izmeklējumi

Veselības ministre Ingrīda Circene informēja, ka no 2012. gada 1. jūlija stāsies spēkā Veselības ministrijas izstrādātie uzlabojumi, kas ietilpst Mātes un bērna uzlabošanas plānā 2012.-2014. gadam.

Pētījuma prezentācijas publicitātes foto

Līdz ar to darbosies princips “nauda seko grūtniecei”, tāpēc māmiņām būs lielāka iespēja iet pie privātiem ginekologiem, rasts papildus finansējums jaundzimušo aprūpei un arī reģionālajiem perinatālajiem centriem, kā arī recepšu medikamentu kompensācijai 25% apmērā grūtniecēm un 50% apmērā bērniem līdz divu gadu vecumam. Sievietēm būs iespēja saņemt papildus izmeklējumus un veikt sonogrāfiju 12. grūtniecības nedēļā, kas pagaidām ne vienmēr tiek veikta.

Pētījumā parādās atšķirības starp pilsētas un lauku iedzīvotājiem, tāpēc pētījumā ieteikts nodrošināt kvalitatīvu perinatālās palīdzības pakalpojumu pieejamību visām Latvijas iedzīvotājām (šeit uzmanība jāpievērš arī tam, lai kvalitatīvi pakalpojumi būtu dažādu līmeņu perinatālās aprūpes iestādēs, adekvāta samaksa, lai būtu iespējams ieguldīt attīstībā), tāpat jāizvērtē sociālo faktoru loma un sociālās palīdzības iespējas. Svarīga ir dažādu struktūru sadarbība grūtnieču atbalstam: pašvaldības, novadu sociālie darbinieki, ģimenes ārsti, speciālisti pilsētās.

Speciālistu pieejamība

Ņemot vērā, ka lauku reģionos sievietēm ir ne tikai problemātiskāk apmeklēt ārstu, bet pat mēdz būt problēmas tikt līdz ārstam, diskusijā tika ierosināts un pēc diskusijas Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija vērsusies ar ierosinājumu pie Latvijas lauku pašvaldībām, ka skolēniem paredzētos autobusus varētu izmantot arī topošo māmiņu aizvešanai pie ārsta, lai sievietes varētu laicīgi stāties uzskaitē un veikt ultrasonogrāfijas izmeklējumu, kas ļautu pietiekami ātri atklāt iespējamās problēmas, tās risināt un tādējādi glābt mazuļu dzīvības.

Pētījumā noskaidrots, ka netiek veiktas vairākas nozīmīgas pārbaudes, kas ir svarīgas, lai ļautu mazulim izdzīvot, proti, svarīgi diagnosticēt augļa attīstības anomālijas, kā arī augļa augšanas aizturi. Kā norāda pētījuma autori, augļa augšanas aiztures gadījumu sastopamība Latvijā ir augstāka nekā to vēsta oficiālā statistika, tāpēc, ka nav tikuši izvērtēti augla augšanas parametri, bet tie spēlē nozīmīgu lomu mazuļu mirstības ietekmēšanā. Tāpēc arī ir nepieciešams šis agrīnais US skrīnings jau 12. nedēļā, kad vēl ir iespējams nepieciešamības gadījumā papildus rīkoties. Svarīgi ir arī uzlabot US izmeklējumu kvalitāti, izstrādājot un ieviešot vienādus izmeklējuma standartus, kā arī nosakot aprīkojuma nepieciešamo kvalitāti. Augsta riska pacientēm nepieciešami papildus izmeklēšanas metodes.

Protams, būtiski ir arī cilvēkresursi. Nepieciešama nepārtraukta medicīnas personāla kvalifikācijas paaugstināšana, jāievieš vecākie konsultanti – genekologi – dzemdību speciālisti ar sertifikātu fetālā medicīnā. Svarīgas ir dzemdību nodaļa personāla zināšanas jaundzimušo primālāras reanimācijas veikšanā.

Svarīga loma izglītošanai

Tāpat kā jebkuros citos jautājumos, arī šajā ir ļoti svarīgi izglītot kā topošās māmiņas, tā sabiedrību kopumā – svarīga ir informācijas pieejamība un skaidrošana ne tikai grūtniecēm, bet arī sociālajiem dienestiem un skolām.

Pētījuma prezentācijas publicitātes foto

Pētījuma autori iesaka pacientu izglītošanu noteikt ar Ministru kabineta noteikumiem. Tāpat svarīgi ir noradīt nevis, ka cilvēks dara nepareizi, bet kā darīt pareizi. Atbalstu būtu nepieciešams sniegt nevis tikai entuziastiem, bet profesionālām asociācijām.

Pētījuma prezentācijas laikā diskusijas vadītājs Ansis Bogustovs ierosināja, ka iespējams būtu nepieciešami striktāki noteikumi, lai topošie vecāki būtu ieinteresēti saņemt nepieciešamo informāciju. Kā piemēru viņš minēja, ka šobrīd Topošo vecāku skolu apmeklēšana ir brīvprātīga, bet varētu ieviest nosacījumu, ka ja skola vai nodarbības netiek apmeklētas, tad tiek samazināts iespējamais pabalsts vai recepšu zāļu kompensācijas apjoms.

Māmiņām ir nepieciešama plašāka informācija, lai viņas pašas spētu sekot līdzi sava mazuļa attīstībai un iespējamām problēmām, tādējādi samazinot problēmu rašanos vai laicīgi tās novēršot.

Nenoliedzami jāskatās arī uz mūsdienu situāciju kopumā, kad meitenes vairs nespēlējas ar lellēm un nelasa pasakas, tādējādi bieži vien vairs nezina elementāras lietas, kā risināt ikdienas situācijas.

Dokumenti tomēr ir svarīgi

Pētījumā secināts, ka dokumentācija grūtniecības laikā ir nepilnīga, bet tā ir ļoti nozīmīga daļa jo īpaši tad, ja rodas kādas problēmas. Būtu svarīgi, ka arī tad, ja topošā māmiņa apmeklē dažādus speciālistus, mātes pasē ikviens no tiem var iepazīties ar citu ārstu veiktajiem izmeklējumiem un iegūtajiem rezultātiem. Pētījumā ierosināts ieviest e-veselības sistēmu, lai varētu redzēt pilnīgu pacienta veselības stāvokli, būtu atgriezeniskā saikne un notiktu informācijas apmaiņa, tāpat ierosina aktualizēt medicīnas dokumentācijas lietvedības kārtību, jāuzlabo informācijas apmaiņa starp visiem aprūpes posmiem, kā arī stacionāros jāorganizē klīniskās konferences ar perinatālās mirstības gadījumu izskatīšanu.

Kopumā pētījumā secināts, ka bērnu mirstību iespējams samazināt, uzlabojot sniegtās medicīniskās aprūpes kvalitāti visos perinatāļās aprūpes posmos, tam nepieciešama ne tikai medicīnas darbinieku aktivitāte, bet arī pašvaldību un valsts atbalsts.

Iveta Rozentāle

Citi noderīgi raksti

Katra dzīvība Latvijai ir svarīga

Bērna seksualitātes veidošanās

Par grūtniecību un dzemdībām varat aprunāties Cāļa forumos

Dzemdības

Grūtniecība