Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

fiziskas personas maksātnespēja

riko

saulespuķe99

Sveika!

Saki lūdzu manam brālim tāda situācija

*pēdējo gadu laikā nav strādājis oficiāli

*parāds bankām - 5000ls

*apdrošināšanas kompānijām-10000ls

*ir trīs bērni

*pēdējo trīs gadu laikā nav ņemti kredīti

*nav īpašumu

Vai var pieteikties maksātnespējai?

Cik ilgā laikā dzēsīsies parāds?

Cik ik mēnesi būs jāmaksā administrātoram?pārsla1

aikosa
Vai var pieteikties maksātnespējai?

129.pants. Fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmes un priekšnoteikumi

(1) Parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm:

1) šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 latu;

2) sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 latu.

130.pants. Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas ierobežojumi

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams vai pārtraucams personai:

1) kura pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;

2) kura vismaz 30 procentus no piešķirtā kredīta ir izlietojusi līgumā neparedzētajiem mērķiem;

3) kurai pēdējo 10 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros ir dzēstas saistības;

4) pēdējo piecu gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā, ar kuru konstatēts, ka parādnieks ir izvairījies no nodokļu samaksas.

Cik ilgā laikā dzēsīsies parāds?

155.pants. Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš

(1) Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņu parādnieks nosaka, ņemot vērā paredzamos ienākumus saistību dzēšanas procedūrā.

(2) Ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.

(3) Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt šā panta otrajā daļā noteikto saistību apmēru, saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

1) divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 35 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas;

2) trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas;

3) trīs gadi un seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka ienākumi saistību dzēšanas procedūras laikā nav pietiekami, lai segtu šā panta trešās daļas 2.punktā noteikto saistību apmēru, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredzot, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī.

(4) Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt šā panta otrajā daļā noteikto saistību apmēru un parādnieka kopējās saistības maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdī nepārsniedz 100 000 latu, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī līdz brīdim, kamēr paies divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.

Cik ik mēnesi būs jāmaksā administrātoram?

Konkrēti administratoram sākumā jāmaksā vienreizēja atlīdzība 2 minimālo mēneša darba algu apmērā, tas ir 400 Ls.

Bet papildus 155.pantam skat. citus izdevumus:

139.pants. Parādnieka pienākumi bankrota procedūras laikā

Parādniekam ir pienākums:

1) gūt ienākumus atbilstoši savām iespējām, lai pilnīgāk apmierinātu kreditoru prasījumus, pārskaitot vienu trešdaļu no saviem ienākumiem uz administratora atvērto kontu kredītiestādē;

aikosa
Vai var pieteikties maksātnespējai?

Ar pārsla1 nosauktajām maksātnespējas pazīmēm konkrētajā gadījumā nepietiks, lai brālis kvalificētos FPMP.

Fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekts Latvijā var būt jebkura fiziskā persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības. Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams individuālajiem komersantiem. Ja brālis nav pēdējo 6 mēnešu laikā bijis nodokļu maksātājs (IIN , NĪ), FPMP pieteikt nevar.

Cik ilgā laikā dzēsīsies parāds?

Maksātnespējas mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. Pats no sevis parāds nedzēsīsies, brālim ir arī pienākums gūt ienākumus un parādu daļēji segt.

Cik ik mēnesi būs jāmaksā administrātoram?

Uzsākot procesu fiziskajai personai jāsedz VIENREIZĒJA administratora atlīdzība divu minimālo algu apmērā- Ls 400


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus

paldies meienes,ja tagad viņš iestājas oficiālā darbā un nostrādā sešus mēnešus -tad viņš var pieteikties.Un maksās 30% no savas algas divus gadus.Ja?ja tagad viņš iestājas oficiālā darbā un nostrādā sešus mēnešus -tad viņš var pieteikties.

maksās 30% no savas algas divus gadus

ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī līdz brīdim, kamēr paies divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus

pārsla1

aikosa
saulespuķe99
Fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekts Latvijā var būt jebkura fiziskā persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs

Attiecībā uz nodokļu maksātāju 6 mēn.laikā no Maksātnespējas likuma izstrādātājiem esmu dzirdējusi, ka ar to faktiski nav domāts nodokļu maksātājs kā tāds, bet persona kura atrodās LV teritorijā, jo tagad daudzi arī ir bez darba un nevar maksāt nodokļus. Bet līdz šim pati esmu gatavojusi pieteikumus tikai tiem, kas maksājuši nodokļus vismaz 6 mēn, tāpēc nevaru padalīties ar gadījumiem, kā tiesa interpretētu šo normu pret nodokļu nemaksātāju.

