Bērni

Praktiski ieteikumi mājasdarbu izpildei pirmo klašu skolēniem

Vislabāk, ja šajā vecumā mājasdarbu izpilde neaizņem vairāk par 20 minūtēm. Šis ir laiks, kad mācīšanos apgūst caur spēlēm un rotaļāšanos. Arī skaitīt un atņemt iespējams rotaļu veidā, tikai vecākiem jāatrod bērnam vispiemērotākais veids.

Ieteikumi rakstītprasmes uzlabošanai

Jaunajiem skolēniem vēl arvien ir jāapgūst roku veiklība, un to iespējams attīstīt, daudz un neatlaidīgi praktizējoties.

Foto: istockphoto.com

Lai attīstītu bērna precizitāti, līdzsvaru un roku un acu koordināciju, var noderēt šādi ieteikumi:


 1. bērnam joprojām var dot plastilīnu, mālu un citus materiālus, ko mīcīt un veidot, lai attīstītu rakstīšanai nepieciešamos muskuļus;

 2. bērna pirkstu muskulatūru un veiklību ļoti labi attīsta lego kluču likšana un nelielu rotaļlietu izmantošana;

 3. kopā ar bērnu var likt dažādas puzles;

 4. kopā ar bērnu var veidot dažādus mākslas darbus, kuru darināšanā jāizmanto pirkstiņkrāsas, zīmuļi, ūdenskrāsas, šķēres, plēsti papīri u. tml.;

 5. var spēlēt dažādas spēles, kas sastāv no maziem gabaliņiem, piemēram, loto u. tml.;

 6. ja ir pieejama spēļu naudiņa, bērnu var rosināt to kārtot torņos, apļos, četrstūros u. tml.;

 7. var palīdzēt bērnam apgūt arvien jaunas praktiskas lietas: pogu aizpogāšanu, kurpju šņoru aizšņorēšanu, cepuru aiztaisīšanu.

Jo vairāk dažādu darbību bērns veiks, jo raitāk apgūs nepieciešamās prasmes glītai un precīzai rakstīšanai.

Ieteikumi matemātisko prasmju apgūšanai

Matemātisko prasmju apgūšana ir ļoti būtiska jau no bērna kājas, jo tās būs ļoti nepieciešamas tālākās skolas un dzīves gaitās, tāpēc svarīgi bērnam ne tikai mācīt lasīt un rakstīt, bet arī rēķināt.


 1. Pārliecinies, ka bērns saprot matemātiskus terminus. Ja bērns tos neizprot, viņš nevar izpildīt tālākos uzdevumus. Lai bērns vienā kaudzītē mācētu salikt vairāk priekšmetu nekā otrā, viņam ir jāsaprot, ko nozīmē «vairāk» un «mazāk», ko nozīmē «viens» un «divi», ko nozīmē «aplis» un «kvadrāts». Tikai tad bērns spēs veikt dotos uzdevumus.

 1. Palīdzi bērnam apgūt matemātiskos pamatus. Lai pārliecinātos, vai bērns ir apguvis pamatus, var uzdot dažādus jautājumus. Ja bērns atbild trīs sekunžu laikā, viņš noteiktos faktus ir apguvis. Ja bērnam tas prasa vairāk laika, tas nozīmē, ka viņam ir kādas neskaidrības. Vecākiem jāpalīdz tās izskaidrot, var noderēt gan dažādas uzskatāmas kartītes, gan citi veidi.

 1. Iemāci bērnam glīti rakstīt ciparus. 25 % no pieļautajām kļūdām ir neprecīzi uzrakstītu ciparu dēļ, tāpēc svarīgi iemācīties tos rakstīt precīzi. Var uzrakstīt ciparus, kas bērnam jāpārvelk; ciparu var izveidot no punktiem, un bērns punktus var savilkt kopā; bērnam jāļauj rakstīt uz līnijām, lai viņš mācītos, ka ciparam jāatrodas noteiktā vietā. Mācot ciparus, izmanto arī dažādus citus paņēmienus – vilnīšu, aplīšu, skujiņu un līdzīgu formu zīmēšanu, tas arī veicina precīzāku ciparu rakstīšanu.

 1. Neskaidrības jākliedē, tiklīdz tās radušās. Ja bērns matemātikas pamatos kaut ko nesaprot, viņam būs problēmas arī ar tālākiem uzdevumiem, tāpēc ir svarīgi, lai bērns māk skaitīt, atņemt un rēķināt, jo tas būs nepieciešams uzdevumu izpildei tālākajās klasēs, kad būs jārēķina procenti, decimālskaitļi u. tml.

 1. Māci bērnam, kā izpildīt mājasdarbu. Bērnam jāpalīdz orientēties rakstītajā, izmantot skolā apgūtos piemērus, kas noder mājasdarba veikšanai, un jāveicina uzdevumus pielietot praktiski. Piemēram, ja nepieciešams kaut ko saskaitīt, bērns var paņemt pogas, likt vienu pie otras un skaitīt. Ar laiku bērnam jāiemāca rēķināt galvā. Bērnam jāparāda dažādi veidi, kā risināt radušās problēmas.

 1. Matemātika ir daļa no dzīves. Bērns daudz labprātāk apgūs matemātiku, ja redzēs, kā tā izpaužas vai kā to var pielietot dzīvē. Bērnus var aicināt izmērīt kāda priekšmeta garumu, skaitīt naudu, kas būs nepieciešama veikalā, dabā izvērtēt, kurš priekšmets atrodas tālāk, kurš tuvāk, kurš ir lielāks, kurš mazāks. Matemātiskos uzdevumus ir vērtīgi pielietot ikdienas dzīvē.

Ieteikumi zīmēšanas prasmju un izdomas bagātināšanai

Šajā gadījumā noder bērnam tik mīļās rotaļas, kā arī dažādas aktivitātes kā telpās, tā arī ārpus tām. Bērnu var rosināt zīmēt zīmējumus ar noteiktu tematiku vai tēliem. Var likt uzzīmēt ārā redzēto vai pasakā izlasīto. Bērns būs priecīgs veidot dāvaniņas sev tuviem cilvēkiem – izgriezt, zīmēt, līmēt, veidot kolāžas, dažādus objektus no papīra vai citiem materiāliem. Bērns pats var domāt savas pasakas un stāstus.

Bērniem vēl joprojām būs interesanti spēlēt pirkstiņrotaļas, un bērnu var iesaistīt šo rotaļlietu gatavošanā. Ar bērnu vajag doties pie dabas, vasarā pie jūras ar basām kājām staigāt pa akmeņiem, ziemā velt sniegavīrus un celt cietokšņus, vērot dabas norises – kā zied puķes, kā tās uzplaukst un vakarā aizveras, kā pēc lietus mainās daba vai kā tā izskatās pēc ilga sausuma perioda. Ja ģimenē nav dzīvnieku, ir vērts apmeklēt lauku sētas, kur dzīvniekus var redzēt dabiskā vidē un kur var redzēt, kā rodas piens, kā veido sieru u. tml. Tas viss veidos bērna izpratni par dabisko lietu kārtību un norisi, kā arī pilnveidos viņa vārdu krājumu, prasmes un raisīs fantāziju un izdomu.

Iveta Rozentāle

Citi noderīgi raksti

Cik lielā mērā vecākiem iesaistīties skolēna mājasdarbu izpildē

Ko bērnam dot līdzi pusdienās uz skolu

Par savu bērnu skolas gaitām varat aprunāties Cāļa forumā

Skolēni