Bērni

Padomi veiksmīgai priekšālasīšanai

Lasīšana ir piedzīvojums, kurš sākas jau no pašas bērna dzimšanas, varētu pat teikt – pirms dzimšanas. Priekšālasīšana ir viens no vērtīgākajiem saskarsmes veidiem starp bērnu un vecākiem, kuras laikā starp bērnu un vecākiem veidojas emocionāla saite. Priekšālasīšanas laikā bērns ne tikai iemācās atpazīst vecāku balsi un izprast dažādas intonācijas, bet arī dzird un mācās valodu, attīsta klausīšanās prasmes, veido spēju iztēloties un fantazēt.

Pētījumi liecina, ka tie bērni, ar kuriem vecāki ir daudz sarunājušies un lasījuši priekšā pirmsskolas vecumā, gūst labākas sekmes skolā, kļūst par veiksmīgiem lasītājiem un rakstītājiem.

Izveidojiet priekšālasīšanai noteiktu kārtību – vietu (krēsls, paklājs, spilveni, gulta), laiku (pirms gulētiešanas, atgriežoties no bērnudārza/skolas) un darbību secību (vispirms apskata grāmatas vāku, tad iztēlojas, par ko būs grāmata, lasa, pārrunā). Noteikta sistēma bērniem sniedz drošību un viņi var koncentrēties uz saturu.

 • Katru dienu lasiet priekšā vismaz 10 minūtes. Paredziet to savā dienas režīmā.
 • Katru dienu izlasiet vismaz 3 stāstiņus: tas varētu būt arī viens un tas pats stāstiņš 3 reizes. Bērniem jādzird vismaz 1000 stāsti, līdz viņi ir gatavi mācīties lasīt.
 • Lasiet priekšā izteiksmīgi, ieklausoties savā balsī.  Neesiet garlaicīgi. Esiet skaļi, priecīgi, daudz smejieties.
 • Lasiet ar prieku: par prieku sev un saviem klausītājiem.
 • Atkārtoti lasiet tos stāstus, kuri bērniem patīk. Katru reizi vienu un to pašu stāstu lasiet ar tādu pašu izteiksmi un balsīm.
 • Radiet bērniem iespēju dzirdēt valodu. Runājiet ar viņiem par attēliem vai ko citu, kas saistīts ar grāmatu. Dziediet dziesmas, kopā skandējiet skaitāmpantus.
 • Meklējiet tādas bērnu grāmatas, kurās vārdi atkārtojas un rīmējas. Pārliecinieties, ka stāstiņi ir īsi.
 • Spēlējieties ar vārdiem – ļaujiet bērnam pabeigt pantiņu. Atrodiet grāmatā burtu, ar kuru sākas bērna un jūsu vārds. Atcerieties – priekšā lasīšana ir spēle, nevis darbs!
 • Nekad „nemāciet” lasīt un nekļūstiet satraukts par lasīšanu.
 • Lasiet priekšā katru dienu tāpēc, ka jums patīk būt kopā ar savu bērnu, nevis tapēc, ka tā ir jādara!

Ja jums ir mazulis līdz 3 gadu vecumam, ievērojiet:

 • Nekad nav par agru iepazīstināt bērnu ar grāmatām.
 • Sākumā lasiet priekšā tikai dažas minūtes. Lasiet vairāk tad, ja jūsu mazulis grib klausīties.
 • Norādiet uz bildītem un nosauciet tās vārdā. Kad jūsu mazulis mācās runāt, aiciniet viņu rādīt un nosaukt bildītes.
 • Kopā ar mazuli apmeklējiet grāmatu veikalu un bibliotēku.
 • Skandējiet skaitāmpantus, īsus dzejolīšus un dziediet dziesmiņas. Tas palīdz bērna ausij pierast pie valodas. Pēc iespējas vairāk sarunājieties ar mazuli.
 • Lasiet mazuļiem domātās auduma, kartona un cita veida grāmatiņas, krāsainas grāmatas ar bērnam pazīstamām lietām un ikdienas notikumiem.
 • Novietojiet grāmatas tā, lai mazulis tās varētu aizsniegt.
 • Neuztraucieties, ja jūsu mazulis nesēž mierīgi, bet kustas, kamēr jūs lasāt.

Ja jūsu bērnam ir no 3 līdz 5 gadiem, ievērojiet:

 • Aiciniet bērnu „lasīt’’ jums līdzi. Ieturiet pauzi, lai bērns varētu pateikt atkārtojušos vārdu vai frāzi.
 • Uzdodiet bērnam atvērtus jautājumus, kas mudina bērnu domāt: Kā to domā, kas notiks? Kāpēc, tavuprāt, viņš tā darīja?
 • Ar pirkstu velciet līdzi tiem vārdiem, ko lasāt. Tas palīdz bērnam ievērot saikni starp pateiktu un uzrakstītu vārdu.
 • Pievērsiet uzmanību tiem burtiem, kuri ir bērna vārdā. Izgreznojiet iemācītos burtiņus ar flomāsteriem, spīdumiem.
 • Lasiet alfabēta grāmatas, grāmatas par skaitļiem, grāmatas, kurās atkārtojas vārdi un frāzes, kurās var paredzēt tuprmākos notikumus.
 • Lai kur jūs būtu, ievērojiet pēc iespējas vairāk lietu un nosauciet tās vārdos: Tā ir lidmašīna, tie ir spārni. Kāpēc tavuprāt tos sauc par spārniem?
 • Pārrunājiet vārdus, kas uzrakstīti – veikalu un ielu nosaukumus, automašīnu, dažādu preču nosaukumus utml.

Ja jūsu bērnam ir no 5 līdz 8 gadiem, ievērojiet:

 • Šajā vecumā bērna literārās prasmes strauji attīstās. Kaut gan šajā laikā bērniem daudz palīdz skolotāji, jums ir galvenā loma bērna lasīt un rakstītprasmes attīstībā.
 • Iztaujājiet bērnu par viņa gaitām bērnudārzā/skolā, uzdodot konkrētus jautājumus.
 • Aiciniet bērnu lasīt kopa ar jums. Izlasiet teikumu, rindkopu vai lappusi un aiciniet bērnu turpināt. Ja bērns sāk nogurt, turpiniet lasīt, tādējādi parādot, ka lasīšana ir prieks.
 • Ja bērns nevar izburtot kādu vārdu, izlaidiet to un teikuma beigās mēģiniet to uzminēt pēc teikuma satura.
 • Atstājiet īsas zīmītes uz ledusskapja, bērna istabā  vai somā tā, lai bērns tās varētu atrast.
 • Rūpējieties, lai bērnam būtu pieejami rakstāmie un papīrs.
 • Aizvediet bērnu uz bibliotēku un pierakstiet viņu tajā, lai bērnam būtu sava lasītāja karte.
 • Lasiet priekšā grāmatas ar grūtākiem vārdiem un notikumiem, kas turpinās. Vieglākas grāmatas bērns var izlasīt pats.
 • Izvēlieties dažādu žanru grāmatas – arī izziņas literatūru un dzeju.
 • Spēlējiet vārdu minēšanas spēles.

Mag. paed. Arita Lauka
SIA „Skolmeisars’’ valdes priekšsēdētāja
Privātās pimsskolas izglītības iestādes „Mazinš kā jūra” dibinātāja

Citi noderīgi raksti

Mājas un bērnudārza bērns

Bērni vecāku gultā. Ceļš uz savu gultu

Par līdzīgām tēmām varat aprunāties Cāļa forumos

Mazulis

Zīdainis