Bērni

Mācību grūtības: Kādēļ bērns nemācās tik labi, kā man to gribētos?

Strādājot skolā par speciālo pedagogu, šādu jautājumu bieži nākas dzirdēt no bērnu vecākiem. Ir reizes, kad skolotājs saka — bērns varētu mācīties labi, bet to nedara, palīdzi noskaidrot, kādēļ?

Sākšu ar to, ka mazliet aprakstīšu kāda ir valsts stratēģija speciālās pedagoģijas jomā un ko dara vispārizglītojošā skolā speciālais pedagogs, kādi ir tā darbības mērķi un uzdevumi.

Valsts stratēģija speciālās pedagoģijas jomā:

Valsts stratēģija speciālās izglītības jomā tiek atspoguļota Valsts izglītības standartā.

 • Vērtēšana

darbojas MK rīkojums Nr 434 par skolēnu sasniegumu novērtēšanu. Vērtējums tiek veikts 10 baļļu sistēmā. Akcents tiek likts uz katra bērna individuālo spēju un varēšanu atbilstoši veselības stāvoklim un fiziskajām spējām.

 • Speciālās pedagoģijas saturs - teorētiskais un praktiskais:

Attīstības traucējumu atpazīšana (diagnosticēšana)
Attīstības traucējumu apzināšana

 • Konsultēšana(diognostika)
 • Attīstības veicināšana
 • Terapija
 • Novērtēšana - sensorie procesi, kognitīvie procesi, motorika- novērtēšanas process notiek nepārtraukti.

Speciālais pedagogs vispārizglītojošā skolā

1. pakāpe: Galvenās darbojošās personas ir vecāks un klases audzinātājs, kuri novēro bērnu un izdara secinājumus, vai bērnam nav:

 1. valodas problēmas;
 2. dzirdes un redzes problēmas;
 3. valodas uztveres un apstrādes problēmas;
 4. vājas koncentrēšanās spējas;

2. pakāpe: Svarīgu lomu ieņem vecāks, kurš griežas pēc palīdzības pie speciālā pedagoga kur pedagogs veic skolnieka diagnostiku un izveido sadarbības plānu, lai veiksmīgi varētu risināt šo problēmu.

3. pakāpe: Praktiskā sadaļa, kurā notiek bērna attīstības darbs. Sadarbojas šādi speciālisti - speciālais skolotājs, skolotājs logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa, ja nepieciešams, vecākam iesaka apmeklēt fizioterapeitu (ārstnieciskā vingrošana, masāža, ārstnieciskā peldēšana).

4. pakāpe: Novērojumu rezultātā (speciālists + vecāks) bērns, pēc nepieciešamības, tiek nosūtīts uz pedagoģiski - medicīnisko komisiju, lai izvērtētu turpmākās bērna izglītības iespējas.

Nodarbības pie speciālā pedagoga notiek divas reizes nedēļā. Var būt trīs darbības formas:

 • skolēns nāk mācību stundas laikā pie speciālā pedagoga, mācās to pašu mācību vielu, kuru mācās klasē, bet tas notiek individuāli;
 • skolēns mācību vielu apgūst klasē, bet ar speciālā pedagoga palīdzību;
 • pēc stundām.

Kā atpazīt bērnu, kuram ir mācīšanās grūtības?

Bērni ar UD un UDHD sindromu

UD - uzmanības deficīds
UDHD - hiperaktivitāte

Var būt dalīts, ne viss kopā.

Primārs ir izziņas darbības traucējumi ar akcentu – domāšana Hiperaktivitāte ir jēdziens par bērnu, kurš pārsniedz normāla bērna kustīgumu.

Hiperaktivitātei var iedalīt piecas grupas

 1. Bērni ar smadzeņu funkciju traucējumiem
 2. Organiski veseli bērni
 3. Alerģiskie bērni
 4. Bērni, kas saindējušies ar svinu
 5. Bērni ar uzmanības deficītu- vislielākā grupa (2-9% iedzīvotāji).

