Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

fiziskas personas maksātnespēja

riko

Es sapratu, atsavināt jau vari tikai to, kas Tavs Ja esi gatava tos Ls 1000 pārskaitīt kreditoram, tad ok.


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus


saulespuķe99
Sveika, es laikam īsti neizprotu fiziskas personas maksātnespēju!

Mana situācija- ieķīlājām (abi ar vīru) dzīvokli pirmai iemaksai priekš mājas + ir galvotājs. Pagaidām vēl maksājam kredītu (nav kavējumi), bet paliek aizvien grūtāk, jo ienākumi ir samazinājušies. Saki, lūdzu, vai ir jēga, ja galvotājs savu dzīvokli tagad pārdotu (formāli) un ja nu gadījumā mēs vairs nespēsim maksāt (protams, tagad tādu domu negribās pieļaut), vai no tā būtu kāda jēga un galvotājs tik ļoti neciestu.

Un, ja mēs pēc kāda laika nespējam maksāt kredītu, saprotu, ka tad atņem gan māju, gan dzīvokli. Vai mūsu gadījumā būtu vērts padomāt par fiziskas personas maksātnespēju. Kā būtu jārīkojas, ja jūt, ka vairs nevar pavilkt?

s.a.m
Protams, galvotājam formāli atsavinot dzīvokli, x stundā vairs to nevarēs atņemt. Un labāk jau to darīt savlaicīgi, kamēr vēl spējat maksāt, lai kreditors nevarētu atsaukties uz to, ka galvotājs mantu atsavina ļaunprātīgi, nolūkā izvairīties no saistību izpildes. Tad šādu darījumu kreditors teorētiski varēs arī apstrīdēt pamatojoties uz CL 1., 1415.pantu. Tāpat jāņem vērā, ka pirms šāda soļa speršanas rūpīgi jāizstudē galvojuma līgums, vai tur jau nv paredzēts āķis šādiem gadījumiem Un pārdošanas cenai jābūt ticamai, nevar pārdot par pāris latiem, pretējā gadījumā darījumu var atzīt par fiktīvu. Kreditori jau arī nav muļķi.

Jā, ja maksājumus veikt vairs nevar, banka no sākuma pamoka, pazvanās un piedāvā līguma grozījumus, bet tiem gan es neiesaku piekrist, jo tas parāda bedri tikai padziļina ilgtermiņā. Tad banka vēšas tiesā ar pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, 7 dienu laikā tiesnesis pieņem lēmumu, kuram ir izpildu dokumenta spēks un tāāk TI ķeras pie izpildu darbībām. Ieķīlāto un iegā'dato īpašumu pārdod izsolēs, parāda atlikumu atvelk no algas līdz pilnīgai dzēšanai. Lielākajā vairumā gadījumu cilvēka mūža nepietiek, lai segtu to atlikumu. Tas tā- ļoti ātri un trijos vārdos

Ja jūt, ka pavilkt vairs nevar, jums ir jādomā par FPMP . Un galvotājam arī.


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus

saulespuķe99
Paldies, par izsmeļošo atbildi!

Bet pie sliktākā varianta sanāk, ka sākumā banka vēršas tiesā, tad TI ķeras pie izpildes, tad izsole un tikai tad mēs varam pieteikt FPMP? Vai FPMP var pieteikt jau tad kad ir šīs parādsaistības sasniegs Ls 10000, bet, piemēram nebūs vēl bijusi izsole?


s.a.m

Nē, tik ilgi nav nepieciešams gaidīt. FPMP var sarosīties jau tad, ka maksājumi ir kavēti un banka lauzusi līgumu un pieprasījusi visas summas atmaksu.Respektīvi - iestājas 1) pazīme

FPMP persona var kvalificēties, ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm:

1) šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 latu;

2) sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 latu.


