ví như bạn đang quản lý 1 doanh nghiệp và cần tăng cường xúc tiếp sở hữu khách hàng tiềm năng, bạn sẽ cần đầu tư vào 1 số tài liệu in tại một số điểm. Bạn mang thể chọn in danh thiếp, in tờ rơi, in tờ rơi và / hoặc in tiêu đề thư (chỉ cần nêu tên một số tùy chọn). những tài liệu in này sẽ được sử...