Bērni

Temperaments mūsu bērnos

Temperaments ir viens no senākajiem jēdzieniem psiholoģijā, kas ir saglabājies līdz mūsdienām. Tā ir cilvēka īpatnība, kas viņam ir dota no dabas un tas pats par sevi nav ne slikts ne labs. 

Foto: istockphoto.com

Tikpat dažādi, cik esam mēs paši, ir arī mūsu bērni. Tāpēc divas pirmās lietas, kas vecākiem, jāzina, lai labāk izprastu savus mazos un nodibinātu ar viņiem pēc iespējas ciešāku emocionālo saikni, ir attīstība un temperaments.

Mūsdienu pasaulē ar temperamentu saprot nevis ierasto dalījumu četros temperamenta tipos, bet gan deviņas iedzimtas īpašības jeb dimensijas:

1. Aktivitātes līmenis

Bērni ar zemu aktivitātes līmeni ikdienā būs lēni un nosvērti, bet ar augstu – ļoti kustīgi, enerģiski. Ir bērni, kas dienas pavada mierīgi, daudz nepārvietojas un citi, kuriem visu laiku jāseko līdzi. Šādiem bērniem bieži vien kļūdaini tiek piedēvēta hiperaktivitāte, kas ne vienmēr tiešām tā ir, jo bērnam varbūt vienkārši ir augsts aktivitātes līmenis.

Ieteikumi vecākiem:

Bērniem ar augstu aktivitātes līmeni:

 • pievērsiet uzmanību signāliem, kas liecina ka ir pienācis laiks, lai jūsu bērns «nolaiž tvaiku» un atrodiet veidu, kā ļaut viņam to darīt.
 • Dienas laikā iekļaut dažādas aktivitātes. Staigāt uz skolu kājām, nevis braukt mašīnā, vai pirms iet veikalā apstāties pie parka, lai bērns var izskrieties.
 • Izvairieties no pārlieku lielas ierobežošanas disciplīnā.

Bērniem ar zemu aktivitātes līmeni:

 • Atļaut veltīt pietiekami daudz laika uzdevumiem un aktivitātēm.
 • Izmantojiet laika ierobežošanu, lai noteiktu mērķa izpildi – kad sīki mājas darbi jāpabeidz.
 • Balva bērnam savlaicīgi pabeigto darbu. (Ļoti labi strādā «uzlīmīšu» metode)

2. Sensorais jeb fiziskais jutīgums

Ir bērni, kuri ļoti izjūt apkārtējās pasaules iedarbību – viņiem «kož» segas, «grauž» zeķes, gaisma ir par spilgtu, telpās ir par siltu vai aukstu, savukārt citiem nekad nekas «nekož», nav par spilgtu, nav par aukstu, jo šie bērni nav tik jūtīgi pret apkārtējo pasauli. Tiem, kuriem «kož» ir grūti un tas nav bērnu cimperlīgums, vienkārši viņi tā izjūt apkārtējo pasauli!

Ieteikumi vecākiem:

Bērniem, kuriem ir augsts sensorais jeb fiziskais jūtīgums:

 • Atzīt un respektēt bērna jūtas un sajūtas un nodrošināt veidus, kā bērnam tās atvieglot, padarīt ērtākas;
 • Apģērbt bērnu vairākās kārtās, lai dienas gaitā vieglāk būtu pielāgoties apstākļiem – ja ir par aukstu vai karstu;
 • Izvairieties no pārāk lielām stimulācijām – skaļas mūzikas, spilgtas gaismas, lielām skaļām cilvēku grupām.

Bērniem ar zemu sensoro jeb fizisko jūtīgumu:

 • Palīdzēt bērnam, informējot viņu par notiekošā niansēm, norādot par skaņām vidē, smaržām, luksafora krāsu maiņām;
 • Paskaidrot bērnam starppersonu nianses – sejas izteiksmes, ķermeņa valodu, personisko telpu.
Foto: istockphoto.com

3. Pielāgošanās spējas

Ja bieti kartupelim piejauks klāt, būs arī tādi bērni, kas pagaršos un nākamreiz teiks: «Ļoti labi, es gribu ēst bieti, jo man tā garšo!» Un neprotestēs, jo tādi bērni ātri pielāgojas jaunajam, bet būs bērni, kuri arī nākamreiz neēdīs bieti un tā pie ēdiena būs jāpieliek vēl mazliet un vēl, līdz bērns būs pieradis, būs gatavs ēst.

Tātad – vieni bērni pielāgojas ātri, bet citi pielāgojas ilgākā laikā. To ļoti labi bieži vien var redzēt arī bērnudārzā – vieniem pie pirmās reakcijas uz jauno bērnudārzā sākumā var nepatikt, bet, ja bērniņš ticis grupiņā un ātri atvadījies no mammas, viņš ātri iejūtas un pierod pie jaunās vides, bet ir tādi, kuri grupiņā ieies ātri, bet paies ilgs laiks, kamēr pieradīs pie vides, iemācīsies un sajutīsies labi.

