Bērni

Vakcinācija. Tiesības izlemt

Eiropas Padomes Ministru komitejas 1996. gada 19. novembrī pieņemtās Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā, ll nodaļā par PIEKRIŠANU, 5. pantā ir teikts: „Iejaukšanās cilvēka veselībā var tikt veikta tikai pēc tam, kad attiecīgā persona tikusi informēta un brīvi devusi piekrišanu to veikt. Šai personai iepriekš jāsaņem atbilstoša informācija par iejaukšanās mērķi un raksturu, kā arī par tās sekām un risku. Attiecīgā persona jebkurā laikā var brīvi atsaukt piekrišanu.”

Lai gan retāk, nekā pirms diviem gadiem, tomēr vēl pārāk bieži sanāk dzirdēt, ka Dzemdību namos un nodaļās tiek ignorētas vecāku tiesības būt informētiem par to, kādas medicīniskas manipulācijas tiks veiktas ar jaundzimušo bērniņu laikā, kamēr vēl bērns kopā ar māmiņu atrodas slimnīcā. Tiek ignorētas arī brīvas izvēles tiesības no kādām konkrētām procedūrām atteikties. Uz māmiņām reizumis tiek veikts netaktisks emocionāls spiediens, ja māmiņas izvēle kaut kādā veidā atšķiras no DzN mediķu rekomendācijām. Un konkrētāk – runa iet par jaundzimušo VAKCINĀCIJU, kas pēc definīcijas arī ir iejaukšanās cilvēka veselībā:
1) pret B hepatītu – pirmo divpadsmit stundu laikā pēc piedzimšanas,
2) pret tuberkulozi – 4-5 dienā pēc bērna piedzimšanas.

Šo vakcīnu instrukcijas var atrast šeit Zāļu valsts aģentūras mājas lapā.

Latvijā vecāku tiesības attiecībā uz vakcināciju nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta 26.09.2000 pieņemto Vakcinācijas noteikumu 22.pants:
22.Iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties vakcinācijas iestādi vai ārstniecības personu, kura veiks vakcināciju, kā arī atteikties no vakcinācijas, arī no aizbildnībā esošas personas vakcinācijas.
Turpat turpinājumā:
24. Pirms vakcinācijas ārstniecības persona informē vakcinējamo personu vai tās likumīgo pārstāvi:
24.1. par vakcīnas efektivitāti infekcijas slimības profilaksē, aizsardzības efekta ilgumu un ieteicamo vakcinācijas atkārtošanu;
24.2. par organisma reakciju, kas var rasties vakcinējoties vai pēc vakcinācijas;
24.3. par profilakses pasākumiem, lai samazinātu iespējamo blakusparādību smagumu, un gadījumiem, kad nepieciešama ārstniecības personas palīdzība.
25. Ārstniecības persona pirms katras vakcinācijas (gan pirmreizējas, gan atkārtotas) veic vai organizē primārās veselības aprūpes ārsta apskati vakcinējamai personai (ja nepieciešams, - arī viņas vecāku vai citu likumīgu pārstāvju aptauju), lai noskaidrotu vakcinējamās personas veselības stāvokli un iespējamās kontrindikācijas. Iegūtās ziņas ieraksta medicīniskajā dokumentācijā.
26. Ārstniecības persona ir atbildīga:
26.1. par vakcinācijas kontrindikāciju noteikšanu........
28. Ja vakcinējamā persona atsakās no vakcinācijas............. ārstniecības persona divu ārstniecības personu vai citu personu klātbūtnē rakstiski noformē atteikumu, kuru minētās personas, kā arī vakcinējamā persona apstiprina ar parakstu..........

Vakcinācija ir IZVĒLES procedūra. Daudzi vārdu savienojumu "obligātā vakcinācija" izprot kā valsts izdotu likumu, ka bērni ir obligāti jāvakcinē. Taču izrādās, ka pati vakcinācija NAV obligāta.
Sabiedrības Veselības Aģentūras Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības daļas vadītājs Jurijs Perevozščikovs to paskaidro: Jēdziens obligātā vakcinācija nozīmē, ka:
1) katram bērnam Latvijā ir obligāti garantētas tiesības būt pasargātam pret Vakcinācijas noteikumos 3.punktā minētājām infekcijas slimībām;
2) valsts obligāti garantē katram bērnam bezmaksas vakcināciju;
3) katrs primārās veselības aprūpes ārsts obligāti piedāvā Vakcinācijas kalendārā noteiktās vakcinācijas pacientiem, izskaidro vakcinācijas nozīmi un nodrošina apstākļus vakcinācijas pakalpojumu saņemšanai."

Paši mediķi ir atzinuši (tas lasāms vakcīnu instrukcijās), ka vakcinācijai var būt arī nopietnas nevēlamas, un pat neatgriezeniskas sekas. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai vecāki veiktu APZINĀTU IZVĒLI vakcinācijas jautājumos, un izmantotu savas likumā noteiktās tiesības šo jautājumu risināšanā.
Ja gadījumā veiktā izvēle ir NĒ, tad to ieteicams jau laikus noformēt rakstveidā augšminētajā likumā noteiktajā kārtībā.

Sagatavoja aizkraukliite

Citi noderīgi raksti

Muskulatūras tonuss mazuļiem

Vakcinācijas kalendārs

Par veselību varat aprunāties Cāļa forumos

Veselība

Citāda veselība

Bērnu veselība