Bērni

Noderīga informācija par 2012./2013. mācību gadu

Sestdien 1. septembris – vēl viens atskaites punkts bez Jaunā gada, pēc kura mērām savas, bet pēc tam – bērnu un mazbērnu gaitas. Kad sākas/beidzas brīvlaiki mācību gadā, cik skolas šogad vairs nestrādās un citas aktualitātes mums pavēstīja Izglītības un zinātnes ministrijā.

Foto: istockphoto.com

Izglītības un zinātnes ministrija prognozē, ka 1. septembrī skolas gaitas sāks 21 352 pirmklasnieki. Precīzs skolēnu skaits būs zināms tikai septembrī.

2012./2013. mācību gada sākums un beigas

Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr.259 „Par 2012./2013. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” paredz, ka nākamais mācību gads tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas sākas 2012. gada 3. septembrī. Ņemot vērā, ka 1. septembris 2012. gadā ir sestdiena, skolām ir jārespektē bērnu un vecāku brīvais laiks un jāievēro noteikumos noteiktie datumi – tātad 3. septembris, kas ir pirmā skolas diena 2012./2013. mācību gadā.

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2013. gada 31. maijā.

9. klašu skolēniem mācības beidzas 2013. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2013. gada 14. jūnijā.

12. klašu skolēniem mācības beidzas 2013. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2013. gada 21. jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri un pirmais semestris ilgst no 2012. gada 3. septembra līdz 2012. gada 21. decembrim. Otrais semestris ilgst no 2013. gada 7. janvāra līdz iepriekš minētajiem datumiem par mācību gada beigām pa klašu grupām.

Mācību gadā skolēniem būs šādas brīvdienas:

rudens brīvdienas – no 2012. gada 29. oktobra līdz 2012. gada 2. novembrim;
ziemas brīvdienas – no 2012. gada 24. decembra līdz 2013. gada 4. janvārim;
pavasara brīvdienas – no 2013. gada 22. marta līdz 2013. gada 28. martam;
vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu izglītojamajiem – no 2013. gada 3. jūnija līdz 2013. gada 30. augustam.

Izglītības iestādes var patstāvīgi pieņem lēmumu par otrajā semestrī vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par projektu nedēļas norises laiku. Projektu nedēļu organizē otrajā semestrī.

Izglītības iestāžu slēgšana un jaunu izveidošana

2012. gadā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņojusi septiņus pašvaldību lēmumus par izglītības iestāžu slēgšanu, trīs no tām atrodas Rīgā. Saskaņoti arī piecu skolu un vienas pirmsskolas izglītības iestādes reorganizācijas lēmumi. Savukārt saskaņots arī Ozolnieku novada domes lēmums par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” dibināšanu.

Lai mazinātu birokrātiju izglītības sistēmā, jau vairākus gadus nepastāv normatīvos noteikts regulējums par bērnu skaitu klasē un tāpat arī bērnu skaits skolā nav normatīvos noteikts. Vispārizglītojošo dienas skolu dibinātāji ir pašvaldības, kas vērtē sava budžeta iespējas un valsts budžeta mērķdotācijas apjomu pedagogu atalgojumam, kas tiek piešķirts atbilstoši bērnu skaitam pašvaldības skolās, un veido budžeta iespējām atbilstošu skolu tīklu. Latvijā skolēnu skaits skolās ir dažāds – iepriekšējā mācību gadā mazākajā skolā bija 17 skolēnu, bet lielākajā skolā 1355 skolēnu.

Iveta Odiņa

Lasiet arī citus rakstus

Saraksti un izmaksas, gatavojoties skolai

Izvēlamies skolas somu

Par bērna skolas gaitu sākšanu varat aprunāties Cāļa forumā

Skolēni

Svētki