Zēniem 3x vairāk, galvenais pamatsimtoms - uzmanības nenoturība (UDS)

Rakstu par UD un UDHD, tā cēloņiem, izpausmēm, īsu testu, lai noteiktu, vai nebūtu jākonsultējas ar ārstu, var lasīt ŠEIT.

Kreiļi

Vidēji katrs 10 planētas iedzīvotājs ir kreilis.

Latvijā par kreilību runā maz, statstika rāda - kreiļu skaits palielinās. 1995. gadā Pedagoģijas un Izglītības atbalsta centrs izdod grāmatu „Mans bērns kreilis” Helsinku profesors M. Donnere uzskata, ka bērni piedzimst abrocīgi, bet apgūstot pasauli, kas saistās ar otro signālsistēmu, sāk veidoties vadošā roka. Cilvēki pēc vadošās rokas sadalās labročos un kreiļos. Abroči - ambeidestrs. Savukārt kreiļi dalās absalūtajos jeb īstajos un slēptajos, jeb pārmācītajos.

Ietekmējas skolēnu kreiļu apmācība - uzsākot mācību gaitas jānodarbojas ar bērnu kreili, jāstrādā pie jēdzieniem labā puse, kreisā puse. Sākot mācīt rakstīt, lai izslēgtu spoguļrakstu, jādod trafareti, paraugi, kas jāraksta. Jādod aptaustīt dažādu faktūru burti. Nedrīkst ļaut rakstīt saistītajā rakstā, jo roka aizsedz rakstīto. Īpaša uzmanība jāpievērš garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm. Jālieto zīmes uzreiz. Solā labāk jūtas kreisajā pusē.

Bērni ar valodas traucējumiem

Valodas sistēmas attīstības traucējumi ir nopietna problēma, kas izraisa daudzas pedagoģiskas problēmas. Savlaicīgi nenoteikta diagnoze rada grūtības mācību procesā un pilnvērtīgā bērna attīstībā.

Valoda attīstās pēc sistemoģenēzes principa. Principa pamatā ir heterohronija (etapveida attīstība) Valodas funkciju sistēma piemērojas darbībai ātrāk un agrāk nekā attīstās visa sistēma kopumā.

Vispirms attīstās valodas dzirdes uztvere, pēc tam formējas valodas kustības. Visi valodas uztveres procesi attīstās caur valodu.

Valodas pataloģijas etioloģijas faktori.

 1. Sarežģīti
 2. Polimorfi (daudzveidīgi)

Svarīgi izzināt sistēmu valodas traucējumiem, jeb valodas funkcijas, to lokalizāciju, raksturu, bojājuma laiku, noteikt iedzimtības faktora lomu.

Valodas traucējumu analīzē jāņem vērā kompleksā pieeja.

 1. vispārējs veselības stāvoklis
 2. kustību sfēra
 3. redze
 4. dzirde
 5. intelekts
 6. temperaments
 7. veģetatīvās reakcijas
 8. konstitūcija
 9. sociālie apstākļi
 10. ģimenes apstākļi

Bērniem ar valodas sistēmas attīstības traucējumiem ir svarīgi apmeklēt gan logopēda gan speciālā pedagoga nodarbības, jo tādā veidā valodas sistēma tiek trenēta vairāk nekā apmeklējot tikai vienu no speciālistiem. Speciālais pedagogs strādājot ar bērnu, kuram ir valodas sistēmas traucējumi, trenē bērna atmiņas, loģiskās domāšanas funkcijas, bet logopēds nodarbojas ar valodas labošanu, līdz ar to panākumi ir ātrāki. Svarīgi ir tad, kad liekas, ka nu jau bērns izrunā pareizi burtus, tomēr turpināt apmeklēt nodarbības vismaz vēl 2-3 mēnešus, lai automatizētu izrunas pareizību.

Ja jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai gribat uzdot konkrētus jautājumus, kuri skar jūs un jūsu bērnu, rakstiet vitas23(at)one.lv. Atbildēšu katram!

Rakstu speciāli Cālim sagatavojusi red

Citi noderīgi raksti

Bērna pirmais mobilais telefons

Mājmācība jeb apmācība ģimenē

Par savu bērnu skolas gaitām varat aprunāties Cāļa forumā

Skolēni