Ieteikumi vecākiem:

Bērniem, kuriem ir lēnas pielāgošanās spējas:

 • Brīdiniet bērnu par pārējiem;
 • Izspēlējiet lomu spēles, vai izmēģināt sagaidāmo uzvedību, pirms došanās uz jaunām situācijām;
 • Pieņemt to, ka bērnam ir stress jaunās situācijās un iedrošināt bērnu par to runāt.

Bērniem, kuri pielāgojās pārāk viegli:

 • Mācīt bērnam pieņemt savus lēmumus, nevis visā piekrist citiem grupu biedriem;
 • Mudināt bērnu uzzināt visu par darbību iepriekš, pirms sākt to darīt.

4. Noskaņojums, garastāvoklis

Ir bērni, kas arī vēlākā vecumā kā pieaugušie, lielāko laika daļu ir priecīgi, mostas labā noskaņojumā, jūtas apmierināti ar dzīvi, tai pat laikā otriem gandrīz vienmēr ir drūms noskaņojums, viņi ir nedaudz bēdīgi, tik bieži nesmaida kā tie, kuriem visu laiku ir labs noskaņojums.

Ieteikumi  vecākiem:

Bērni, kuriem izteikti slikts garastāvoklis:

 • Mēģiniet ignorēt bērna vispārējo negatīvo noskaņojumu, bet nepalaidiet garām brīdi, kad viņam patiešām ir distress;
 • Mudiniet bērnu runāt par lietām, kas padara viņu laimīgu un atzīt tās;
 • Rādīt pozitīvo piemēru – pozitīvo sociālo mijiedarbību.

Bērni, kuri vienmēr ir pozitīvi un labā garastāvoklī:

 • Esiet uzmanīgi, ka nesanāk nepamanīt smalkas pazīmes, kas liecinātu par nelaimīgumu bērnam iekšpusē;
 • Māciet bērnam kā izteikt skumjas jūtas, dusmas, bailes, neapmierinātību.

5. Kaut kā jauna sākšana jeb Pirmā reakcija uz jauno (jauna pieredze, jauns stāvoklis)

Ir tādi bērniņi, kas ieraugot kaut ko jaunu, piemēram, pusdienās ieraugot bietes, ar prieku tām ķersies klāt, bet ir bērni, kuri pirmoreiz ieraugot bietes, teiks: «Nē, es bietes neēdu!» Neskatoties uz to, ka viņš nezina, kas tas ir, kā garšo un smaržo. Šāds bērns gribēs mīļo, veco kartupeli un vēlēsies pateikt, ka viņam neko jaunu nevajag. Savukārt vecākiem jāizdomā viltības, kā likt bieti pagaršot!

Ieteikumi vecākiem:

Bērni, kuri viegli uzsāk ko jaunu:

 • Bērnam nepieciešami stingri noteikumi un vecāku stingra uzraudzība, jo šie bērni ir ļoti ziņkārīgi;
 • Māciet šiem bērniem iemaņas būt uzmanīgiem ar nepazīstamiem cilvēkiem, vai būt uzmanīgiem jaunās situācijās.

Bērniem, kuriem grūti uzsākt ko jaunu:

 • Dodiet bērnam vairāk laika, lai viņš pielāgotos jauniem apstākļiem, ļaujiet, lai viņi paši nosaka tempu;
 • Veiciniet bez stumšanas izmēģināt jaunas darbības un gūt jaunus draugus.

6. Intensitāte - reakcijas intensitāte

Vieni bērni uz visu reaģē ļoti intensīvi – ja raud, tad raud tā, ka asaras iet pa gaisu un arī kaimiņi var dzirdēt šīs izpausmes, un tāpat ir ar smiešanos – tā dzirdama pa visu māju, ir ilga un skaļa. Savukārt otriem raudāšana izpaužas kā šņukstēšana un norit klusiņām, nobirstot kādai asariņai. Šādiem bērniņiem emocijas nav tik spēcīgas un arī smejas viņi klusītēm pie sevis.

Ieteikumi vecākiem:

Bērni, kuriem ir zema reakcijas intensitāte:

 • Nepielīdziniet intensitātes trūkumu sajūtu trūkumam;
 • Vērojiet un uzklausiet savus bērnus īpaši uzmanīgi, lai uztvertu vairāk informācijas par iespējamām problēmām.

