Bērni

Bērna reģistrācija

Par bērniņa nākšanu pasaulē ir jāpaziņo mēneša laikā vienā no sekojošām dzimtsarakstu nodaļām pēc vecāku brīvas izvēles:

  • tajā, kuras darbības teritorijā bērniņš ir dzimis;
  • tajā, kurā ir viena vai abu vecāku dzīvesvieta;

Bērna uzvārdu dzimšanas apliecībā ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam, ja vecāku uzvārdi ir dažādi, tad pēc vecāku izvēles vienā vai otrā uzvārdā.

Ja vecāki oficiāli reģistrējuši savu laulību, tad iesniegumu par bērna dzimšanu var rakstīt viens no vecākiem, līdzi ņemot laulības apliecību. Ja vecāki nesastāv oficiālā laulībā, tad iesniegumu par bērna reģistrēšanu ir jāparaksta abiem vecākiem personīgi.

Ja sieviete nav precējusies un bērna tēvs atsakās reģistrēt bērnu, tad dzimšanas apliecībā bērnam tēva vārda vietā būs ievilkta strīpiņa. Ja vēlāk tēvs atzīs savu paternitāti (labprātīgi vai tiesas ceļā), tad bērnam tiks izsniegta jauna apliecība.

Šo procedūru reglamentē Civilstāvokļa aktu likums.

Tātad, līdzi jāņem:

  • abu vecāku pases
  • izziņu no dzemdību nama par bērna piedzimšanu
  • laulības apliecību (ja tāda ir)

Sagatavoja Māra

Citi noderīgi raksti

Aukles darba tirgū

Mazos rīdziniekus bērnudārzā reģistrē elektroniski

Par līdzīgām tēmām varat aprunāties Cāļa forumos

Zīdainis

Likumi un pabalsti