Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Adopcijas pieteikums rajona tiesai - paraugs

Deltron

Karlsons

esenif
Papildus pie lūgumiem tiek norādīts neaicināt vecākus uz tiesu. Bija jānorāda viņi kā ieinteresētā persona.
Aizgādības tiesību atņemšana nemaina faktu, ka viņi ir vecāki ar izrietošajiem pienākumiem un adopcijas fakts viņus tieši skar jeb viņi pēc būtības ir ieinteresētās personas

Domāju, ka par nepieciešamību pieaicināt vecākus, kam tiesa atņēmusi aizgādības tiesības, kā ieinteresētās personas lietā par adopcijas apstiprināšanu Tu kļūdies! Lietās, ko tiesas izskata sevišķās tiesāšanas kārtībā (tai skaitā lietās par adopcijas apstiprināšanu) ieinteresētā persona ir lietas dalībnieks, kuram ir arī tiesības piedalīties lietā un arī pārsūdzēt spriedumu. Kādā sakarībā, ja būtu tā, ka vecāki, kam atņemtas aizgādības tiesības, būtu pieaicināmi lietā kā ieinteresētās personas, tiesa varētu liegt lietas dalībniekam tiesības piedalīties procesā?

Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums līdz bērna pilngadības sasniegšanai rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Aizgādības tiesību atņemšana, Tev taisnība, "nemaina faktu, ka viņi ir vecāki", taču aizgādības tiesību atņemšana viņiem atņem faktiski visas tiesības (kādu varbūt arī var atrast) un arī pienākumus. Vecākiem, kam atņemtas aizgādības tiesības, var teikt, paliek tik vien kā pienākums uzturēt bērnu (maksāt uzturlīdzekļus). Šis pienākums beidzas tikai ar aizgādības izbeigšanos. Respektīvi, aizgādības atņemšana tik tiešām neizbeidz aizgādību (izklausās gan pēc kalambūra)!

Bet aizgādības tiesību atņemšana, manuprāt, pilnīgi noteikti liedz vecākiem tiesības iebilst pret bērna adopciju. Bez jau pieminētā Civillikuma panta tas precizēts arī MK noteikumoas Nr. 111 "Adopcijas kārtība", kuru 6. punktā noteikts, ka vecāku piekrišana adopcijai nav nepieciešama, ja vecākiem likumā noteiktā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības.

Kā jau ieminējos, kaut kādas tiesības bijušajiem vecākiem ir gan! Civilprocesa likuma 262. pantā noteikts, ka "Bērna bijušajiem vecākiem tiesa paziņo, ka attiecīgajā dzimšanas reģistrā anulēts ieraksts par bērna vecākiem." Vai tad šāds likuma noteikums būtu, ja vecākiem procesā būtu jābūt kā lietas dalībniekiem...?

Diletantiski skan. Adopcijas rezultātā netiek reģistrēts jauns bērns - tiek mainīta jau esošā reģistrētā bērna dati.

Nepiekritīšu (ne par jauna bērna reģistrēšanu, bet par diletantismu)! Domāju, ka skaties uz justīciju pārāk šauri! Saskaņā ar Civillikuma 4. pantu "Likuma noteikumi iztulkojami vispirms pēc to tieša jēguma; vajadzības gadījumā tie iztulkojami arī pēc likuma sistēmas, pamata un mērķa, un, beidzot, arī pēc analoiģijas". Šāda likumā nostiprināta pieeja jebkura tiesā izskatāma juridiska jautājuma aplūkošanā ļauj tiesām spriest lietas, vadoties ne tikai pēc likuma burta, bet arī pēc likuma gara, kas, manuprāt, ir daudz svarīgāk! Tāpēc nekā diletantiska es nesaskatu tiesu praksē, ka, ja reiz likums nosaka, ka bērnam vārdu izvēlas vecāki, tad tiesa atļauj mainīt glābējsilītes bērnam vārdu, ko tam ir iedevusi slimnīcas ārste, sanitāre vai šoferis (kaut šis vārds atbilst vecāku tautībai un ir labskanīgs (Civillikuma 172.p.)), pret vārdu, ko bērnam vēlas dot viņa īstie vecāki!


Vecākiem, kam atņemtas aizgādības tiesības, var teikt, paliek tik vien kā pienākums uzturēt bērnu (maksāt uzturlīdzekļus). Šis pienākums beidzas tikai ar aizgādības izbeigšanos. Respektīvi, aizgādības atņemšana tik tiešām neizbeidz aizgādību (izklausās gan pēc kalambūra)!

