Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

devītajā klasē uz otru gadu

бархатные ручки

Cik saprotu, ka te apgrozās arī pedagogi.

Vai devītajā klasē skolēnus atstāj uz otru gadu un cik bieži skolās tāda "prakse" vispār ir?


Man liekas, ka neatstāj, vienkārši atestāta vietā iedod lapu, ka ir mācījies skolā. Mums ar tas pats draudēja - klumpaču klumpačiem saņēmās un piebeidza.

Četri vēji

9.klasi var beigt ar apliecību un var beigt ar liecību.

Vispārējās izglītības likums

39.pants. Dokumenti par pamatizglītības programmas apguvi

(1) Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu.

(2) Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina pamatizglītības sertifikāts. Pamatizglītības sertifikātā uzrādītais mācību sasniegumu vērtējums attiecīgajos mācību priekšmetos kalpo kā konkursa atlases kritērijs izglītojamo uzņemšanai vidējās pakāpes izglītības programmās, ja tajās tiek organizēti iestājpārbaudījumi.

(3) Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2002. un 01.07.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.08.2011. Grozījums trešajā daļā stājas spēkā 01.09.2011. Sk. Pārejas noteikumu 17.punktu)
.
Ja ir liecība, drīkst mācīties vēl.
.
32. Izglītojamais, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, drīkst mācīties 9.klasē atkārtoti līdz pamatizglītības ieguvei.


Četri vēji iet pa lauku / Četri vēji manī mīt / Vēja slota mūžu slauka / Nevar vējus saslaucīt

Kaimiņu meitene reiz palika 9. klasē uz otru gadu. Tas bija pirms kādiem gadiem 4-5. Varbūt tagad kas mainījies.


Agresīva vabole


Krāsiņa

Skolēnus 9.klasēs atstāj uz otro gadu.

Bieži tā nav, bet tas ir arī atkarīgs no pedagoga principiem- būs kurš palīdzēs, pavilks, pastums bērnu, bet būs arī tādi, kuri uzskatīs, ka nav "jādāvina" atzīme.


 

Četri vēji

tas ir arī atkarīgs no pedagoga principiem
Aha, pedagogu principi raksta eksāmena darbus , ka tik ne arī.

Palīdzēt var tam, kas ļaujas palīdzēt, ja bērns nenāk uz skolu vai laiku skolā atsēž (labākajā gadījumā, sliktākajā - traucē vēl klasesbiedrus) un vecāki arī nav spējīgi ne palīdzēt, ne ietekmēt (vismaz dabonot līdz skolai), tad neko tur pastumt vai izvilkt nevar.

Bērniem, kam nav piemērotas dienas skolas, arī 8. un 9. klasē ir pieejamas vakarskolas, ar mācībām ne tikai vakaros.

Un tiem, kam ir mērenas mācību grūtības - tiem var palīdzēt, īpaši, ja vecāki ir gana atsaucīgi un nokārto atbrīvojumus no eksāmeniem.


Četri vēji iet pa lauku / Četri vēji manī mīt / Vēja slota mūžu slauka / Nevar vējus saslaucīt

Vispār jau ir vērts padomāt, vai ir jēga beigt devīto klasi "ka tikai kaut kā". Es zinu divus gadījumus, kad jaunieši (tieši puiši) paši pēc savas iniciatīvas devītajā klasē gāja atkārtoti, jo saprata, ka, lai tālāk varētu normāli iegūt izglītību, pamatam ir jābūt pamatīgam. Tālākais ceļš viņiem veiksmīgs. Beidzot ar liecību, tālāk laikam tikai profenē var mācīties...


Četri vēji

ninona
Baidos, ka arī tur nē.

Papildināts 03.07.2012 16:31:

ninona
Baidos, ka arī tur nē.


Četri vēji iet pa lauku / Četri vēji manī mīt / Vēja slota mūžu slauka / Nevar vējus saslaucīt

Bērniem, kam nav piemērotas dienas skolas, arī 8. un 9. klasē ir pieejamas vakarskolas, ar mācībām ne tikai vakaros.

Četri vēji
Kā tas ir, kam nav piemērotas dienas skolas? Kuriem skolēniem nav piemērotas dienas skolas?


бархатные ручки
ja bērns ir daudz slimojis, kavējis skolu, bet vecāki nav pacentušies aiziet līdz ģimenes ārstam, nokārtot atbrīvojumu no eksāmeniem un tādēļ, bērns liekot eksāmenus ir saņēmis nesekmīgas atzīmes, un paliek uz otru gadu- t.i. saņem liecību un , kā jau bija augstāk rakstīts- var atkārtot otru reizi mācību gadu- 32. Izglītojamais, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, drīkst mācīties 9.klasē atkārtoti līdz pamatizglītības ieguvei., bet, ja bērns visu pēdējo gadu ir kaut kā nācis uz skolu, kaut kā mācījies, kuru stundu apmeklējis, kuru ne, un tādēļ sapelnījis kaudzi nesekmīgu atzīmju, tad, protams, viņam labāk mācīties vakara /maiņu vidusskolā, kur 8-9 klasi var pabeigt gan dienā, gan vakaros, bet ir gan parastās klases, gan korekcijas. Beidzot korekcijas klasi , nav jākārto eksāmeni, bet atestāts tiek saņemts vienalga un ar to, ja vidējā atzīme ir normāla, var stāties, kur vien sirds vēlas. Zinu, ka korekcijas klase ir (ja runa iet par Rīgu) arī dažās parastās vidusskolās, nevis vakarskolā, ja nevēlaties, lai atestātā figurē vārds vakara maiņu vsk. Vārds "korekcijas klase" nefigurē, tikai programmas kods.Laukos parasti katrā skolā parastā klasē ir pāris bērnu, kuri mācās pēc korekcijas programmas. Bet, lai kaut ko ieteiktu, vajadzētu zināt situāciju, savādāk mēs te minam.


Ieņemot zemā starta pozīciju, pārliecinies, vai aiz muguras kāds neskrien ar kārti

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18181913