Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Par "Gudru ziņu"

vernerrr

Tieši vai pastarpināti saistītās tēmas - par uzdevumiem, to risināšanu, saprašanu, palīdzēšanu, visādiem ietekmējošiem faktoriem.

calis.lv/forums/tema/18204499-skolotaji-no-iespejamas-misijas/ un calis.lv/forums/tema/18203887-matematika-1klase/

calis.lv/forums/tema/18197474-ar-cik-gadiem-1klase/ un calis.lv/forums/tema/18201071-ka-iemacit-macities-pusaudzi/

calis.lv/forums/tema/18201473-4-klases-uzdevums/ uncalis.lv/forums/tema/18203861-cietais-rieksts-matematika/

calis.lv/forums/tema/18198259-mmc-2012/ un calis.lv/forums/tema/18201047-lieciba-1-klase/

calis.lv/forums/tema/18198834-problema7klase/ un calis.lv/forums/tema/18199627-valsts-parbaudes-darbs-6-klasei/

calis.lv/forums/tema/18200227-koncentresanas-spejas-atmina-vai-kas/ un calis.lv/forums/tema/18199618-dabas-zinibas-5-klasei/

calis.lv/forums/tema/18196548-kila-jauna-ideja/ un calis.lv/forums/tema/18195275-vai-jus-liekat-saviem-berniem-labot-atzimes/

calis.lv/forums/tema/18197774-cik-labi-jalasa-pirmklasniekam/ un calis.lv/forums/tema/18197553-stundu-kavejumi/

calis.lv/forums/tema/18199112-ka-iemacit-dalas-3-klase/ un calis.lv/forums/tema/18196529-kad-mani-kaitina-berna-skolasbiedri/

calis.lv/forums/tema/18196230-fakultativi/ un calis.lv/forums/tema/18194169-koncentresana-stundas/

calis.lv/forums/tema/18195475-vai-kadam-ir-pieredze-ar-uzdevumilv/ un calis.lv/forums/tema/18193716-par-zvanisanu-uz-skolotajas-mob/

calis.lv/forums/tema/18194134-triisciparu-atnnemssana-stabinnaa/ un calis.lv/forums/tema/18194380-help-matematika-nu-jau-7klase/

calis.lv/forums/tema/18194570-majmaciba/ un calis.lv/forums/tema/18192165-kontroldarbu-kludu-analize-to-labosana/

calis.lv/forums/tema/18193471-par-macisanos-un-arpuskolas-aktivitatem/ un calis.lv/forums/tema/18189685-matematikas-vertejums-kontekst-ar-kartigumu/

calis.lv/forums/tema/18190352-tiem-kuru-atvases-palikusas-uz-otru-gadu/ un calis.lv/forums/tema/18120137-valsts-parbaudes-darbi-3klasei/

calis.lv/forums/tema/18191536-1-klases-matematika/

calis.lv/forums/tema/18188244-vai-sogad-kaut-kur-var-nodot-macibu-gramatas/

calis.lv/forums/tema/18188668-majmacibas-konference/ un calis.lv/forums/tema/18188124-rigas-dabaszinibu-skola/

calis.lv/forums/tema/18189491-luudzu-paliidziet-izveeleeties/ un calis.lv/forums/tema/18181032-skola-bernam-kam-veicas-matematika/

calis.lv/forums/tema/18183151-kur-liekat-vecas-burtnicas-kontroldarbus/ un calis.lv/forums/tema/17709113-majmaciba-jeb-apmaciba-gimene/

calis.lv/forums/tema/18184486-kadas-gramatas-lasa-jusu-toposie-pirmklasnieki/

calis.lv/forums/tema/18184852-ka-iemacit-bernu-stastit/ un calis.lv/forums/tema/18185217-majasdarbu-pildisanas-skola/

calis.lv/forums/tema/18179901-kludas-macibu-lidzeklos/ un calis.lv/forums/tema/18179216-9klases-matematikas-eksamens/

calis.lv/forums/tema/18171302-vai-prestizas-skolas-skiro/ un calis.lv/forums/tema/18162946-matematikas-majas-darbs-6klase/

calis.lv/forums/tema/18161427-ka-un-vai-palidzet-skoleniem-tik-gala-ar-skolas-uzdevumiem/

calis.lv/forums/tema/18168272-1klasnieks-bez-logiskas-domasanas/

calis.lv/forums/tema/18167830-ka-piedabut-bernu-macities-un-labi-uzvesties/

calis.lv/forums/tema/18170791-atlidziba-privatskolotajam/

calis.lv/forums/tema/18165403-praktiskas-matematikas-pulcins/

calis.lv/forums/tema/18166571-matematikas-uzdevums-3klasei-ka-izskaidrot/

calis.lv/forums/tema/18166827-vai-beidzot-kaut-kas-notiks-ari-saja-joma/

calis.lv/forums/tema/18166997-par-papagailjiem-matemaatikaa/

calis.lv/forums/tema/18163032-gramatu-lasisana-1klase/

calis.lv/forums/tema/18162505-ludzu-palidziet-kas-ir-draudzigas-vienadibas-pirmklasniekam/

calis.lv/forums/tema/18163058-majasdarbs-no-i-valtasas-matematikas-gramatas-3-klasei/

calis.lv/forums/tema/18163787-cik-liela-mera-vecakiem-iesaistities-berna-majasdarbu-izpilde/

calis.lv/forums/tema/18162644-par-macibu-gramatam-jautajums-dazadu-klasu-skolnieku-mammam/