Šis man mazliet izklausās jocīgi. Ja tiesa ir atņāmusi aizgādības tiesības, diez vai tad varētu celt tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu no bio vecākiem. Vai tad ar aizgādības tiesību atņemšanu neizbeidzas visas tiesības un pienākumi pret bērnu? Manuprāt pienākums uzturēt bērnu (t.sk. maksāt uzturlīdzekļus) ir adoptētājiem. Bet līdz adopcijai, vai tad valsts par viņiem nemaksā?

esenif

Kādā sakarībā, ja būtu tā, ka vecāki, kam atņemtas aizgādības tiesības, būtu pieaicināmi lietā kā ieinteresētās personas, tiesa varētu liegt lietas dalībniekam tiesības piedalīties procesā?
Respektīvi, aizgādības atņemšana tik tiešām neizbeidz aizgādību
Vai nejaušās pretruna? Tas ko es minēju ir no tiesu prakses nevis mans izdomājums.

ja reiz likums nosaka, ka bērnam vārdu izvēlas vecāki, tad tiesa atļauj mainīt glābējsilītes bērnam vārdu, ko tam ir iedevusi slimnīcas ārste, sanitāre vai šoferis (kaut šis vārds atbilst vecāku tautībai un ir labskanīgs (Civillikuma 172.p.)), pret vārdu, ko bērnam vēlas dot viņa īstie vecāki!
Kas īr īstie vecāki? Likumā definēti īstie brāļi/māsas, bet īstie un neīstie vecāki nav gan. Adoptētāji kā jau minēju vecāku tiesības iegūst tikai pēc reģistrēta bērna adoptēšanas. Attiecībā uz adoptēta bērna vārda maiņu ir skaidri formulēti likuma panti. Tāpēc tādas interpretācijas mulsina. Arī zināmu vecāku bērniem ne vienmēr vecāki dod vārdu tāpat kā likums par adoptētā bērna vārda maiņu nekur nemin to, ka ja vārdu devis kāds cits ne vecāki, tad tā maiņa atbalstāma.

Ja tiesa ir atņāmusi aizgādības tiesības, diez vai tad varētu celt tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu no bio vecākiem. Vai tad ar aizgādības tiesību atņemšanu neizbeidzas visas tiesības un pienākumi pret bērnu?
Nav tā. Aizgādības pārtraukšana un atņemšana neatceļ pienākumu uzturēt bērnu. Ja vecāki nemaksā uzturlīdzekļus, tad tiesiskajam pārstāvim ir tie jāpiedzen. Aizgādība atceļ vecāku tiesības un pienākumus regulēt bērna dzīvi, ja var tā teikt (aprūpēt, pārstāvēt, pieņemt lēmumus par viņu).

Bet līdz adopcijai, vai tad valsts par viņiem nemaksā?
Nosacīti. Piem. aizbildnības gadījumā var teikt, ka nemaksā. Pēc likuma, aizbildnim nav bērns jāuztur par saviem personīgajiem līdzekļiem. Tātad, ja valsts maksātu, tad tam būtu jābūt 185 €/mēn. vai 222 €/mēn. (atkarīgs no vecuma) apmērā. Šobrīd tā nav, nākotnē plānots (no 19. gada, laikam). Šobrīd skaitās, ka aizbildnim pienākums piedzīt uzturlīdzekļus no vecākiem. Valsts maksā vēsturiski iekonservētu pabalstu, no kura vēl noņem nost ģimenes pabalstu - ja aizbildnībā esošais ir 3+ bērns, tad ģimenes pabalsta apmērs vien sanāk.


Nav jau problēmu dzīves grūtībās, problēma ir nodzīvot tukšu dzīvi. /P. Sproģis/
Karlsons

Renat.
Ja tiesa ir atņāmusi aizgādības tiesības, diez vai tad varētu celt tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu no bio vecākiem. Vai tad ar aizgādības tiesību atņemšanu neizbeidzas visas tiesības un pienākumi pret bērnu? Manuprāt pienākums uzturēt bērnu (t.sk. maksāt uzturlīdzekļus) ir adoptētājiem.

Esenif taisnība, var gan celt tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu no biovecākiem. Bet ar adopcijas brīdi, saprotams, pienākums uzturēt bērnu pāriet uz adoptētājiem. Un ar šo brīdi arī biovecākiem zūd pienākums uzturēt bērnu, jo saskaņā ar Civillikuma 198. pantu biovecāku aizgādība izbeidzas.

esenif
Tas ko es minēju ir no tiesu prakses nevis mans izdomājums.

To jau es saprotu, es tikai gribu Tevi pārliecināt, ka šāda prakse ir kļūdaina, bet izskatās, ka ne visai izdodas!

Kas īr īstie vecāki? Likumā definēti īstie brāļi/māsas, bet īstie un neīstie vecāki nav gan.

"Īstie" svītrojam, nebiju domājis to kā juridisku terminu.

Attiecībā uz adoptēta bērna vārda maiņu ir skaidri formulēti likuma panti. Tāpēc tādas interpretācijas mulsina. ...likums par adoptētā bērna vārda maiņu nekur nemin to, ka ja vārdu devis kāds cits ne vecāki, tad tā maiņa atbalstāma.

Jau teicu, ka uz justīciju nevar skatīties tik šauri! Likums nedrīkst būt neloģisks! Prioritāras ir bērna tiesības, ne likuma burta ievērošana. Un tiesības nosakāmas arī atbilstoši likuma garam, nevis tikai burtam! Un ne jau vienmēr ne vecāku dotā vārda maiņa atbildīs bērna interesēm. Ja bērns būs jau paaudzies un pie vārda pieradis, tad, iespējams, vārda maiņa būs pret bērna interesēm. Dzīve ir dzīve, var taču būt dažādi!


