Bērni

Kā izvēlēties atbilstošu skolu bērnam

Izvēlēties skolu var nākties dažādu iemeslu dēļ, tomēr visbiežāk tas ir jādara 9. un 12. klasē. Daļa bērnu jau no pirmajām klasēm zina, kur mācīsies tālāk, citi skolas pēdējā gadā jautā padomu vecākiem, un tad arī vecākiem jālauza galva, kā palīdzēt savam bērnam.

Vecākiem

Skolas izvēle notiek, pamatojoties uz vairākiem faktoriem: cik tā ir tuvu dzīvesvietai; vai tur ir bērna interesēm un prasmēm atbilstoši priekšmeti un pasniedzēji; kāds ir skolas tēls. Ja ir pienācis pēdējais brīdis, tad izvēlas skolu, kurā vispār vēl uzņem audzēkņus. Tāpat gan vecākiem, gan bērnam jāizvērtē, kādā skolā labāk mācīties – lielā vai mazā. Katrai skolai ir savi plusi un mīnusi, un katram jāizvēlas sev piemērotākā. Vajag arī pievērst uzmanību, kādi papildu priekšmeti vai fakultatīvie pulciņi konkrētajā skolā tiek piedāvāti.

Foto: istockphoto.com

Runājot ar pedagogiem, viņi saka, ka diemžēl skolas tēls var būt mānīgs, to, vai tā ir vai nav, var uzzināt, esot skolas vidē (arī tad, ja tur strādā vai mācās kāds pazīstams cilvēks, nevar balstīties tikai uz viņa stāstīto). Vēl var apmeklēt internetā esošās interešu grupas, kur apvienojušies noteiktu skolu skolēni vai mācību personāls, līdz ar to var redzēt, kas katrā skolā ir aktuāls un kādi jautājumi tiek apspriesti. Būtībā tā ir lielākā problēma – objektīvas informācijas neesamība ne bērniem, ne vecākiem.

Kā atzīst viena no uzrunātajām skolotājām, būtībā oficiālie dati ir tukša skaņa, tie neparāda to, kas reāli skolā notiek. Vienīgi, ja šogad tiešām tiks veidoti skolu reitingi pēc centrālo eksāmenu rezultātiem, var pavērties objektīva aina par to, kādas zināšanas bērni apgūst skolā.

Otra medaļas puse ir vispārējais izglītības līmenis Latvijā – cik tas ir atbilstošs mūsdienām. Ir atsevišķi skolotāji un atsevišķas skolu un augstskolu nodaļas, kas strādā tiešām mūsdienīgi. Tajā pašā laikā gan bērnam, gan vecākiem ir jāizvērtē skolēna spējas un prasmes – nav jēgas doties mācīties uz prestižu skolu, ja pirms tam skolēnam bijušas knapi sekmīgas atzīmes. Pat tad, ja viņš šādā skolā tiks, viņš ilgi neizturēs. Ir jābūt gan motivācijai, gan spējām. Protams, ja tiešām ir liela motivācija mācīties skolā ar augstāku zināšanu līmeni vai tādā, kur nepieciešamas specifiskas zināšanas, var ņemt privātskolotāju un visu apzinīgi mācīties, jo ar neatlaidību var panākt tiešām lielas lietas.

Otrs svarīgs aspekts ir konkrētās skolas mikroklimats. Tas ir ļoti svarīgs, jo bērns tur pavadīs lielāko dienas daļu un apgūs arī daudz sociālo prasmju, vērtību un uzskatu. Tāpēc ir labi, ja skolai ir svarīgas tās vērtības, kas ir svarīgas arī ģimenē, jo tad ģimene un skola iet roku rokā un tā ir vieglāk arī pašam skolēnam. Jaunākās klasēs būtiska ir arī klases audzinātāja, tāpēc noteikti ir vērts iepazīties personiski, secināt, vai ir kopēja saprašanās, izpratne par to, kā jānotiek mācību un sadzīviskajam procesam. Ir skolas, kur ir īpašas tikšanās vecākiem ar skolotājiem, tā ir brīnišķa iespēja iepazīt skolu tuvāk, nesteidzīgi uzdodot visus interesējošos jautājumus.

Skolēniem

Bērnam izdarīt izvēli var palīdzēt vairāki faktori, tai skaitā piedalīšanās Ēnu dienās, ikgadējās izstādes «Skola» apmeklēšana, Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātā iespēja apmeklēt karjeras konsultantu, kurš dos dažādus testus, uzdos dažādus jautājumus, kas palīdzēs izprast, kas jaunajam cilvēkam patīk un padodas.