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus

saulespuķe99
Tad banka vēšas tiesā ar pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, 7 dienu laikā tiesnesis pieņem lēmumu, kuram ir izpildu dokumenta spēks un tāāk TI ķeras pie izpildu darbībām. Ieķīlāto un iegā'dato īpašumu pārdod izsolēs, parāda atlikumu atvelk no algas līdz pilnīgai dzēšanai.

Vai tad nav tā, ka bezstrīdus kārtībā var vērsties tikai pret ķīlu? Jeb es kaut ko jaucu?

Golden Eyes

Nē Tu nejauc. Tā ir. Bet tas nenozīmē, ka banka to atlikumu neprasīs Prasīs -tikai prasības tiesvedības kārtībā.

CPL 400.panta pirmās daļas 1.punkts pieļauj izpildīt saistību tikai tādā apmērā, kādā pastāv saistības nodrošinājums ar hipotēku vai komercķīlu. Ķīla atbild par saistību un visiem no tās izrietošiem blakus prasījumiem.Tātad var secināt, ka CPL 400.panta pirmās daļas 1.punkts pieļauj saistību izpildīt, tikai vēršot piedziņu uz ieķīlāto mantu, t.i., publiskā hipotēkā nodoto nekustamo īpašumu, kā arī komercķīlā nodoto ieķīlāto kustamo mantu, pārdodot to atbilstoši CPL 71.nodaļas „Piedziņas vēršana uz kustamo mantu” prasībām vai atbilstoši CPL 73.nodaļas „Piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu” prasībām. Kreditoram kā piedzinējam šajā gadījumā nav tiesību prasīt vērst piedziņu uz parādniekam piederošo citu mantu vai naudas līdzekļiem, izvēloties piedziņas līdzekļus atbilstoši CPL 70.nodaļas prasībām.

Gadījumā, ja kreditora prasījums pārsniedz saistības nodrošinājuma apmēru, t.i., publiskās ķīlas vai komercķīlas priekšmets savas vērtības ziņā nevar nosegt prasījuma apmēru vai arī saistība ir nodrošināta tikai noteiktā daļā, saistība ir izpildāma tās nodrošinātajā daļā. Tas nozīmē, ka pārējā saistības daļa, kura nav nodrošināta ar publisku hipotēku vai komercķīlu, ir skatāma prasības tiesvedības kārtībā.


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus

Valeska

saulespuķe99
pajautāšu Tev šeit, varbūt vēl kādam noder. kā ir ar galvotāja makstātnespēju, ja tīri teorētiski viņš neatbilst makstānespējas procesa pazīmēm, jo pagaidām šīs saistības, kurām viņš ir galvotājs tiek nomaksātas un tur vēl nav nekādas piedziņas? bet pati es tā kā atbilstu, jo ir arī citas parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš.


saulespuķe99
ka galvotājs mantu atsavina ļaunprātīgi, nolūkā izvairīties no saistību izpildes. Tad šādu darījumu kreditors teorētiski varēs arī apstrīdēt pamatojoties uz CL 1., 1415.pantu. Tāpat jāņem vērā, ka pirms šāda soļa speršanas rūpīgi jāizstudē galvojuma līgums, vai tur jau nv paredzēts āķis šādiem gadījumiem
Papētīju līgumu un izrādās, ka mēs visi trīs esam kredīta ņēmēji, tikai ieķīlātāji vienam īpašumam es, otram vīrs! Vai tas kaut ko maina mūsu situācijā, jo trešā ņēmēja īpašums nekur nefigurē un nekas nav minēts!

Un vai tiešām cilvēks nevar pārdot, bez vēlākas apstrīdēšanas, jo pastāv iespēja, ka spiest to darīt grūto finansiālo apstākļu dēļ?

Vai var Jums rakstīt uz CP ja vēl kas interesē un vai var pie Jums aiziet uz konsultāciju, ja šāda nepieciešamība radīsies, lai neko nenokavētu?

