Bērni

Aukles darba tirgū

Savu lielāko vērtību, bērnu, bērnudārzā uzticam cilvēkiem ar atbilstošu izglītību un prasmēm. Bet, ja izmantojam aukles pakalpojumus, esam spiesti uzticēt bērnu (pat bērnudārza vecumu nesasniegušus bērnus) tam, kuram ir pārliecība par savām spējām un ir vēlme to darīt.

Aplūkosim, kā aukļu darbu regulē likumdošana, kā arī dažu māmiņu pieredzi par trīs svarīgākajiem jautājumiem:

  • Kur atrast?

  • Cik maksāt?

  • Kā noformēt?

Kur un kā atrast aukli

Aukli var meklēt ar auklīšu pakalpojumu uzņēmuma palīdzību vai privāti, apvaicājoties paziņām, ievietojot sludinājumus masu informācijas līdzekļos (internetā atradu portālu e-aukle.lv) vai atsaucoties uz tiem.

Iveta Poriņa ir māmiņa savam pirmajam bērnam, dēlam Tomasam. Tomasam ir deviņi mēneši, un Ivetai aukle ir jāmeklē pirmo reizi. Tiesa, viņa ir auklējusi paziņu bērnus un dzirdējusi draugu un radu pieredzi par aukļu meklējumiem.

Pirms mēneša Iveta sākusi meklēt aukli. Sākumā tika ielikti sludinājumi dažādos interneta portālos, bet nebija nekāda atsaucība. Tad Iveta sāka atsaukties uz potenciālo aukļu ievietotajiem sludinājumiem. «Biju šokā, jo visas, kam piezvanīju vai rakstīju, vienā sarunā teica kaut ko citu nekā nākošajā. Piemēram, sieviete sludinājumā rakstīja, ka ir ar mieru auklēt jebkura vecuma bērnu, kad piezvanīju, teica, ka tik mazu nevarot auklēt. Cits gadījums – sieviete divos dienā paceļ klausuli piedzērusies u. tml.,» ir pārsteigta Iveta.

Meklējumi turpinājās caur paziņām un paziņu paziņām, jo licies, ka tas būs vislabākais variants. Diemžēl Ivetas paziņu lokā daudzi solījuši ieteikt kādu cilvēku, bet nevienu tomēr nebija izdevies atrast.

Tagad Iveta atsākusi meklēt aukli, ievietoja sludinājumu draugiem.lv. Pagaidām atsaukušās divas meitenes. Ar firmu palīdzību Iveta nemeklē aukli, jo neuzticas tām. Piemēram, kad internetā Iveta sāka meklēt uzņēmumus, kas sniedz aukļu pakalpojumus, ieraudzīja, ka viena firma piedāvā gan iepazīšanās, gan aukles pakalpojumus.

«Manuprāt, tas nav savienojams. Par meklēšanu vēl gribēju piebilst – kad iepazīšos ar pretendentēm, noteikti gribēšu aizbraukt pie viņām ciemos, lai redzētu, kā viņas dzīvo. Tas par cilvēku pasaka ļoti daudz,» uzsver Iveta.

Cik maksāt auklei

Iveta interesējusies par pašreizējo samaksu auklēm un noskaidrojusi, ka šobrīd cenas vidēji ir no LVL 5 līdz LVL 10 dienā. Samaksa mainās atkarībā no tā, vai auklei ir vēl kādi papildu pienākumi, kur notiek auklēšana (aukles vai vecāku mājās), vai aukle ēd savu ēdienu u. c.

Iveta būtu gatava maksāt LVL 10 dienā (vidēji deviņas stundas, tātad LVL 1,1/h). Aukles pienākumos ietilptu rotaļāšanās ar bērnu, iešana laukā un bērna pabarošana.

Foto: istockphoto.com

Ja aukle vēlētos ēst pusdienas Ivetas mājās, viņa būtu tam gatava, bet tad maksātu LVL 8 dienā. Šobrīd daudzas auklītes piedāvā pieskatīt bērnu savās mājās. Iveta ar laiku būtu gatava arī šādam variantam, bet ne sākumā, jo mazajam jābūt savās mājās, lai būtu mazāks stress. Kad viņš pie aukles būtu pieradis, Iveta bērnu varētu vest pie aukles, un tad arī maksātu LVL 8 dienā. Ja Iveta atrastu ļoti labu aukli, viņa būtu gatava maksāt LVL 300 mēnesī. Nemaksātu vairāk par LVL 15 dienā.

Domas no forumiem

  • «Es maksāju LVL 15 dienā par astoņām, dažreiz desmit stundām. Mēnesī sanāk LVL 300. Slimošanas un atvaļinājuma laiku neapmaksāju. Ēšanu un mēnešbiļeti arī neapmaksāju. No aukles sagaidu, ka viņa uzkops bērna samēsloto un uzsildīs ēdienu.»

  • «Cik zinu, neviens nemaksā vairāk par LVL 1 stundā, darbdienā bērns jāpieskata aptuveni desmit stundas. Atšķiras aukles pienākumi un viņai atļautais – skatās televizoru vai neskatās, ir internets vai nav, apmaksāta braukšanas kartiņa vai nē, ēd kopā ar ģimeni vai savu pārtiku.»