Termins „nodokļu maksātājs” ir definēts vispārējā likumā „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 4.punktā, kas noteic, ka nodokļu maksātāji - Latvijas Republikas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai norunas pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kas veic ar nodokli apliekamas darbības, vai kam tiek garantēts ienākums nākotnē.

Katra konkrētā nodokļa objekts un maksātāju loks tiek noteikts katra konkrētā nodokļa likumā. Latvijā noteikti 12 valsts nodokļi un līdz ar to tiem atbilstoši speciālie likumi par nodokļu uzlikšanu, un šajos likumos ir definēts konkrētā nodokļa objekts un maksātāju loks, kuri kā nodokļu maksātāji ir ietverami plašākā nodokļu maksātāju jēdzienā, kas definēts likumā „Par nodokļiem un nodevām.” No katra konkrētā nodokļa likuma izriet, ievērojot speciālā likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.pantu, ka par nodokļu maksātājiem uzskatāmas personas, kurām ir pienākums aprēķināt un maksāt valsts nodokļus.

Līdz ar to, secināms, ka Maksātnespējas likuma 127.panta pirmā daļā materiāltiesiskā norma tulkojama plašāk kopsakarā ar speciālo likumu normās definēto nodokļa objekta maksātāju loku, nosakot fiziskās personas atbilstību maksātnespējas procesa subjektam. Lai noteiktu, vai persona ir nodokļu maksātājs, tad persona ir attiecināma uz konkrētā nodokļu likumā maksātāju loku.

Bet PVN jau praktiski maksā jebkurš, kas veikalā špickas nopērk, tam nav nekāda sakara ar darba esamību, neesamību Ja labi nomotivē pieteikumā šo jautājumu, būtu interesanti. Bet nu jārēķinās, ka pirmā instance atšūtu, nāktos sniegt blakus sūdzību un tad jau apgabals pateiktu kas un kā.


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus

oho,Jūs meitenes esat zelts!!!!

Vēl viens jautājums saulespuķe99
ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī līdz brīdim, kamēr paies divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.

bet kas notiek pēc diviem gadiem-sastības dzēstas vai atkal kāda nianse?


Parādnieks vispār netiek atbrīvots no fiziskās personas saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, ja viņš nav veicis saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības. Tad kreditoru prasījumi tiek atjaunoti pilnā apmērā un spriedumu izpildu lietvedība tiek atjaunota. Tāpat pēc saistību dzēšanas procedūras pabeigšanas netiek dzēsti prasījumi par uzturlīdzekļu samaksu; no neatļautas darbības un nodrošinātais prasījums, ja parādnieks ir saglabājis par šā prasījuma nodrošinājumu kalpojošo mājokli.

Ja viss tiek izpildīts uz goda, atlikušai parāds tiek dzēsts.


Kas grib, meklē iespējas, kas negrib- attaisnojumus


saulespuķe99

Sveika!

Būšu kārtējā, kas griežas pēc palīdzības - konsultācijas.

Situācija sekojoša, 2008 gadā savu dzīvokli Rīgā pārkreditējām no vienas bankas 100 000EUR uz citu - CHF valūtā, ņemot vērā šobrīdējo situāciju ASV un daudz ko citu, CHF kurss ir pacelies par 30%, respektīvi, burtiski ar katru dienu, nepārspīlēju, mans ikmēneša kredīta maksājums sadārdzinās par ~10Ls, kopējā summa sadārdzinājusies no 100 000 EUR( ko pārkreditēju un jau 3 gadus apzinīgi maksāju ne dienu nekavējot) uz 150 000EUR šodien, sanāk es 3 gadu atmaksāju, bet kredīts tik pieaug!

Jautājums ir sekojošs:

1) vai var pieteikties maksātnespējai, kad man esot nepārtrauktā bērna kopšanas atvaļinājumā no 2010 aprīļa un tas turpināsies vēl 1,5 gadu, jo gaidu otru, ienākumi ņemot vērā šobrīdējos pabalstu griestus kapitāli saruka, un vīrs ir galvotājs kredītam - strādā oficiāli. kā un no kā ienākumiem tiks aprēķināta atmaksas summa, vai tikai no vīra, vai arī no manis saņmetā bērnu kopšanas pabalsta?

2) īpašums ir arī mūsu dzīvesvieta, cik ilgā laikā tas būs jāatbrīvo, ņemot vērā to, ka mums ir mazi bērni un citas dzīvesvietas mums nav?

3) kā ir ar pārējiem aizdevumiem,mašīna līzingā?

4) vai kādreiz personai, kas ir izgājusi šo procesu būs iespēja iegādāties īpašumu, vai ko citu kredītā?

Jau iepriekš milzīgs paldies par atbildi!

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18126996