Vispirms atveram kalkulatoru,

1.Ievadām savus dzimšanas datus, neapgrūtinot sevi ar platuma grādiem. Te jāņem vērā, ka kalkulators nerēķinās t.s. vasaras laiku, ja esat dzimušas īsi pēc pusnakts tajā gada laikā, kad pastāv "vasaras laiks", rēķiniet stundu mazāk, ievadot iepriekšējās dienas 23+; Neaizmirstiet norādīt dzimumu, tas ir svarīgi pareizai elementu secībai personiskajās desmitgadēs. Vīra elementa noteikšanai pietiek, ja pareizo dienu zina, ja vēlas uzzināt visus dzimšanas kartes parametrus, tad arī citām dzimšanas stundām atņem 1 stundu nost, ja dzimšanas momentā bijis vasaras laiks (piem. cilvēks dzimis vasarā 21.40, kalkulatorā rakstām 20.40).

2.Lēni un rūpīgi aplūkojiet iegūto Četru Pīlāru karti- tā sastāv no 4 parametriem- gada, mēneša, dienas un stundas. Augšējā rinda (līdzīgi kā redzamais tortes dekorējums) ir Debesu Stumbri- ietekme no "Debesīm"- pavisam tie ir 10 dažādi: 5 stihijas (Uguns, Zeme, Metāls, Ūdens un Koks), katra divās polaritātēs iespējama (+ nozīmē Jan, vīrišķais elements, - nozīmē Iņ, sievišķais elements). Kartes apakšējā daļā (tortes pildījums un pamatne) ir Zemes Zari (dzīvnieki), kas norāda uz notikumiem zemes līmenī. Pašu dzīvnieku tēlainais nosaukums nenozīmē neko, zvēriņš vienkārši ir noteiktu enerģiju "čemodāna" pārvaldnieks. Katram zvēram čemodānā ir viena vai vairākas stihijas. Ja mēs iedomājamies čemodānu ar mantām, tad zinām, ka pilnīgi skaidri var redzēt tikai augšējo lietu, pārējās ir tikai daļēji redzamas, bet ir. Tāpēc, ja zvēram ir 1 stihija, tad tā darbojas par visiem 100%, ja 2, tad attiecīgi 70% un 30%, ja 3, tad 60%, 20% un 20%.

3. Nosakiet Personības Elementu- to atradīsiet dzimšanas dienas augšējā lodziņā- tur redzēsiet polaritāti, vienu no pieciem elementiem un vēl kaut ko pilnīgi nesaprotamu kvadrātiekavās- to aizmirstiet  Pierakstām Personības elementu (stihiju, polaritāti) uz lapiņas.

4.Nosakiet Vīra Elementu: sievietēm vīra elements ir tas, kas kontrolē Personības Elementu (vīrs valda pār sievu) un noteikti ar pretējo polaritāti (protams, ja mēs aplūkojam sievietes- vīrieša attiecības). Zemi kontrolē Koks, Metālu kontrolē Uguns, Ūdeni kontrolē Zeme, Koku kontrolē Metāls, Uguni kontrolē Ūdens. Palūkojamies uz savu Personības elementu- tur ir stihija un polaritāte, piem. ja Personības elements ir +Zeme, tad Vīra elements ir -Koks, ja Personības elements ir -Uguns, tad Vīra elements ir +Ūdens. Pierakstām Vīra elementu uz jau pieminētās lapiņas. Uzlielam sevi un iedzeram malku tējas/kafijas vai vīna... ak jā, piebildei- vīra elements sievietēm ir identisks ar varas elementu, tā tad vai nu valdām vai vizmojam...

5. Izpētiet Vīra Elementu pamatkartē- aprēķināto elementu skatās visur.  Ja VE ir dzimšanas gadā, tā ir norāde uz agrajām laulībām (dz.gads norāda uz pirmo dzīves ceturtdaļu), VE dzimšanas mēnesī ir laulības pieklājīgā vecumā, 20- 23+. VE dienā vai stundā norāda un pusmūža vai atkārtotām laulībām. Ja VE pamatkartē nav ieraugāms, neķeriet kreņķi, ir citas vietas un laiki, kur skatīties  tomēr jāņem vērā, ka vīrs nav dzīves programmas priotitāte nr. 1.

