veidlapas, kas jāiesniedz bd

alegru

Slēdza alegru: "Viss noskaidrots".

Sveiki! Man radās jautājums par veidlapām, kas jāiesniedz bērnu dārzā. Vai to aizpildīšana prasa daudz laika dakterim? Vai dakteris nozīmē papildus ārstus, kas būtu jāapmeklē bērnam? To var izdarīt vienas vizītes laikā pie daktera jeb jāparedz, ka būs nepieciešama atkārtota vizīte? Priecāšos dzirdēt Jūsu pieredzi veidlapu 026/u un 027/u iegūšanā. Paldies!


Viss ir atkarīgs no tā, cik sen un kādus dakterus bērns ir jau izstaigājis, vai visas analīzes gana svaigas. Ja tas viss ir, tad papīru aizpildīšana aizņem minūtes 15, max 30.


Saulstariņa mamma
paldies

Kādu dakteru apmeklējums ir obligāts? Jeb tas ir atkarīgs no konkrētā bērna, ko dakteris nozīmē?

Kad täas veidlapas jaiesniedz?

Kadi vel dokumenti vajadzigi? Musu b/d vaditaja neko neizskaidroja.


Man atnāca vēstule un tur bija norādīts, kas jāiesniedz. iesniegums jāraksta vēl. Detalizētāka informācija ir atrodama arī Rīgas domes saistošajos noteikumos 19.06.2007. Nr. 79:

"33. Lai bērnu uzņemtu Iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:

33.1. iesniegums par bērna uzņemšanu Iestādē (2.pielikums);

33.2. bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu;

33.3. medicīniskā karte (veidlapa 026/u);

33.4. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par iepriekš izdarītajām profilaktiskajām vakcinācijām;

33.5. Departamenta pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums (ja bērns apgūs speciālo programmu)."

Vai bērnam jāapmeklē arī zobārsts?

varna_skabarga

alegru
Ja velos iestaties vairakos b/d vaig visu mineto doku kopijas???

varna_skabarga
Šos dokumentus vajag, kad bērns ir uzņemts b/d.

Lai iestātos rindā, pietiek ar dzimšanas apliecību +kopiju katram b/d, dzīves vietas deklarāciju un personu apliecinošu dokumentu mammai vai tētim.


Līdz kuram datumam ir jāiesniedz šie dokumenti, lai iestātos b/d?


ciekurs
30 dienu laikā pēc uzņemšanas apstiprinājuma saņemšanas. Par datumu labāk vienoties ar vadītāju.


Jūs nevarat rakstīt šajā tēmā, jo tā ir slēgta.
10325336