Manika

Bet ar adopcijas brīdi... biovecākiem zūd pienākums uzturēt bērnu
Man tāds jautājums rodas: tātad līdz tām brīdim no bio-vecākiem tika piedzīta nauda bērna uzturēšanai(nu t.i., ja tie vecāki vispār ir sameklējami un no viņiem kaut santīmu ir iespējams dabūt). Visas tiesības uz bērnu viņiem vairs nav, tātad viņi nezina, kur bērns esot un kas ar viņu notiek. Sanāk, ka brīdī, kad adopcija stājās spēkā, tie bio-vecāki var saprast, ka bērns tagad ir adoptēts, vai nē?
Bieži domāju par tām mātēm... Iespējams, es tām pierakstu savas jūtas, bet es nu gribētu zināt, ka ar bērnu viss ir kārtībā, pat ja viņš nav ar mani un man nav iespējas viņu audzināt...


... Женщина, с которой тяжело,
Но без которой во сто крат сложнее...

Karlsons

Esenif

Interesants jautājums par tiem uzturlīdzekļiem. Nekad par to nebiju aizdomājusies. Man tomēr neliekas loģiski, ka tiesa piespriestu uzturlīdzekļus no bioloģiskajiem vecākiem pēc tam, kad ir atņemtas aizgādības tiesības. Pēc civillikuma 177. panta aizgādība, cita starpā, ir pienākums uzturēt bērnu. Ja tiesa aizgādības tiesības atņem, tad vecākiem to vairs nav līdz tam brīdim kad tās atjauno, ja atjauno. Nevarētu taču būt, ka dažas tiesības atņem, bet dažas nē. 198. pants ir vispārīgs pants un attiecas arī uz bio bērniem. Var jau būt, ka es kļūdos. Nekad ar šo neesmu saskārusies.

Manika

Renat.
Neesmu speciālists, bet tiesības un pienākumi, manuprāt, ir tomēr atšķirīgas lietas. Atņem tiesības, bet pienākums paliek. Vai ne tā?


... Женщина, с которой тяжело,
Но без которой во сто крат сложнее...

Atradu un jums visiem ir taisnība, tiesu praksē šis tiek piemērots: "Aizgādības tiesību atņemšana vecākiem nevar samazināt bērnu tiesības uz uztura saņemšanu no vecākiem, tādējādi pasliktinot bērnu stāvokli. Tiesa uzskata, ka aizbildnim ir tiesības prasīt no bērna vecākiem piedzīt uzturlīdzekļus bērna uzturam, jo aizbildnis pārvalda bērna mantu, kā arī nodrošina bērna ikdienas aprūpi un aizgādību, sniedzot saskaņāar Civillikuma 300.pantu norēķinu bāriņtiesai. Vecāku pienākums apgādāt bērnus ir absolūts un neatkarīgi no apstākļiem, vecākiem savam bērnam ir jādod nepieciešamais atbalsts bērna dzīves kvalitātes uzlabošanai un viņa pilnvērtīgai attīstībai".

Karlsons

Manika
Sanāk, ka brīdī, kad adopcija stājās spēkā, tie bio-vecāki var saprast, ka bērns tagad ir adoptēts, vai nē?

Jā, tiesai jāpaziņo bijušajiem vecākiem , ka dzimšanas reģistrā anulēts ieraksts par bērna vecākiem. Vai tas paziņojums viņus sasniedz, tas jau cits stāsts!

Renat.
Man tomēr neliekas loģiski, ka tiesa piespriestu uzturlīdzekļus no bioloģiskajiem vecākiem pēc tam, kad ir atņemtas aizgādības tiesības. Pēc civillikuma 177. panta aizgādība, cita starpā, ir pienākums uzturēt bērnu. Ja tiesa aizgādības tiesības atņem, tad vecākiem to vairs nav līdz tam brīdim kad tās atjauno, ja atjauno. Nevarētu taču būt, ka dažas tiesības atņem, bet dažas nē.

Ja lasītu tikai vienu pantu, tad pēc 177.p. varbūt arī varētu šķist ka ar aizgādības tiesību atņemšanu zūd vecāku pienākums uzturēt bērnu. Bet tā tas, pavisam noteikti, nav! Bērna uzturēšanas pienākums izriet no Civillikuma 179.p., kur noteikts, ka "Vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem."

Un, manuprāt, tas ir ļoti loģiski! Kāpēc gan lai vecāki tiktu atsvabināti no pienākuma uzturēt savus bērnus...?

Uzturlīdzekļu došanas pienākums izbeidzas tikai tad, kad izbeidzas aizgādība, t.i., ar vecāku vai bērna nāvi; kad pazudušais no vecākiem atzīts par mirušu; kad bērnu adoptējusi trešā persona vai kad bērns sasniedzis pilngadību.

Papildināts 14.10.2016 11:27:

Skatos, lieki rakstīju, nu bet dubults neplīst!


Sveiki! Vai vari man lūdzu arī atsūtīt pieteikumu adopcijas apstiprināšani uz ecca@inbox.lv? Paldies!

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
15573934