Bērni

Tukuma Raiņa ģimnāzijas obligātā literatūra 10.–12. klasei (Iveta Āboliņa)

Ieteikums: pēc darbu izlasīšanas burtnīcā veidot konspektu, t. i., izrakstīt svarīgākos citātus, atziņas (ko guvi, ko sniedz autors), tēmu, problēmas/konfliktus, varoņus (portretu, rakstura iezīmes, rīcību u. tml.), māksliniecisko savdabību, valodas īpatnības.

10. klasei


 1. Sengrieķu Trojas cikla mīti un mīts par Oidipu

 2. K. Skalbes pasakas («Dvēseļu mežs», «Sarkanā puķe», «Pasaka par pelīti», «Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties» u. c.)

 3. R. Blaumanis «Raudupiete», «Pazudušais dēls»

 4. Dž. Bokačo «Dekamerons» (desmit noveles pēc izvēles)

 5. J. Ezeriņa noveles («Joču pirts», «Mērkaķis», «Kaprači», «Kādas blusas stāsts» u. c.)

 6. E. Hemingvejs «Sirmgalvis un jūra»

 7. E. Veidenbauma dzeja

 8. M. Zīverts «Kāds, kura nav»

 9. Rainis «Ave sol!»

 10. J. Jaunsudrabiņš «Piemini Latviju!»

 11. P. Merimē «Mateo Falkone»

 12. V. Šekspīrs «Romeo un Džuljeta», «Hamlets»

 13. pēc izvēles viena grāmata (proza vai dramaturģija) no mūsdienu latviešu literatūras (P. Bankovskis, I. Ābele, E. Sniedze, G. Repše, N. Ikstena u. c.)

11. klasei


 1. F. Šillers «Laupītāji»

 2. J. V. Gēte «Fausts» (I daļa)

 3. G. Merķelis «Latvieši»

 4. O. de Balzaks «Gorio tēvs»

 5. R. un M. Kaudzītes «Mērnieku laiki»

 6. R. Blaumanis «Indrāni», noveles («Salna pavasarī», «Purva bridējs» u. c.)

 7. J. Poruks «Pērļu zvejnieks» un dzeja

 8. Rainis «Jāzeps un viņa brāļi», «Gals un sākums» vai cits dzejoļu krājums

 9. Aspazija «Sidraba šķidrauts» vai «Vaidelote» un viens dzejoļu krājums

 10. H. Ibsens «Pērs Gints»

 11. J. Jaunsudrabiņš «Vēja ziedi»

 12. A. Upīša un E. Ādamsona noveles

 13. pēc izvēles viena grāmata (proza vai dramaturģija) no mūsdienu latviešu literatūras (P. Bankovskis, I. Ābele, E. Sniedze, G. Repše, N. Ikstena u. c.)

12. klasei


 1. E. Virza «Straumēni»

 2. A. Čaks «Mūžības skartie» un viens dzejoļu krājums

 3. A. Kamī «Svešinieks» vai «Mēris»

 4. G. Janovskis «Sōla»

 5. A. Bels «Būris»

 6. R. Ezera «Zemdegas» vai «Aka», vai «Nodevība»

 7. O. Vācietis «Einšteiniāna», «Klavierkoncerts» un viens dzejoļu krājums

 8. I. Ziedoņa epifānijas un viens dzejoļu krājums

 9. K. Skujenieka viens dzejoļu krājums

 10. I. Ābele «Tumšie brieži»

 11. N. Ikstena «Dzīves svinēšana»

 12. pēc izvēles viena grāmata (proza vai dramaturģija) no mūsdienu latviešu literatūras (P. Bankovskis, E. Sniedze, A. Manfelde, G. Repše, I. Žolude u. c.)