Bērni

Kas ir PAB?

PAB ir anonīma 12 soļu un 12 tradīciju pašpalīdzības grupa, kurā cilvēki atveseļojas un palīdz citiem atveseļoties no bērnības traumu un pārdzīvojumu sekām.

Grupā cilvēki dalās savā pieredzē un izmanto soļus kā ceļa rādītājus, lai sapulces iegūtu dziļāku jēgu un rastu atbildes uz sev būtiskiem jautājumiem. Sapulcēs tiek ievērota anonimitāte, jo tikai tā cilvēks var dalīties savos personīgajos pārdzīvojumos un pieredzē, uzticēties. Sapulcēs netiek doti padomi vai izteikta kritika, bet gan katrs tiek uzklausīts, pieņemts tāds, kāds viņš ir.

Kas ir pieaugušo alkoholiķu bērnu kustība jeb PAB?

PAB ir pieaugušo alkoholiķu bērnu anonīma atveseļošanās programma pieaugušajiem, kuru dzīvi ietekmējusi augšana ģimenē, kurā kāds no radiniekiem ir bijis alkoholiķis vai cita veida disfunkionālā ģimenē (vairāk par to kas ir funkcionāla un disfunkcionāla ģimene iespējams lasīt rakstā Disfunkcionālas ģimenes posts). Līdzīgi kā Anonīmo alkoholiķu, kā arī Līdzatkarīgo sapulcēs programma balstās uz 12 soļiem un tradīcijām, kas palīdz risināt problēmas un dzīvot šeit un tagad.

Kas apmeklē PAB sapulces?

PAB sapulču apmeklēšana ir brīvprātīga. Vienīgais nosacījums, lai apmeklētu šādas sapulces ir vēlēšanās atveseļoties no sekām, ko izraisījusi izaugšana alkoholiķu vai citādi disfunkcionālā ģimenē. Vēlēšanās apmeklēt šādas sapulces rodas, jo bērnībā piedzīvotais turpina ietekmēt arī jau pieauguša cilvēka dzīvi un paša spēkiem ne vienmēr izdodas rast risinājumu un dvēseles mieru. Bieži vien ir sajūta, ka cilvēks pats sevi ir pazaudējis, vēloties būt labs saviem vecākiem un vēlāk arī citiem cilvēkiem, kas viņam ir svarīgi.

Foto: istockphoto.com

Kritiku pieņemt ir ļoti grūti un ir vēlme vai sajūta, ka esi upuris, situācijas ķīlnieks. Augšana ģimenē, kur kāds no radiniekiem ir bijis alkoholiķis, rada draudus, ka cilvēks pats var kļūt par alkoholiķi vai citāda veida atkarīgo, tai skaitā darbaholiķi vai arī apprecēt alkoholiķi, lai kā to nebūtu gribējis, jo tas atbilst attiecībām, kādas iepazītas bērnībā. Šādiem pieaugušajiem bērniem mēdz būt neizprotamas, neizskaidrojamas bailes, nedrošība, nespēja uzņemties iniciatīvu, ir vēlēšanās, lai lēmumus pieņem kāds cits. Savukārt mīlestība tiek jaukta ar žēlumu, ir tendence mīlēt tos, ko šķiet, ka vajadzētu glābt.

PAB sapulcēs ir iespējams par to visu runāt, nesaņemot kritiku, bet gan sapratni, kā arī studējot 12 soļus un tradīcijas, rast atbildes uz saviem iekšējiem jautājumiem, rast izpratni par savām izjūtām un rīcību. Tas dod iespēju atbrīvoties no bērnības važām, dzīvot šodienā tā, kā pašam to gribas, nevis kā būtu pareizi un kā citi uzskata par pareizu.

Kādas ir pieaugušo alkoholiķu bērnu vai pieaugušo bērnu no disfunkcionālām ģimenēm raksturīgās pazīmes?

