Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

fiziskas personas maksātnespēja

riko

riko

sveiki, ja dziivokli vairs nevar pavilkt, kaa shis process notiek - fiziskās personas maksātnespēja...?


vispirms palasi maksātnespējas likumu. man jau liekas, ka bez sava jurista neiztikt.

riko

any
nu jaaa, taa laikam man arii raadaas

riko
Vari rakstīt man uz CP. Esmu juriste un darbojos arī ar fiziskās personas maksātnespējas lietām.


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus


riko

saulespuķe99
mīļo, cilvēk, liels paldies, Tev CP

Cik saprotu, fiziskas personas maksātnespējas process ir domāts cilvēkiem, kas nav palikuši pavisam bez līdzekļiem - tobiš tādi, kam nav ar ko maksāt par dzīvokli, ēstu utt, nemaz nevar finansiāli šo procesu atļauties. Diemžēl. Process izskatās, ka domāts vairāk paputējušiem biezajiem, kuriem jātiek vaļā no saviem kredītiem un citām saistībām, bet kuriem vēl ir līdzekļi, kurus ieguldīt administratora atlīdzībā u.tt. Jo, dažreiz varbūt maksāt ikmēneša maksājumus var būt izdevīgāk, nekā maksāt katru mēnesi algu maksātnesp.administratoram.

Pie tam, tos parādus, kas nav tikuši iekļauti maksātnespējas plānā pēc fiziskas personas maksātnespējas procesa beigām varēs kreditori atprasīt..

Vai kādam ir komentāri? Būtu interesanti dzirdēt argumentus, jo fiz.pers. maksātnespēja ir miglā tīta un skaidrības par to kas notiek nav arī tiem,. kas ir izveidojuši jauno maksātnespējas likumu - kas, manuprāt, atkal ir butaforija un praksē nestrādās..

maksāt ikmēneša maksājumus var būt izdevīgāk, nekā maksāt katru mēnesi algu maksātnesp.administratoram.

Pēc jaunā likuma valsts nodeva par fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu tiesā ir Ls 5 un līdzekļi administratora vienreizējās atlīdzības segšanai divu minimālo mēnešalgu apmērā. Un viss, vairs nav jāmaksā administratoram ikmēneša atlīdzība.

Pie tam, tos parādus, kas nav tikuši iekļauti maksātnespējas plānā pēc fiziskas personas maksātnespējas procesa beigām varēs kreditori atprasīt.

Nu bet arī nekāda plāna vairs nav

Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā norāda:

1) parādnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

2) apstākļus, kuru dēļ fiziskā persona nav spējīga izpildīt saistības;

3) visu termiņā neizpildīto saistību kopējo summu;

4) visu to saistību kopējo summu, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā;

Mans viedoklis par FPMN - labāk šausmīgas beigas, nekā bezgalīgas šausmas, jo citas- labākas izejas pagaidām parādniekiem nav vispār.

Par to, vai likums domāts biezajiem, nu nezinu gan, manuprāt pēc tām divām pazīmēm var kvalificēties diezgan daudz cilvēku- ne tikai paputējuši miljonāri. Manuprāt, loģiski, jo par nenomaksātu līzingotu veļasmašīnu uz tiesu pieteikt FPMP skriet nevar nevienā valstī.

Parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm:

1) šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 latu;

2) sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 latu.

5) parādnieka mantas sastāvu, tajā skaitā parādnieka daļu laulāto kopīgajā mantā un citā kopīpašumā;

6) vai maksātnespējas procesam piemērojami Padomes regulas Nr. 1346/2000 noteikumi.

Maksātnespējas procesa pieteikumam pievieno dokumentus, kas apstiprina:

1) valsts nodevas un citu tiesas izdevumu samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

2) ka parādnieka rīcībā ir naudas līdzekļi vai manta, lai pilnā apmērā segtu nepieciešamo vienreizējo administratora atlīdzību;

3) apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus

Nav plāna? Esmu atpalikusi. Pēc kāda principa tad tagad strādā? Pie mums v;el jo projām nāk ar plāniem - tad laikam tie vēl vecie?

Tipa - samaksā nodevu, samaksā algu administratoram 2 algu apmērā un gadu gaidi, kad notecēs termiņš un esi kā no jauna piedzimis?