6. Vīra Elements desmitgadēs: zem Četru Pīlāru pamatkartes ir nākamā tabula ar Veiksmes periodiem. Kā jau ķīniešiem pieņemts, skatāmies no labās puses uz kreiso. Katrs posms sastāv no 3 lodziņiem- augšējais lodziņš (dažkārt ar baisiem cipariem aiz komata, kā paveicas) ir vecums, kurā šī personīgā desmitgade sākas- katram šis vecums ir atšķirīgs. Tad nāk jau pieminētais Debesu stumbrs, zem tā- Zemes zars ar dzīvnieka nosaukumu. Šajā kalkulatora versijā diemžēl nav redzams katra zvēra čemodāna saturs, tas jāpaskatās atsevišķi. Vīra Elements desmitgadē norāda, ka ir labs fons attiecību veidošanai. Ja pieklājīgā vecumā desmitgadēs Vīra Elements neparādās, neraudiet, vienmēr var izpētīt atsevišķus gadus.

8.Esošo/bijušo attiecību izpēte: izpētiet bloga gadu sarakstā tos gadus, kuros parādās Vīra Elements- visbiežāk cilvēki iepazīstas tajā laikā vai kādu brīdi pirms tā.

9. Trakais Persika zieds: šo romantisko "zvaigzni" atpazīst tās sievietes, kurām vīra elements pamatkartē neparādās vai arī Vīra elements ir nelabvēlīgs un tajā laikā tiek demostrēta vara, ne vizmošana. Trakais Persiks (oriģinālā versija- Skaistais Sarkanais Persika Zieds) vairāk saistīts ar neprātīgu aizraušanos, straujām attiecībam, izteiktu vēlmi pēc uzmanības. Dažām aizņemtām sievietēm tieši šādos posmos (kad Trakais Persiks atnāk gadā vai mēnesī) var nevietā parādīties taureņi vēderā vai saslīdēt kāja. Trako Persiku nosaka pēc Personības elementa! Turpmāk saraksts ar Personības elementiem un Trako Persiku iekavās: +Koks (Zirgs), -Koks (Zirgs), +Uguns (Tīģeris), -Uguns (Kaza-šogad!), +Zeme (Pūķis), -Zeme (Pūķis), +Metāls (Suns), -Metāls (Gailis), +Ūdens (Žurka) un -Ūdens (Pērtiķis). Šos zvērus var skatīties atsevišķos gados (saraksts blogā) vai mēnešos: zirgs ir vienmēr jūnijā, tīģeris- februārī, kaza- jūlijā, pūķis- aprīlī, suns- oktobrī, gailis- septembrī, žurka- decembrī un pērtiķis- augustā. Jāņem vērā, ka mēneši sākas ap 4-7.datumu, kā nu kurš. Mani novērojumi liecina, ka Trako Persiku ne sevišķi atpazīst Zemes personas, jo ir pārāk apzinīgas/konservatīvas Pārbaudiet pašas!

10. Labais Persika Zieds (oriģināli- Persika Zieds pie Dīķa)- šo atpazīst lielākā daļa sieviešu un izmanto attiecību vai kopdzīves uzsākšanai, arī laulībai... īpaši tās, kurām vīra elementa nav ne pamatkartē, ne desmitgadēs. Šo Persika Ziedu nosaka pēc dzimšanas dienas zvēra (dzimšanas dienas apakšējā daļa). Ja dz.d. zvērs ir  Pērtiķis, Žurka vai Pūķis, tad Persika Zieds ir Gailis, ja dz.d. zvērs ir Tīģeris, Zirgs vai Suns, tad PZ ir Trusis, ja dz.d. zvērs ir Čūska, Gailis vai Vērsis, tad PZ ir Zirgs, ja dz.d. zvērs ir Cūka, Trusis vai Kaza, tad Persika zieds ir Žurka. Abus Persika zieda zvērus izrakstām uz lapiņas.

11. Fināls: nu mums lapiņa ar Vīra elementu, Trako Persiku un Labo Persiku. Atveram gadu sarakstu un atzīmējam vīra elementu visās vietās, kur to ieraugām, apvelkam abus Persika ziedus. Šādi var skatīties bijušās, esošās un topošās attiecības- parasti kāds no elementiem dominē vairāk, ja izanalizē visus iepazīšanās periodus kopš agras jaunības. Šos elementus var skatīties arī atsevišķās dienās, plānojot pasākumus (ar mērķi iepazīties).

Izmainīts 21.03.2015 23:10.