Pieaugušajiem alkoholiķu bērniem parasti piemīt raksturīgas pazīmes. Viņi

• cenšas uzminēt, kas ir norma

• ar grūtībām noved savus darbus līdz galam

• melo situācijās, kad tikpat labi varētu teikt taisnību

• bez žēlastības sevi tiesā

• ar grūtībām izjūt prieku vai jautrību

• izturas pret sevi pārāk nopietni

• ar grūtībām veido tuvas attiecības

• pārmērīgi asi reaģē uz pārmaiņām, kuras nevar kontrolēt

• nepārtraukti meklē atzinību un apstiprinājumu

• uzskata, ka ir atšķirīgi no pārējiem

• uzņemas pārmērīgu atbildību, vai arī rīkojas pilnīgi bezatbildīgi

• ir pārmērīgi uzticīgi, pat ja ir skaidri redzams, ka otrs cilvēks to nepelna

• ir impulsīvi

• jūtas vainīgi, aizstāvot savas tiesības, un tādēļ bieži piekāpjas citiem

• izjūt bailes citu cilvēku priekšā, sevišķi visvisāda veida varas pārstāvju un priekšniecības priekšā

• izjūt bailes no agresivitātes un skandalozām situācijām

• mīl izturēties kā upuri

• ļoti baidās no šķiršanās un zaudējumiem

baidās izrādīt savas jūtas

Ko apgūst cilvēks, apmeklējot PAB sapulces?

Katrs cilvēks no sapulces paņem to, kas viņam ir vissvarīgākais. Būtiskākā ir savstarpēja dalīšanās pieredzē un 12 soļu studēšana. Visiem PAB dalībniekiem ir tik pazīstamas daudzas no izjūtām un rīcības modeļiem. Sākot apmeklēt sapulces, cilvēks it kā ierauga sevi jaunā gaismā – ierauga apslēptas jūtas, domas, emocijas un pieņem sevī gan labo, gan trūkumus – izvērtējot, bet nekritizējot, nopietni, bet ar vieglumu un pat humoru. Cilvēks sāk pats uzņemties atbildību par savu dzīvi, ņemot vērā savu bērnības pieredzi un mācoties reaģēt veselīgāk, saredzot dažādas iespējas, izdarot savas izvēles un pieņemot savus lēmumus. PAB ir garīga atveseļošanās programma, kas balstīta uz to, kā mīlestība iedarbojas uz cilvēku.

PAB atveseļošanās programmas 12 solījumi

 1. Mīlot un pieņemot sevi, mēs atklāsim savu patieso identitāti.

 2. Atzinīgi novērtējot sevi ikdienā, augs mūsu pašcieņa.

 3. Mēs atbrīvosimies no bailēm autoritatīvu personu priekšā un no vēlmes izdabāt citiem.

 4. Mūsos attīstīsies spēja dalīties tuvībā un intimitātē ar citiem cilvēkiem.

 5. Kad aci pret aci sastapsimies ar mūsu bērnībā piedzīvoto pamestības sajūtu, mūsos atgriezīsies rakstura un gara spēks, un mēs saprotošāk izturēsimies pret cilvēciskām vājībām.

 6. Mēs izbaudīsim miera, stabilitātes un finansiālas drošības sajūtu.

 7. Mēs iemācīsimies rotaļāties un priecāties par dzīvi.

 8. Mēs izvēlēsimies un mīlēsim cilvēkus, kas ir spējīgi mīlēt un būt atbildīgi par sevi.

 9. Mēs iemācīsimies noteikt un uzstādīt mums labvēlīgas psiholoģiskās robežas.

 10. Kad mēs iemācīsimies intuitīvi pieņemt veselīgus un pareizus lēmumus, mūs pametīs bailes no uzvarām un zaudējumiem

 11. Ar PAB grupas palīdzību mēs pamazām atbrīvosimies no savas neveselīgās uzvedības.

 12. Pakāpeniski, ar Augstākā Spēka palīdzību mēs iemācīsimies sagaidīt un saņemt visu to labāko.

Pieaugušo alkoholiķu bērnu sapulces notiek Rīgā, Liepājā un Cēsīs.

Iveta Rozentāle

Citi interesanti raksti

Disfunkcionālas ģimenes posts

Vecāki strīdas – bērns slimo

Runāt un dalīties viedokļos par šo un līdzīgām tēmām varat Cāļa forumos

Attiecības un psiholoģija

Atbalsta grupas