Kamā tad piefiksē parādu, ja nav plāna? Kā kreditors var zināt vai viņš ir iekļauts - saprotu, ka tas nav Pienākums pieteikt kreditora prasījumu. Tad pēc gada kreditors var savu parādu prasīt?

Pēc kāda principa tad tagad strādā?

Tagad fiziskās personas maksātnespējas process sastāv secīgi no:

bankrota procedūras;

saistību dzēšanas procedūras.

Bankrota procedūras ietvaros tiek realizēta visa parādnieka manta, un no tās realizācijas iegūtie līdzekļi novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, izņemot Civilprocesa likumā noteikto mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu. No parādnieka mantas vispirms tiek pilnībā segti uzturlīdzekļu maksājumi, to skaitā maksājumi Uzturlīdzekļu garantiju fondam, kā arī fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas.

Līdzekļi, kas iegūti, pārdodot par nodrošinājumu kalpojošo parādnieka mantu, novirzāmi nodrošinātā kreditora prasījuma segšanai.

Nenodrošināto kreditoru prasījumi tiek apvienoti vienā grupā bez prioritātēm. Nenodrošināto kreditoru prasījumi tiek apmierināti proporcionāli katra kreditora pamatparāda summai. No parādnieka naudas līdzekļiem, kas paliek pāri pēc nenodrošināto kreditoru prasījumu apmierināšanas pamatparāda apmērā, tiek apmierināti nenodrošināto kreditoru blakus prasījumi (proporcionāli summai, kas pienākas katram kreditoram).

Parādnieka naudas līdzekļi, kas paliek pāri pēc šajā pantā minēto maksātnespējas procesa izmaksu segšanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas, tiek nodoti parādniekam.

Parādnieks bankrota procedūras laikā sastāda fiziskās personas saistību dzēšanas plānu

Fiziskās personas saistību dzēšanas plānā tiek norādīti:

1) kreditori, kuru prasījumi nav tikuši apmierināti bankrota procedūras ietvaros, kā arī šādu kreditoru prasījumu apmērs;

2) saistību dzēšanas plāna darbības termiņš;

3) parādnieka paredzamais mēneša ienākumu apmērs;

4) parādnieka paredzamais mēneša ienākumu apmērs, lai segtu parādnieka uzturēšanas izmaksas;

5) parādnieka ienākumu apmērs, kas nepieciešams viņa mājokļa īrei vai lietojuma procentu maksājumiem nodrošinātajam kreditoram, ja parādnieks ir vienojies ar viņu par vienīgā mājokļa saglabāšanu;

6) parādnieka paredzamais mēneša ienākumu apmērs, kas tiks novirzīts saistību dzēšanas plāna izpildei;

7) kreditoriem izmaksājamās summas apmērs un izmaksas grafiks saistību dzēšanas procedūrā.

Pēc bankrota procedūras parādnieks var pretendēt uz saistību dzēšanas procedūru.

Saistību dzēšanas procedūras ietvaros parādnieka ienākumi tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, un pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām tiek dzēstas šīs procedūras ietvaros nesegtās saistības.

Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņu nosaka, ņemot vērā paredzamos ienākumus saistību dzēšanas procedūrā.

Ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.

Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt 50 procentus no kopējām saistībām, saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

1) divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 35 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas;

2) trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas;

3) trīs gadi un seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka ienākumi saistību dzēšanas procedūras laikā nav pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredzot, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī.

Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt iepriekš noteikto saistību apmēru un parādnieka kopējās saistības maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdī nepārsniedz 100 000 latu, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī līdz brīdim, kamēr paies divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus


Paldies.

Vai ir iespējams, ka kāds nenodrošinātasi kreditors netiek iekļauts saistību dzēšanas plānā? Tad tam kreditoram ir tiesības pēc saistību dzēšanas procedūras prasīt parādu (jo procedūras laikā, cik saprotu,, sniegt tiesā nevar)?

Kam ir pienākums iekļaut parādu saistību dzēšanas plānā- parādniekam vai kreditoram jāpiesakās?

Agrāk bija tā, ka to, kas ir plānā, atprasīt vairs nav iespējams, bet to, kas nav - pēc procesa var parāda piedziņu turpināt...

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18126996