Bērni

Praktiski ieteikumi 3.–5. klašu skolēniem

Šajā vecumā bērniem parādās trauksme, pildot mājasdarbus, jo apgūstamie priekšmeti ir arvien vairāk un viela arvien sarežģītāka. Vecāku uzdevums ir šo trauksmi mazināt un palīdzēt bērnam nepieciešamo vielu apgūt arvien patstāvīgāk.

Ieteikumi izrunas uzlabošanai

Bērnam ir noteikts teksts vai vārdi, kas jāiemācās pareizi izrunāt. Lai bērnam palīdzētu to izdarīt, jāpārbauda, kā sanāk. Ja ir vārdi, kas sagādā grūtības, jārīkojas sekojoši:


 1. konkrēto vārdu bērnam jāļauj skaļi izlasīt;

 2. bērns aizver acis un mēģina vārdu saredzēt un atkārtot;

 3. bērns vēlreiz apskatās rakstīto vārdu, lai pārliecinātos, ka izrunājis to pareizi;

 4. bērns apskatās vārdu, aizsedz to un uzraksta pats;

 5. bērns pārliecinās, vai vārdu ir uzrakstījis pareizi. Ja ir ieviesusies kāda kļūda, vēlreiz atkārto iepriekšējos četrus soļus.

Foto: istockphoto.com

Ja bērns apgūs šo metodi, viņš ar laiku spēs to izmantot patstāvīgi.

Līdzīgu uzdevumu var veikt, lai apgūtu dažādus faktus. Var izmantot faktu kartītes ar uzskatāmiem zīmējumiem, bet bez atbildēm. Katru reizi, kad bērns kartītes apguvis, kartīšu skaitu palielina, tādējādi tiek nostiprinātas jau esošās zināšanas un apgūtas jaunas. Svarīgi, lai spēle neaizņem pārāk daudz laika, bet notiek regulāri. Ar laiku bērns šādu spēli mācēs izgatavot pats, lai palīdzētu sev apgūt nepieciešamo vielu.

Ieteikumi lasītprasmes uzlabošanai

Ir svarīgi, lai bērns iemācītos labi lasīt un izprastu lasīto, jo tikai tā viņš varēs veiksmīgi apgūt mācību vielu un citu dzīvei nepieciešamo.


 1. Svarīgi ir regulāri lasīt bērniem priekšā, jo tas veicina vēlmi lasīt pašiem.

 1. Svarīgi, lai bērnam mājās ir pieejama atbilstoša lasāmviela, jo bērni, kuriem ir plaša mājas bibliotēka, ir vairāk ieinteresēti lasīšanā.

 1. Var ieviest ikdienas rituālu, kad vismaz 15 minūtes visi lasa kopā, bet klusām, lai katrs var lasīt sev interesējošo.

 1. Arī lasīšanu var padarīt praktisku un ieviest ikdienas dzīvē, ļaujot bērnam lasīt receptes, no kurām pagatavot ēdienu, lasīt ceļazīmes, dažādus uzrakstus. Ja bērnam ir jābrauc mašīnā vai jāgaida rindā pie daktera, vienmēr ir vērts paņemt līdzi kādu bērnam interesējošu lasāmo grāmatu.

 1. Ar bērnu var regulāri apmeklēt bibliotēku. Gan pieaugušais, gan bērns var izvēlēties grāmatas, ko grib lasīt.

 1. Ir vērtīgi zināt, cik daudz noteiktā vecumā bērnam ir jāmāk lasīt, izrunāt u. tml. Skolā skolotājs to var neievērot tikmēr, kamēr problēma nav kļuvusi milzīga. Tāpēc gan ar skolotāju var runāt par to, kādām prasmēm jābūt apgūtām, gan šādu informāciju var iegūt citur.

 1. Lai uzlabotu bērna lasītprasmi, var izmantot dažādus līdzekļus, kas lasīšanu padarīs interesantāku un palīdzēs atrast piemērotāko veidu, kā bērnam visvieglāk ir apgūt nepieciešamo. Var lasīt grāmatas, izmantot datorprogrammas lasīšanai, dažādas attīstošās spēles lasīšanas trenēšanai un uzlabošanai. Tās ir īpaši ieteicamas, jo bērns apgūst nepieciešamo ar rotaļām, prieku un interesi.

 1. Vienmēr vajag slavēt savu bērnu par viņa centību un padarīto. Bērnam būs stimuls censties vairāk, ja vecāki bērnu slavēs un novērtēs.

Ieteikumi matemātikas apgūšanai

Joprojām ir svarīgi pārliecināties, ka bērns saprot matemātiskos terminus un matemātikas pamatus, citādāk viņam būs grūtības tikt galā ar jebkuru uzdevumu. Ja bērnam arvien neveicas ar precīzu ciparu rakstīšanu, tehnika ir jāizkopj, lai bērnam vēlāk nebūtu problēmas. Sīkāk ieteikumus skatīt rakstā par ieteikumiem mājasdarbu apguvei pirmajās klasēs. Ja bērnam rodas kādas problēmas, ir jāiemāca tās risināt. Ir teiciens – lai iemācītos atrisināt problēmu, tā ir jāatrisina. To var darīt ar diagrammām, tekstu skaidrojumiem, teksta un vārdu pārlasīšanu, vārdu nozīmes skaidrojumiem, līdzīgu piemēru parādīšanu.

Vienmēr jāseko līdzi, vai skolēns izprot jaunos terminus un tie nepaliek neskaidri. Šajā vecumā ir būtiski, ka bērns iemācās rēķināt galvā, nevis tikai uz papīra vai pirkstiem, un vecākiem vajag palīdzēt to iemācīties. Un, protams, bērnu arvien vairāk var iesaistīt matemātiskās darbībās, kas izriet no ikdienas dzīves, piemēram, mājās iekārtojot zaļumu stūrīti, bērnam var ieteikt iestādīt sēkliņas noteiktā attālumā, saskaitīt, cik sēkliņu ir jāiestāda, vērot, cik no tām izaug. Var analizēt pirkumu čekus – cik naudas kam ir bijis nepieciešams, veidot ienākumu un izdevumu tabulas, ierakstot noteiktus skaitļus pie noteiktiem izdevumiem un izdarot secinājumus.

Jāatceras, ka vecākiem un bērniem ir katram savs darbs. Mācības un mājasdarbu pildīšana ir bērnu atbildība. Nevajag vienmēr sēdēt bērnam blakus, kamēr viņš pilda mājasdarbus, viņam ir jāiemācās darboties patstāvīgi, lai nesanāk tā, ka bērns bez vecāku palīdzības neko nemāk izpildīt. Tomēr bērna mācīšanās problēmas nedrīkst atstāt neievērotas, tās ir jārisina laicīgi.

Nepieciešamo mācību vielu vecāki var palīdzēt apgūt arī ikdienas situācijās, lasot kopā ar bērnu, parādot matemātiskos terminus ikdienas dzīvē un tādējādi paplašinot bērna skatījumu un spēju vieglāk izprast likumsakarības un rast risinājumus. Tāpat jāatceras, ka dzīve nesastāv tikai no mācībām, bērnam arvien ir nepieciešamas kopīgas nodarbes ar vecākiem, kas nav saistītas ar mācīšanos, bet kas ir laiks visai ģimenei kopā.

Iveta Rozentāle

Citi noderīgi raksti

Cik lielā mērā vecākiem iesaistīties skolēna mājasdarbu izpildē

Praktiski ieteikumi mājasdarbu izpildei pirmo klašu skolēniem

Par savu bērnu skolas gaitām varat aprunāties Cāļa forumā

Skolēni