Bērni

Nebeidzamais stāsts par rindām uz bērnudārziem Rīgā

Šogad ir pirmais gads, kad aprīlī Rīgā dzīvojošo bērnu vecākiem nebija jāveic pārreģistrācija rindām uz pirmsskolas izglītības iestādēm, jo tagad visu kontrolē elektroniska sistēma. Par to, kādi ir ieguvumi no šīs jaunās kārtības, vai ieguldītie līdzekļi attaisno sevi un kad Rīgā tiks būvēti jauni bērnudārzi, Cālis.lv sarunājas ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību projektu vadītāju Indru Vildi.

Kādi bērnu vecākiem ir ieguvumi no elektroniskās rindas bērnudārzos?

Jaunā sistēma sāka darboties 2010. gada 1. decembrī, un ir vairākas ievērojamas izmaiņas, kas vecākiem bērna reģistrēšanas procesu padara ērtāku:

  • vecākiem vairs nevajag personīgi ierasties vēlamajā pirmsskolas izglītības iestādē, jo reģistrēšanu var veikt elektroniski, autorizējoties pašvaldības sniegto pakalpojumu interneta portālā www.eriga.lv un aizpildot pakalpojuma «Reģistrācija pirmsskolā» veidlapu;


  • vecāki, kuriem nav iespējas aizpildīt elektronisko reģistrēšanās veidlapu, gaidīti ikvienā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, lai reģistrētu bērnu jebkurai pašvaldības iestādei, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas;


  • reģistrācijas pieteikumi (uz vienu konkrētu iestādi) vairs netiek sistematizēti pa dzimšanas gadiem, bet gan tikai pēc viena objektīva kritērija – reģistrācijas datuma, tādējādi bērni rindā netiek sakārtoti pēc dzimšanas laika, jo iepriekš privileģētāki bija gada sākumā dzimušie;


  • bērnu atlasi uz iestādi veic sistēma, līdz ar to nepastāv cilvēciskais faktors;


  • vecākiem jebkurā laikā (piemēram, dzīvesvietas maiņas gadījumā u. c.) ir iespēja papildināt vai mainīt reģistrācijas pieteikuma formu, kā arī ir iespēja sekot līdzi rindas virzībai;


  • aprīlī vairs nebija jāveic pārreģistrācija, kā tas bija līdz tam, jo pašvaldības datu bāzē ir pieejama aktuālā informācija no Iedzīvotāju reģistra par deklarēto dzīvesvietu, kā arī vecāki savu kontaktinformāciju var jebkurā laikā precizēt elektroniski portālā www.eriga.lv.

Foto: istockphoto.com

Cik līdzekļu tika ieguldīts elektroniskās sistēmas izveidošanā un vai sistēma sevi attaisno?

Pakalpojuma izstrādes un realizācijas izmaksas bija LVL 17 890. Pakalpojums nodrošina laika un citu resursu ietaupīšanu gan bērnudārza vadītājiem, gan Rīgas domes nozares atbildīgajiem darbiniekiem, gan bērnu vecākiem. Līdz ar to pakalpojuma ieviešana viennozīmīgi ir sevi attaisnojusi.

Cik bērnu, pēc statistikas datiem, patlaban Rīgas pašvaldībā gaida rindā uz vietu bērnudārzā?

Rīgas pašvaldības pirmsskolas apmeklē 25 966 mazuļi, rindā uz vietu bērnudārzā gaida aptuveni 5000 bērnu.

No cik gadu vecuma pirmsskolas izglītība ir obligāta un kāda ir reālā situācija Rīgā, proti, kad bērni sagaida savu kārtu un tiek uzņemti bērnudārzā?

Tas, cik ilgi nākas gaidīt rindā uz pirmsskolu, ir atkarīgs no katras iestādes rindas, kā arī iestādes atrašanās vietas (rajona, priekšpilsētas, mikrorajona). Piemēram, ir mikrorajoni, kur vietu bērnudārzā iespējams saņemt tad, kad ir vēlme sākt apmeklēt bērnudārzu, bet ir mikrorajoni, kur rindas ir visai garas. Problemātiskie mikrorajoni: centrs un Vidzemes priekšpilsēta. Latvijas valstī obligātais izglītības vecums noteikts no piecu gadu vecuma. Līdz ar to Rīgas pašvaldība izpilda šo likuma normu, un visiem obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kuri deklarēti Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā,  tiek nodrošināta pirmsskolas izglītība.

No kāda vecuma bērniem ieteikts sākt apmeklēt bērnudārzu?

Tas jāizlemj bērna vecākiem, bet, pamatojoties uz psihologu ieteikumiem un bērnu attīstības vecumposma īpatnībām, labākais laiks, kad sākt tikties ar vienaudžiem, ir trīs gadi. Tomēr jāatceras, ka katram bērnam tas var būt ļoti individuāli.