Liels Paldies!

p.s. vienā mājas lapā atradu šādu informāciju un esmu galīgi samulsusi! Kā Jūs komentētu

Ikvienam cilvēkam var rasties situācija, kad maksāt kredītus ir kļuvis neiespējami. Visbiežāk šo situāciju raksturo parādu piedzinēju agresīvie zvani, jūsu algas kontu bloķēšana un citas Jūs pazemojošas lietas. Visas iespējas ir izsmeltas un Jūs nezināt kā dzīvot tālāk. Tomēr arī šai situācijai ir risinājums – fiziskas personas maksātnespēja. Tā palīdzēs Jums 2-4 gadu laikā atbrīvoties no nesamaksājamiem parādiem un sākt dzīvi no jauna.

Kopš pagājušā gada 1. novembra, kad stājās spēkā jaunais maksātnespējas likums fiziskām personām, šo likumdošanā paredzēto iespēju Latvijā katru mēnesi izmanto vairāk nekā 60 cilvēki.

Būtiskākā atšķirība no iepriekšējā likuma – maksātnespējas process ir kļuvis ievērojami lētāks parādniekam un pieejams arī cilvēkiem ar nelieliem ikmēneša ienākumiem.

Ja iepriekšējais likums paredzēja, ka minimālajiem ikmēneša ienākumiem ir jābūt vismaz 440 latiem, lai samaksātu maksātnespējas administratoram un segtu ar maksātnespējas procesu saistītos izdevumu, tad šobrīd:

  • Ikmēneša maksājums kreditoriem sastādīs 30% no Jūsu ienākumiem ienākumiem, bet ne mazāk kā 66 Ls
  • Ir būtiski samazinājies maksātnespējas procesa ilgums (2-4 gadi atkarībā no kredītsaistību apjoma)
  • Pēc maksātnespējas procesa beigām (2-4 gadi) Jūs būsiet brīvs no visiem parādiem un varēsiet sākt dzīvi no jauna

Likumā ietverta arī norma, ka banka ar parādnieku var vienoties par mājokļa saglabāšanu. Tādā gadījumā no parādnieka mantas bankai tiks maksāta summa, kas atbilst tāda mājokļa īrei. Ja puses nevienojas par mājokļa saglabāšanu, pārdošanas izsoli būs iespējams uz gadu atlikt. Tas tiek darīts, lai dotu laiku parādniekam atrast lētāku dzīvesvietu.

Pēdējās izmaiņas: s.a.m, 15.06.2011 19:49.


Valeska
Sveika Tavā gadījumā galvotājs vēl var dzīvot mierīgi. Kad piedziņu vērsīs pret viņu, tad arī varēs sākt FPMP. Nav jau obligāti abiem kopā tas jāsāk.

s.a.m
Man grūti ko pateikt par jau pavisam konkrētiem līgumiem, tos pašai neredzot, tā kā droši var man rakstīt arī privāti uz CP.

Un vai tiešām cilvēks nevar pārdot, bez vēlākas apstrīdēšanas, jo pastāv iespēja, ka spiest to darīt grūto finansiālo apstākļu dēļ?

MNL šajā sakarā saka tā:

Saistību dzēšanas procedūru nepiemēro vai to pārtrauc šādos gadījumos:

1) parādnieks pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai maksātnespējas procesa laikā ir slēdzis darījumus, kuru rezultātā kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem, turklāt viņš apzinājās vai viņam vajadzēja apzināties, ka šādu darījumu slēgšana var novest līdz maksātnespējai vai zaudējumu radīšanai kreditoriem;

2) parādnieks ir sniedzis apzināti nepatiesu informāciju par savu mantisko stāvokli un slēpis savus patiesos ienākumus.

Reāli tas nozīmē to, ka bankrota procedūra tiek izieta, bet sasitību dzēšanas procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, jo zem 1) punkta paiet arī visas īpašumu atsavināšanas. Cerēt, ka kreditori neapstrīdēs, ir naivi. Tā kā es nevaru teikt, jā, pārdod, viss būs ok.

