Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Obligātā pirmsskolas apmācība

Klak - Klak

Skatījos likumu un apjuku

Pirmsskolas izglītība

20.pants. Pirmsskolas izglītības programma

(1) Pirmsskolas izglītības programma nodrošina izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, aptverot:
1) individualitātes veidošanos;
2) garīgo, fizisko un sociālo attīstību;
3) iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;
4) veselības nostiprināšanu;
5) psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;
6) valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi.
(2) Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2000. likumu un 31.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 21.11.2002.)

21.1 pants. Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanas obligātums

(1) Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta.
(2) Vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
(2002.gada 31.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 21.11.2002.)

21.pants. Pirmsskolas izglītības obligātums

(Izslēgts ar 1999.gada 5.augusta likumu, kas stājas spēkā no 13.08.99.)

22.pants. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošana

(1) Pirmsskolas izglītības programmu īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs, pirmsskolas grupās, kā arī ģimenēs. Pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar speciālām vajadzībām īsteno speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās.
(2) Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu īsteno pirmsskolas izglītības iestādēs, speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās izglītības iestāžu sagatavošanas grupās, kā arī ģimenēs, saņemot metodisku palīdzību pašvaldību pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 21.11.2002.)

Apjukumu radīja šis (1) Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta.

un šis

21.pants. Pirmsskolas izglītības obligātums

(Izslēgts ar 1999.gada 5.augusta likumu, kas stājas spēkā no 13.08.99)

Tad nu ir obligāta tā pirmsskolas sagatavošana vai nav???


Parasti pēdējais smejas tas, kuram mutē trūkst priekšējā zoba.

Klak - Klak
Obligāta ir šīs apmācības nodrošināšana, ja Tu to pieprasi. Tik pat labi Tu varu nepieprasīt, bet Pirmsskolas izglītības programmu īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs, pirmsskolas grupās, kā arī ģimenēs.


Pasaulē ir pārāk daudz darbu. Visi tāpat nav padarāmi.

kā arī ģimenēs, saņemot metodisku palīdzību pašvaldību pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā.

Bet ja pašvaldībai nav konsultatīvā centra?

Obligāta ir šīs apmācības nodrošināšana, ja Tu to pieprasi, bet ja es nepieprasu, tad var mācīties bērns mājās līdz pat skolai? Tas gan būtu jauki!{#}


Parasti pēdējais smejas tas, kuram mutē trūkst priekšējā zoba.

Klak - Klak
Skola nedrīkst nepieņemt bērnu tāpēc, ka viņš ir bez Pirmsskolas izglītības papīra


ja es nepieprasu, tad var mācīties bērns mājās līdz pat skolai
Klak - Klak

tieši tā . mana meita aizgāja pirmajā klasē ar manu iesniegumu, ka pirmsskolas oblogāto apmācību bērns ir apguvis mājās.

pirms tam bija iesniegums Izglītības pārvaldē, ka mēs šo izgl. iegūsim mājās.

diez, kāda ir motivācija nelaist bērnu sagatavošanā? (neskaitot netikšanu dārziņā un veselības problēmas)

Diančiks

Jūs arī saņēmāt metodisko palīdzību no Izglītības pārvaldes?
Vai tikai visu paši mācījāt? Drīkst zināt, kura rajona pārvaldē?


Parasti pēdējais smejas tas, kuram mutē trūkst priekšējā zoba.

Klak - Klak
Tas nav obligāti, bet tas ir ĻOTI ieteicams, jo bērns pirmsskolas apmācībā iemācās ne tikai burtiņus-cipariņus-zīmēšanu-aplicēšanu etc. tādā līmenī, kā to prasīs pirmajā klasē (es ticu, ka tu vari visu to iemācīt arī mājās, vismaz ja velti intensīvām nodarbībām vismaz četras stundas dienā), bet arī komunikāciju ar vienaudžiem un skolotājiem, ātru un patstāvīgu saģērbšanos sportam utt. tā, kā tas notiek skolā (nevis, teiksim, deju pulciņā vai ansamblī, kur tomēr ir citi spēles noteikumi).

Mans risinājums - tā kā dažādu iemeslu pēc bērns neiet uz dārziņu - ir 4 stundu nodarbības "Rīdzē" (tur arī pie reizes iet pie logopēda un uz pulciņiem), noteikti arī citās skoliņās ir pieejamas nodarbības bērnam uz pusi dienas.

honeybee
Es to ļoti labi saprotu, bet iemācījusi esmu gan vairāk kā bērnudārzā (jau lasa, raksta, rēķina saskaita, atņem, reizina, dala). Vienkārši mana mācīšanas metode atšķiras. Attīsta loģisko prātu un domāšanu sistēmas izprašanai, tāpēc agrā vecumā var iemacīt vairāk. Bet ne par to tēma


Parasti pēdējais smejas tas, kuram mutē trūkst priekšējā zoba.

Klak - Klak
visu mācījāmies paši, jo mums Rēzeknē tāda metodiskā centra nemaz nav. taču mums tika paskaidrots, ka palīdzību varam saņemt tuvākajā BD. tā kā es pati un mana mamma ir pedagogi, no šīs palīdzības atteicāmies.

man arī jāsaka, ka zinājām daudz vairāk, kā daži citi skolēni.

var jau teikt, ka ir nelielas problēmas ar komunikāciju. taču - tās ir ļoti nelielas.

BD negāja tāpēc, ka bija drausmīgi izteikta pretestiba pret šo iestādi. mēģinājām gan 2 gados, gan 3, gan 4, gan 5. pēc tam gan metām mieru.

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
10255504