Bez karjeras konsultanta var palīdzēt arī vecāki, no malas vērojot savu bērnu un novērtējot viņa intereses un prasmes. Var arī pajautāt draugiem, kas, viņuprāt, cilvēkam vislabāk padodas. Tas viss jauno cilvēku rosina domāt, izvērtēt un izprast savas vēlmes un nostāju.

Foto: istockphoto.com

Runājot par šo tēmu forumā, cāļotājas iesaka nepaļauties tikai uz draugu vērtējumu, un tas attiecas arī uz jautājumu par draugu izvēlētajām skolām – nevajag iet mācīties kaut kur tikai tāpēc, ka šo skolu ir izvēlējies draugs. Tieši tas pats lielākiem bērniem attiecas uz vecāku vēlmēm. Ir vecāki, kuri bērnu grib virzīt noteiktā virzienā, nerēķinoties ar bērna interesēm. Jāatceras, ka katram ir jādzīvo sava dzīve, bērni nevar piepildīt vecāku sapņus, ja tie nesaskan ar viņu personīgajām interesēm. Nereti mēdz būt situācija, ka skolēns mācās to, ko ir gribējuši vecāki, bet pēc tam iegūtās zināšanas dzīvē neizmanto, jo tas nav ne viņa aicinājums, ne lauciņš, kurā viņš spēj atbilstoši darboties.

Pēdējos gados arvien vairāk uzņēmumu un valsts iestāžu iesaistās Ēnu dienās, kad skolēns var apmeklēt noteiktu uzņēmumu un vienu dienu būt sev interesējošas profesijas pārstāvja ēna, sekojot līdzi viņa ikdienas gaitām, iepazīstot reālo vidi, izprotot, vai tas tiešām ir tas, kas viņu ir interesējis. Parasti skolēni šādās Ēnu dienās uzzina daudz kā jauna, jo viņu priekšstats par kādu profesiju bieži vien ir bijis citādāks, nekā tas ir realitātē.

Izstādi «Skola» skolēnus aicina apmeklēt ne tikai tajā gadā, kad skolēnam jau jāizvēlas nākamā skola, bet arī gadu pirms tam, tādējādi ļaujot iepazīt dažādas skolas, izvērtēt nesteidzoties un uzzināt par nodaļām, virzieniem un iespējām. Izstādē bieži vien pieejami bukleti, kur apkopotas visas Latvijas skolas, tādiem vajadzētu būt arī katrā bibliotēkā. Šādās izstādēs bieži vien ir arī konkrēto skolu skolēni, kuri dalās savā pieredzē, un tas bieži vien ir pat noderīgāk par skolas mājaslapā izlasāmo informāciju. Protams, jebkurš viedoklis ir jāvērtē kritiski, jo gan uz šādām izstādēm, gan Atvērto durvju dienām tie aicināti skolēni/studenti, kuri ir pozitīvi noskaņoti un kuriem ir īpaši labi rezultāti vai sasniegumi mācībās.

Parasti šādās izstādēs arī skolas informē par Atvērto durvju dienām jeb Informācijas dienām, kad skolēni skolu var iepazīt klātienē – kā tā izskatās, kādi ir mācībspēki, kā jūtas paši skolēni vai studenti, kādas ir viņu atsauksmes un pieredze. Tad var uzzināt par katras skolas uzņemšanas noteikumiem un īpašiem konkursiem, kas paver iespēju iestāties skolā bez uzņemšanas pārbaudījumiem.

Lietderīgi ir arī apmeklēt skolu rīkotos sagatavošanās kursus, kas mēdz būt priekšmetos, kuros būs valsts noteiktie pārbaudījumi vai arī kuru rezultāti tiks ņemti vērā, uzņemot studentus noteiktā nodaļā. Kursi ļauj iepazīt gan pasniedzējus, gan attiecīgos mācību priekšmetus, jo īpaši, ja tie ir ar atsevišķu novirzienu.

Tehnikuma vai augstskolas izvēlē jāizvērtē kritiski tas, cik ļoti iegūtās specialitātes pārstāvji ir pieprasīti Latvijā vai arī citviet pasaulē, ja ir doma no Latvijas braukt prom. Tas jādara, lai nebūtu tā, ka arods vai profesija ir apgūta, bet nevienam tā nav vajadzīga. Protams, izdomas bagāti un neatlaidīgi cilvēki tālu tiks jebkurā gadījumā un jebkuros apstākļos, bet atbilstošas skolas izvēle šo ceļu var padarīt vieglāku.

Iveta Rozentāle

Citi noderīgi raksti

Pusaudža pienākumi mājās

Jūtu izrādīšana ģimenē

Par savu bērnu ikdienas un skolas gaitām varat aprunāties Cāļa forumos

Skolēni

Bērnudārzi un skolas