Attiecībā par komentējamo info, es īsti nesaprotu, kas tieši tajā mulsinošs Lielos vilcienos tā jau arī ir, tikai mazliet par daudz optimistiski man kā juristam izklausās Piekrītu tam, ka pēc jaunā likuma process ir kļuvis pieejamāks, jo nav vairs ikmēneša maksas administratoram, kas daudziem bija nepaceļama summa. Pēc vecā likuma bija ļoti grūti uzsākt procesu, pēc jaunā uzsākt ir vieglāk, bet pabeigt manu jau augstāk minēto apstākļu dēļ - grūtāk, jo faktiski likums paredz ļoti plašas robežas tiem apstākļiem, kādēļ procesu var izbeigt. Tādēļ ir rūpīgi jāstudē un jāpēta katra konkrētā situācija atsevišķi, lai nesanāk tā, ka cilvēks naudu ir izmetis, bet reāli procesu pabeigt nevar. Un godprātīgan juristam tas klientam arī ir jāizskaidro.

Reāli pagaidām vēl nav personas, kas būtu pabeiguši saistību dzēšanas procedūru pēc jaunā likuma. Vienkārši laika dēļ. Tā kā reālas prakses var teikt nevienam nav par to, kā tas patiesībā beigsies. Iesniegt pieteikumu un uzsākt bankrota procedūru- katram ir jāsaprot, ka tas ir tikai pirmais solis ceļā uz solīto "brīvību" 2-4 gadu laikā. Tam seko periods, kurā saistības atbilstoši sagatvaotajam plānam IR arī jādzēš, jo FPMP laikā

Parādniekam ir arī pienākumi:

1) pildīt fiziskās personas saistību dzēšanas plānu;

2) gūt ienākumus atbilstoši savām iespējām, lai pilnīgāk apmierinātu kreditoru prasījumus;

3) pēc administratora pieprasījuma sniegt informāciju par fiziskās personas saistību dzēšanas plāna izpildi.

Par saistību dzēšanas termiņiem:

Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņu nosaka, ņemot vērā paredzamos ienākumus saistību dzēšanas procedūrā.

Ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.

Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt 50 procentus no kopējām saistībām, saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

1) divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 35 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas;

2) trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas;

3) trīs gadi un seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka ienākumi saistību dzēšanas procedūras laikā nav pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredzot, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī.

Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt iepriekš noteikto saistību apmēru un parādnieka kopējās saistības maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdī nepārsniedz 100 000 latu, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī līdz brīdim, kamēr paies divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.

Ja parādnieks sekmīgi ir veicis saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā plānā norādītās parādnieka saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.

Parādnieks netiek atbrīvots no fiziskās personas saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, ja viņš nav veicis šajā plānā noteiktās darbības.

Lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru. Ja saistību dzēšanas procedūra tiek izbeigta, neatbrīvojot parādnieku no saistībām, kreditoru prasījumi tiek atjaunoti un aprēķināti pilnā apmērā, bet apturētā tiesvedība un spriedumu izpildu lietvedība tiek atjaunota.

Pēc saistību dzēšanas procedūras pabeigšanas netiek dzēsti:

1) prasījumi par uzturlīdzekļu samaksu;

2) prasījumi no neatļautas darbības;

3) nodrošinātais prasījums, ja parādnieks ir saglabājis par šā prasījuma nodrošinājumu kalpojošo mājokli (noslēdzis vienošanos ar nodrošināto kreditoru).

Papildināts 16.06.2011 08:38:

Ko es noteikti gribu pateikt- viss, ko es šeit rakstu vai komentēju ir tikai vispārīga info un mani apsvērumi. Nevajag katru teikumu attiecināt konkrēti uz sevi un mēģināt pielāgot savai situācijai, vai domāt, ka tā ir panaceja. Process ir pietiekoši komplicēts un sarežģīts, lai nebūtu iespējama viena recepte visiem gadījumiem. Katrs atsevišķs maksātnespējas gadījums ir individuāls un diskutējams, kas vienam der, tas neder otram.


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18126996