  • «Es savai auklei maksāju krietni virs LVL 300. Viņa ir apmierināta ar dzīvi, spējīga kvalitatīvi pavadīt laiku ar manu bērnu un pieejama vienmēr, kad man vajag (arī brīvdienās un vēlu vakaros).»

  • «Es auklei maksāju LVL 1,5 stundā. 10 h dienā x LVL 1,50 = LVL 15 dienā. Mēnesī ir 21 darbadiena, tātad LVL 315.»

  • «Manuprāt, ilgtermiņā auklīte nevar būt laba, mīļa, priecīga un atpūtusies, jo viņa kā minimums strādā 50 stundas nedēļā un saņem naudu knapi pārtikai.»

  • «Es tikai par pieskatīšanu maksāju LVL 1/h. Ja vēl ēst jāgatavo un jāveic mājas darbi, tad LVL 2/h.»

  • «Latvijā saistībā ar auklīšu algām ir paradoksāla situācija. Maksājot LVL 1/h (kas ir vidējais izcenojums), auklīte nopelna aptuveni LVL 220 mēnesī. Mēs vēl apmaksājam transporta un ēdiena izdevumus. Kopā auklīte mums izmaksā aptuveni LVL 240. Turklāt papildu jāpiedomā pie tā, kas ir ledusskapī. Ja paši kādreiz atļāvāmies uztaisīt sviestmaizes vai nopirkt kaut ko pa ceļam, tad tagad es piedomāju, lai cilvēks, kas katru dienu 10 h auklē manu bērnu, būtu labi paēdis. Paradokss slēpjas tajā, ka auklītei šie LVL 240 nav nekas dižs, jo darbs ir uz pilnu slodzi un papildu piepelnīties nevar. Bet mums šie LVL 240 sit pa kabatu ne pa jokam.»

Kā likumdošana regulē aukļu darbu

Ir izplatīts uzskats, ka auklīšu darbs Latvijā ir viena no tām jomām, par kuru skaidri zināms – lielākā daļa ir nelegāli nodarbinātie un nemaksā nodokļus. Valsts ieņēmumu dienesta Sabiedrisko attiecību daļas pārstāvji Cāli informēja, ka aukles un tamlīdzīgu profesiju pārstāvji var izvēlēties maksāt patentmaksu. Patentmaksas veikšanas kārtību un apmērus nosaka likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», likums «Par valsts sociālo apdrošināšanu» un Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1646 «Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri».

Foto: istockphoto.com

Saskaņā ar VID rīcībā esošajiem datiem šobrīd kā patentņēmēji Latvijā darbojas septiņas aukles, trīs aprūpētāji, slimnieku kopēji, slimu bērnu aukles un viens skolēnu pavadonis. Šobrīd neviens nav izvēlējies patentu tādā profesijā kā guvernante un diennakts bērnu aprūpētājs.

Ja fiziska persona reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicēja un izvēlas maksāt patentmaksu, tad ieņēmumi jāuzskaita vienkāršā ieraksta sistēmā ieņēmumu uzskaites reģistrā. Saņemot samaksu par aukles pakalpojuma sniegšanu, pēc darījuma partnera pieprasījuma jāizsniedz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kvīts. Turklāt šai personai par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu. Fiziskai personai, kas veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, gada ienākumu deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā nav jāiesniedz.

Kā noformēt attiecības ar aukli

Vai algu saņemt oficiāli vai neoficiāli, parasti izvēlas pašas aukles. Tomēr vecākiem iepriekš būtu ieteicams noslēgt rakstveida līgumu un vienoties, kādi pienākumi auklei būs jāpilda un ko viņa nedrīkstētu darīt (piemēram, vai drīkst izmantot internetu vai mājas telefonu, kamēr bērns guļ). Tas vajadzīgs, lai viss būtu skaidri izlasāms un saprotams. Jābūt minētām arī aukles prasībām.

Iveta ar aukli būtu gatava slēgt līgumu un tur nesaskata nekādu problēmu, bet apmaksāt atvaļinājumu gan negribētu, jo ir fiziska, nevis juridiska persona. Iveta ir grāmatvede un auklei varētu palīdzēt noformēties par pašnodarbināto personu, un maksāt nodokļus kā pašnodarbinātai personai. Bet nodokļi tiktu maksāti no LVL 10, un cilvēks uz rokas saņemtu mazāk.

Tiesa, ne jau visu var paredzēt līgumā. Cilvēciskās attiecības nav noformulējamas rakstiski. Iveta saka: «Tā kā mazais vēl ēd mammas pienu, mana galvenā prasība auklei ir mīļums, jo mazajam mana aiziešana būs liels trieciens. Viņš pirmajās dienās būs niķīgs, tāpēc būs daudz jāmīļo. Man ir ļoti būtiski, lai bērns pieņem aukli un lai es viņai varu uzticēties. Lai zinu, ka viņa ar mazo izies laukā, pabaros un spēlēsies. Tāpēc man nav nozīmes, vai bērnu pieskata jauna meitene vai vecāka sieviete, galvenais ir mīļums.»

Iveta Odiņa

Citi noderīgi raksti

Mājas un bērnudārza bērns

Kā sodīt un nenodarīt pāri

Par savu mazuļu auklēšanu varat aprunāties Cāļa forumos:

Mazulis

Bērnudārzi un skolas

Aukles