Bērni

Jaundzimušo mirstība samazinājusies

Pagājušā gadā aizsākās projekts «Izglābsim 100 bērnus», lai kopīgiem spēkiem samazinātu perinatālās mirstības rādītājus, kas Latvijā ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā. Projekta mērķis ir panākt, ka perinatālā mirstība sasniedz vidējos Eiropas Savienības rādītājus – ne vairāk kā 5,6 gadījumi no 1000.  Perinātālais periods ir no grūtniecības 22. nedēļas līdz pēcdzemdību 6. dienai – laiks, kad mazulim vajadzētu izdzīvot, pat ja viņš piedzimst priekšlaicīgi.

Par projekta sākumā veikto apjomīgo pētījumu rakstījām arī mēs un iepazīstinājām ar speciālistu izstrādātajiem priekšlikumiem. Eksperti uzskata, ka jaundzimušo mirstību šajā periodā var samazināt ārstniecības procesu sakārtošana, sabiedrības izglītošana un atbildīga ģimenes plānošana.

Foto: istockphoto.com

Šogad iespējams secināt, ka daudzi no priekšlikumiem ņemti vērā, un pats galvenais – jaundzimušo mirstība ir samazinājusies. 2012. gadā perinatālās mirstības rādītāji Latvijā ir mazinājušies līdz 8,8 gadījumiem uz 1000 dzimušajiem, salīdzinot ar 9,3 gadījumiem 2011. gadā.

Šajā rakstā vēlamies atzīmēt vairākas no nozīmīgākajām pārmaiņām, kas noteikti ir aktuālas topošajām māmiņām:

Ir veikti grozījumi Ministru Kabineta noteikumos, kas paredz iekļaut ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas veikšanu I un II grūtniecības trimestrī, ģenētisko anomāliju skrīningu visām grūtniecēm, papildus izmeklējumu veikšanu grūtnieču cukura diabēta diagnostikai un B grupas streptokoka atklāšanai. Ieviests pirmā grūtniecības trimestra ultrasonogrāfijas izmeklējums. Grozījumi stāsies spēkā ar šī gada 1. jūliju.

Tā kā  ultrasonogrāfija ir svarīgs diagnostikas līdzeklis, lai noteiktu dzemdībām piemērotāko vietu, aktīvi tiek strādāts arī pie tā, lai paaugstinātu ultrasonogrāfijas speciālistu kvalifikāciju.

Topošo vecāku izglītošanai Rīgas Dzemdību nama galvenā ginekoloģe un LR Veselības ministrijas galvenā speciāliste ginekoloģijā un dzemdniecībā, asociētā profesore, Dr. Dace Rezeberga izstrādājusi rokasgrāmatu «Gribu būt māmiņa», kurā izklāstīti veselas grūtniecības priekšnoteikumi. Tā ir orientēta uz lauku novados dzīvojošiem jaunajiem un topošajiem vecākiem, kuri to var prasīt gan sava novada sociālajiem darbiniekiem, gan ginekologiem, gan arī ģimenes ārstiem. Rokasgrāmata ikvienam aplūkojama un lejupielādējama arī internetā.

Pirmo reizi ir piedāvāts definēt Perinatālās aprūpes centrus, kas turpmāk ļaus efektivizēt un sekot līdzi to darbībai. Tāpat tiek strādāts pie tā, lai uzlabotu medicīniskās dokumentācijas kvalitāti un īstenotu ārstu un vecmāšu apmācības, kā arī veicinātu ārstu multisektoriālo sadarbību.

Veselības ministrija pastiprināti izvērtēs ārstniecību iestāžu kvalitātes rādītājus, nākotnē tos saistot ar pakalpojumu pirkšanas atlīdzību. Turklāt, rūpējoties par kvalitātes nodrošināšanu, Nacionālā veselības dienesta līgumi ar reģionu iestādēm atbilstoši iestādes kapacitātei pieļaus ne vairāk kā 200 dzemdības gadā. Veselības ministrijas paralamentārā sekretāre Liene Cipule akcentē arī sabiedrības atbildības lomu: «Ārsti ir izpētījuši un kopīgi strādā pie daudzprofilu problēmas risinājuma valstiskā mērogā, tostarp ārstēšanās, ārstu izglītības un sociālās jomas jautājumiem, bet ļoti nozīmīga ir cilvēkam ieaudzinātā atbildība pret veselību jeb paša cilvēka atbildība.»

Kā norāda Latvijas dzemdniecības eksperti, atsevišķi ierosinājumi joprojām ir iniciatīvas līmenī, un to ieviešanai nepieciešamas turpmākas izmaiņas. Piemēram, reģionālo slimnīcu nodaļu standartu izstrāde, perinatālās mirstības audits un kritisko gadījumu analīze tām iestādēm, kas piekritīs viņu darbības padziļinātai izpētei. Padziļinātu iesaisti un atbildību ginekologi sagaida arī no ģimenes ārstu puses – gan ģimenes plānošanas uzsākšanas, gan grūtniecības laikā. Latvijas dzemdniecības un neonatoloģijas speciālisti ir vienisprātis – uzlabojamā vēl ir daudz gan veselības aprūpes jomā, gan veselas un atbildīgas grūtniecības apziņas radīšanā. 

Iveta Rozentāle

Citi interesanti raksti

Studijas pieaugušā vecumā? – Jā!

Bērni pēc šķiršanās dzīvo pie tēva – ko darīt «brīvdienu mammai»?

Par bērnu veselību varat aprunāties Cāļa forumos

Veselība

Citāda veselība

Bērnu veselība