Bērni

Ar personificēto e-talonu sekmēs skolēnu drošību un skolu apmeklētību

Mācību sociālais tīkls „Mykoob” sadarbībā ar “Rīgas Karte” un Rīgas domi ir izstrādājis elektronisku identificēšanas sistēmu skolās, pateicoties kurai iekļūšana mācību iestādēs būs iespējama tikai izmantojot personificētos „Rīgas Satiksmes” e-talonus. Šāds risinājums veicinās skolēnu drošību skolās un sekmēs skolēnu stundu apmeklētību, bet nākotnē tā autori plāno e-talonu attīstīt kā norēķinu karti izmantošanai arī skolas ēdnīcā.

Mācību sociālā tīkla „Mykoob” veiktajā vecāku aptaujā secināts, ka 75% respondentu atzinīgi novērtējuši jauno sistēmu un atzinuši, ka iekļūšana skolās ar e-talonu sekmēs viņu bērnu drošību.

Šobrīd jaunā identificēšanas sistēma testa režīmā darbojas trijās Rīgas skolās – Rīgas 49.vidusskolā, Rīgas Purvciema vidusskolā un Rīgas Rīnūžu vidusskolā. Šobrīd norisinās sarunas ar Rīgas domi par projekta ieviešanu centralizēti visās Rīgas skolās.

Andris Ameriks, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks: "Mūsdienās drošības nodrošināšana mācību iestādēs ir ļoti nozīmīgs jautājums. Diemžēl dzirdēts par gadījumiem, kad svešinieki netraucēti ienāk skolās, veic zādzības vai piedāvā bērniem narkotikas. Mūsu mērķis ir radīt apstākļus, lai vecāki varētu justies droši  - viņu bērni, no rīta aizejot uz skolu, tur būs pasargāti un drošībā.

Jau tagad pie katras skolas ik dienas patrulē pašvaldības policija, kas rūpējas par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu skolas teritorijā. Izslēdzot iespēju skolas telpās iekļūt nepiederošām personām, kā arī fiksējot visus, kas, izmantojot personalizēto e-talonu, skolas telpās ienākuši vai tās pametuši, drošības kontroli būs iespējams vēl palielināt. Raudzīsim, kā projekts iedzīvosies, ja tas gūs sabiedrības atsaucību un piekrišanu, meklēsim iespējas šādu sistēmu ieviest arī citās Rīgas pilsētas skolās."

Šī projekta galvenā priekšrocība ir tā risinājums, izmantojot e-talonu, kas nozīmē, ka nav nepieciešams izgudrot un izgatavot atsevišķas ID kartes, bet var izmantot tās, ko bērni jau šobrīd lieto braukšanai ar sabiedrisko transportu.

Eric Morizur, SIA „Rīgas Karte” valdes priekšsēdētājs: „E-talona funkciju paplašināšana un to izmantošana par skolēnu identifikācijas kartēm skolās ir tikai pirmais šī projekta solis. Nākotnē to plānots attīstīt kā norēķinu kartes skolas ēdnīcās. Šādā veidā bērniem nevajadzēs līdzi nēsāt skaidru naudu, bet viņiem būs savas maksājuma kartes. Šāda sistēma jau ieviesta un veiksmīgi darbojas skolā Alūksnē.”

Ideja par mācību sociālā tīkla „Mykoob” papildus funkciju ieviešanu un e-talona izmantošanu kā identifikācijas karti radās no citu valstu pieredzes, kur šādas drošības sistēmas jau ilgstoši sekmīgi darbojas.

Ģirts Ļaudaks, SIA „Mykoob” valdes loceklis: „Pateicoties mūsu risinājumam, katrs skolēns vai skolotājs, ienākot un izejot no skolas tiek identificēts un piefiksēts „Mykoob” sistēmā. Savukārt informācijai par skolēna ierašanās un iziešanas laikiem no skolas varēs sekot līdzi arī vecāki, saņemot īsziņu, vai arī internetā. Tādējādi šī sistēma būs labs risinājums, lai veicinātu arī stundu apmeklētību.”

Rīgas 49.vidusskolā projekts testa režīmā darbojas jau no rudens. Tās direktors Juris Liepiņš atzīst, ka, pateicoties tehnoloģiju attīstībai, vecāki daudz efektīvāk var iesaistīties mācību procesā, ne tikai sekojot līdzi skolēnu sekmēm, bet arī apmeklētībai: „Katrā ziņā mēs kā skola vienmēr esam atvērti inovācijām, turklāt skolēnu identificēšana pie ieejas ir solis drošības uzlabošanai skolās, lai tajās nevarētu iekļūt nepiederošas personas. Turklāt „Mykoob” sistēma ļauj mums apkopot statistiku, piemēram, redzēt kuri skolēni uz nodarbībām regulāri ierodas ar nokavēšanos.”

Informācija publicēta 2012. gada 20. janvārī

Lasiet vēl citus noderīgus rakstus

Montesori skola – alternatīvs izglītošanās veids, pie kā Latvijā vēl jāpierod

Ko mans bērns meklē internetā?

Par savu bērnu skolas gaitām varat aprunāties Cāļa forumā

Skolēni

Likumi un pabalsti