Bērni, kuri reaģē ļoti intensīvi:

 • Māciet viņus kontrolēt savas emocionālās reakcijas – dusmu menedžements, paškontrole, nomierinošas stratēģijas.
Foto: istockphoto.com

7. Izklaidība/apmulsums jeb neatlaidība

Vieni bērniņi, ceļot māju no klučiem, pūlēsies visiem spēkiem, lai māja tiktu uzbūvēta; turpretī citi sāks būvēt kluču māju, uzcels pirmo stāvu, bet ieraudzīs blakus mašīnu, ar kuru gribēs aizbraukt uz otru istabas galu, ieraudzīs tur bumbu, tad paripinās to, atgriezīsies pie mājas, ko turpinās celt un tad atkal pabraukāsies ar mašīnu utt. Šādiem bērniem ir grūti izdarīt vienu darbiņu no sākuma līdz beigām, jo viegli novērš uzmanību uz citām apkārtējām lietām.

Ieteikumi vecākiem:

Bērniem, kuri nav īpaši neatlaidīgi:

 • Sadaliet uzdevumus mazos solīšos, un novērtējat visus mazos panākumus;
 • Plānojiet darbu, ar īsām pauzēm;
 • Apbalvojiet bērnus par ilgstošu piepūli un izpildīto uzdevumu. 

Bērniem, kuri ir īpaši neatlaidīgi:

 • Vairākas reizes brīdināt bērnu, pirms jūs parejat uz ko citu;
 • Atgādiniet bērnam, ka nav iespējams vienmēr būt perfektam.

8. Ritmiskums jeb Regularitāte

Vienā pusē būs tie bērniņi, kam fizioloģiskās norises ir ļoti regulāras – vēderiņš izies vienmēr vienā laikā pēc ēšanas, gribēsies iet gulēt vienmēr plkst. 21:00, ēst vienmēr gribēsies ik pēc 4 vai 6 stundām. Savukārt otrā pusē ir cilvēki, kuriem regularitāte ir ļoti neparedzama – vēders iziet, kad pagadās, citreiz gribas ēst ik pa pusstundai, bet citreiz negribas pat pēc 5 stundām, protams, tas nav par zīdaiņiem, bet kad mazais paaudzies – ļoti grūti prognozēt, kad un kas notiks.

Ieteikumi vecākiem:

Bērniem, kuri demonstrē augstu regularitāti:

 • Iepriekš brīdināt par izmaiņām ikdienas rutīnā;
 • Palīdzēt apgūt iemaņas, kuras palīdzētu attīstīt spējas būt elastīgam, kad viņi kļūs vecāki.

Bērniem, kuri demonstrē neprognozējamu regularitāti:

 • Izveidot kārtību jeb rutīnu, pat ja tā liekas dīvaina. Likt bērnam sēdēt pie galda ar ģimeni vakariņu laikā, pat ja viņš nav izsalcis, jeb iet gulēt vienā laikā, pat ja bērns nav noguris;
 • Par panākumiem apbalvot.

9. Uzmanības noturība/neatlaidība

Kas lielā mērā labāk pazīstama kā koncentrēšanās – ir bērni, kuri, ja vēlas, liek kluču māju un viņus it nemaz nesatrauc, ka blakus ir mašīnītes, ka māmiņa skatās kādu filmu un apkārt ir vēl daudzas citas lietas. Savukārt citi bērni spēj vienai lietai pievērsties tikai tad, ja citas lietas ir noliktas kaut kur prom. Ja šāds bērns vēlas kaut ko būvēt no klučiem, mašīnas ir jānoliek, televizors jāizslēdz un tikai tad viņš spēs koncentrēties, jo pretējā gadījumā citas lietas traucēs koncentrēties uz vienu darbību.

Ieteikumi vecākiem:

Bērniem, kuri ir ļoti izklaidīgi:

 • Cik vien iespējams samaziniet visu traucējošo;
 • Dodiet īsas instrukcijas;
 • Izmantojiet īpašus žestus, vai vārdus, kas atgādinātu viņam atgriezties pie uzdevuma.

Bērni, kuriem ir laba uzmanības noturība, neatlaidība:

 • Piebikstiet bērnu, kad ir pienācis laiks pariet uz kaut ko jaunu, piemēram sauciet viņa vārdu, vai pieskaraties viņa rokai;
 • Uzstādiet taimeri, kurš atgādinātu, kad bērnam pariet uz nākamo uzdevumu vai darbību.

Nav svarīgi, kāds ir Jūsu bērna temperaments, svarīgi ir tas, ka Jūs to pieņemat un cienat. Bērna temperamenta īpašības apvienojoties veido viņu par unikālu un īpaši individuālu. Un reizēm īpašības, kuras jūs nenovērtējat pietiekoši, vēlākos gados ir liels ieguvums – piemēram enerģiskie un neatlaidīgie bērni, vēlāk kļūs par Olimpisko zelta medaļu īpašniekiem.

Guna Geikina

Citi noderīgi raksti

Draudzība starp bērniem

Ko es sapratu pēc bērna piedzimšanas

Runāt un dalīties viedokļos par līdzīgām tēmām varat Cāļa forumos

Attiecības un psiholoģija

Atbalsta grupas

Mazulis