Bērni

Mājmācība

Mājmācība jeb apmācība ģimenē
Vispirms jāizprot, ka apmācībai mājās likumdošanā paredzēti divi veidi: mājas apmācība un mājmācība. Kas tie ir?
Ģimeņu skolu kustība
Jau iepriekš rakstījām par mājmācību jeb apmācību ģimenē. Šoreiz pieredzē dalās Ģimeņu skolu kustības dalībniece Vita Žīgure. Kristīgās vadības koledžā 2010. gada 19. martā organizētajā konferencē ‹‹Bērnu un pusaudžu mājapmācības pieredze pasaulē un Latvijā›› viņa uzstājās ar ziņojumu par Ģimeņu skolu kustību.