Kas nosaka jauna bērnudārza celtniecības izmaksas?

Tas atkarīgs no daudziem rādītājiem, piemēram, vai ir piesaistīta Eiropas struktūrfondu nauda, vai bērnudārzu iekārto jau esošā ēkā, kas agrāk bijusi sākumskola, bet atradusies bērnudārza tipa ēkā, vai tā ir pavisam jauna celtne.

Foto: istockphoto.com

Cik jaunu bērnudārzu Rīgā būtu nepieciešami, lai šādas problēmas, kādas ir patlaban, nebūtu?

Ja rindā ir aptuveni 5000 bērnu un viens bērnudārzs aptuveni var uzņemt 150 bērnus, tad var parēķināt, cik jaunām iestādēm būtu jābūt.

Kad un kā Rīgas dome plāno atrisināt šo situāciju ar bērnudārzu rindām? Vai tiks celti jauni bērnudārzi?

Pašvaldība plāno veidot jaunas pirmsskolas izglītības iestādes tajās vietās, kur ir lielāks pieprasījums pēc šī pakalpojuma. Vienlaikus jāņem vērā, ka jaunus bērnudārzus var ierīkot tur, kur pašvaldībai ir pieejamas vai nu rekonstrukcijai piemērotas telpas, vai brīva zeme. Ir plānots atjaunot pirmsskolas izglītības iestādi Pļavniekos, Ulbrokas ielā 20, tajā būs vieta 200 bērniem. Tiek izstrādāts arī projekts jaunai pirmsskolas izglītības iestādei Tallinas ielā 6/10, tajā būs aptuveni 300 vietu.

Pašvaldība arī analizē demogrāfiskos rādītājus, jo patlaban statistika rāda, ka dzimstības līmenis krītas, tāpēc jaunu bērnudārzu būvniecība tiek plānota piesardzīgi.

Vai doma par apvienoto vecumu grupiņu veidošanu vēl joprojām pastāv un vai tas neietekmēs bērnu attīstību?

Līdz ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem sanāk tā, ka veidojas jaukta vecuma grupiņas, bet tas nenozīmē, ka vienā grupā mācās ļoti atšķirīga vecuma bērni. Kopā mācās līdzīga vecuma bērni (1,5–2 gadi, 3–4 gadi, 5–6 gadi). Šis modelis ir pielīdzināms dabīgajam modelim – ģimenē aug atšķirīga vecuma bērni, un katrs bērniņš atbilstoši savam vecumam, spējām un attīstībai saņem aprūpi, un viņam tiek mācītas jaunas prasmes. Tāpat kā augot vienā ģimenē, atšķirīga vecuma bērni attīstās atbilstoši savam vecumam – vecākie parūpējas par mazāko, mazākais cenšas prasmēs līdzināties vecākajam. Līdzīgi tas notiek bērnudārzā atšķirīga bērnu vecuma grupās.

Vai Rīgas domes vēlme izpirkt vietas privātajos dārziņos gadījumā nav slēpts lobijs un vai tas attaisnos sevi pareizajā virzienā, proti, šāda kārtība nāks par labu bērnu vecākiem, nevis pašvaldības deputātiem?

Neņemos komentēt tādu pieņēmumu, varu komentēt tikai faktu, ka Rīgas pašvaldības vēlme sadarboties ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm ir tāpēc, lai mazinātu rindu un bērnu vecākiem dotu iespēju bērniņu vest uz pirmsskolas izglītības iestādi. Visādā ziņā ieguvēji ir bērnu vecāki, kuri gaida rindā uz pašvaldības bērnudārziem.

To, ka vecāki šo lēmumu atbalsta, liecina tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā aptauja, kurā tika noskaidrota rīdzinieku attieksme pret ierosinājumu iepirkt bērnudārzu pakalpojumus no privātajām izglītības iestādēm, ja trūkst vietu pašvaldības bērnudārzos. 60 % respondentu atbildēja, ka «pilnīgi atbalsta» vai «drīzāk atbalsta» pašvaldības ieceri par bērnudārzu pakalpojumu pirkšanu no privātajām izglītības iestādēm. No tiem rīdziniekiem, kuru ģimenēs ir pirmsskolas vai skolas vecuma bērni, atbalstu šai iecerei izteikuši  gandrīz 70 %, no tiem 28,1 % teikuši, ka to «pilnīgi atbalsta», un 41,6 %, ka «drīzāk atbalsta».

Linda Zalāne

Citi noderīgi raksti

Mazos rīdziniekus bērnudārzā reģistrē elektroniski

Modināt bērnu uz bērnudārzu

Par savu mazuļu bērnudārza gaitām varat aprunāties Cāļa forumos

Mazulis

Bērnudārzi un skolas