Bērni

Likumdošana un aktualitātes

Mazos rīdziniekus bērnudārzā reģistrē elektroniski
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 92 ‹‹Par kārtību, kādā pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde), reģistrē, uzņem un atskaita pirmsskolas vecuma bērnus›› nosaka, ka no 1. decembra, 2010. gada, ir būtiski mainīta bērnu reģistrācijas kārtība uz rindu bērnudārzā.
Nebeidzamais stāsts par rindām uz bērnudārziem Rīgā
Šogad, 2011, ir pirmais gads, kad aprīlī Rīgā dzīvojošo bērnu vecākiem nav jāveic pārreģistrācija rindām uz pirmsskolas izglītības iestādēm, jo tagad visu kontrolē elektroniska sistēma.