Bērni

Mācības

Kā izvēlēties atbilstošu skolu bērnam
Izvēlēties skolu var nākties dažādu iemeslu dēļ, tomēr visbiežāk tas ir jādara 9. un 12. klasē.