calis.lv/forums/tema/18160690-kur-bij-peetiijums-par-skolu-kvalitaati/

calis.lv/forums/tema/18161335-papildus-macibu-lidzekli-matematika-3klase/

calis.lv/forums/tema/18156378-7klase-matematika/ un calis.lv/forums/tema/18157290-matematika-2-klasei/

calis.lv/forums/tema/18154256-uzdevums/ un calis.lv/forums/tema/18154387-matematikas-privatskolotajs/

calis.lv/forums/tema/18153729-parlekt-vienai-klasei/ un calis.lv/forums/tema/18154834-uzdevums-2klasei/

calis.lv/forums/tema/18155085-par-majasdarbiem/ un calis.lv/forums/tema/18155593-matematika-1kl/

calis.lv/forums/tema/18150988-vecaku-atbalsta-un-apmacibu-grupa/ un calis.lv/forums/tema/18148406-satelits-pulcins-skoleniem-par-zilo-ekonomiku/

calis.lv/forums/tema/18153470-ar-gudru-zinu-db-3klasei-unvai-dabas-zinibu-dblielvards-3klasei/

calis.lv/forums/tema/18154065-kas-ir-draudzigie-vienadojumi-matematika-1-klase/

calis.lv/forums/tema/17482833-2-klase-matematikas-uzdevums/

calis.lv/forums/tema/18147519-kontroldarbu-parrakstisana/ puse klases nesekmīgi

calis.lv/forums/tema/18150690-uds-skolniekam/ un calis.lv/forums/tema/18146979-neuzmanigs-berns-ko-darit/

calis.lv/forums/tema/18148095-majas-darbs-tresklasniekam/ un calis.lv/forums/tema/18147067-kam-vairak-tiesibas-aizradit-skolenam-skolotajai-vai-bernu-vecakiem/

calis.lv/forums/tema/18147743-matematika/ un calis.lv/forums/tema/15435465-reizrekins/

calis.lv/forums/tema/18148422-papildus-materiali-macibam-skola/ un calis.lv/forums/tema/18147930-ka-ieinteret-macities/

calis.lv/forums/tema/18149354-2-klase-matematika-lielvards-35-lpp-2-uzd/ un calis.lv/forums/tema/18145071-9kl-matematikas-uzdevumi-help/

calis.lv/forums/tema/18143566-pagarinataja-nepilda-majas-darbus/ un calis.lv/forums/tema/18143096-1-klasnieks-vel-nav-gatavs-vai-izklaidiba/

calis.lv/forums/tema/18147085-ka-atverttrenet-matematisko-domasanu/ un calis.lv/forums/tema/18129009-9-klases-matematikas-eksamens-2011/

calis.lv/forums/tema/18121360-teksta-uzdevuma-otra-darbiba/ un calis.lv/forums/tema/18127170-parbaudes-darbi-2-klase/

calis.lv/forums/tema/18127269-dabaszinibas-3-klase/ un calis.lv/forums/tema/17943216-2klase-reizinasana/ un calis.lv/forums/tema/18125221-draudzigas-vienadibas/ un calis.lv/forums/tema/18116006-puisi-8-gados-uz-skolu/ un calis.lv/forums/tema/18125267-es-negribu-man-riebjas-man-vienalga/

calis.lv/forums/tema/18123034-uzdevums/ un calis.lv/forums/tema/18121115-dabaszinibu-olipiade-2klasei/ un calis.lv/forums/tema/18121073-vertejums-matematika-3-klase/

calis.lv/forums/tema/18122150-ka-jus-rekinatu-sadu-uzdevumu/ un calis.lv/forums/tema/18122337-nesekmigs-vertejums-12klases-eksamena/ un calis.lv/forums/tema/18122632-berns-klase-jutas-apdraudets/ un calis.lv/forums/tema/18123034-uzdevums/

calis.lv/forums/tema/18109271-izglitibas-sistema-piemerota-tikai-meitenem/ un calis.lv/forums/tema/18116366-cik-var-but-negativu-atzimju-lai-pec-12klir-atestats/ un calis.lv/forums/tema/18116772-berns-vispar-nemacas/ un calis.lv/forums/tema/18024147-berns-nemacas-skola-vecaki-uz-skolu-tiek-izsaukti/

calis.lv/forums/tema/18081086-atstat-bernu-otru-gadu-1klase/

calis.lv/forums/tema/10157572-ko-maca-1klase/ un calis.lv/forums/tema/17947516-pamatskolas-eksameni-liksana-un-neliksana/

calis.lv/forums/tema/17685038-kadel-neveicas-kontroldarbos/ un calis.lv/forums/tema/17693143-kursi-6-un-9-klase-vacu-val-matematika-anglu-val/

calis.lv/forums/tema/17568510-v-dules-toposais-raidijums-par-izglitibu-aicina-uz-sadarbibu/ un calis.lv/forums/tema/16966365-1klase-30berni/

calis.lv/forums/tema/16927890-dalit-nulli/ un calis.lv/forums/tema/17506987-divaini-majas-darbi-vizualaja-maciba-6klasei/ un calis.lv/forums/tema/17193746-kaa-iemaaciities-reizreekjinu/

calis.lv/forums/tema/16809689-1-klase-jau-jamak-lasit/ un calis.lv/forums/tema/16809689-1-klase-jau-jamak-lasit/ un calis.lv/forums/tema/17180669-pirmklasnieka-majas-darbs-matematika/

calis.lv/forums/tema/17014987-saskaitit-lidz-20-metodika/ un calis.lv/forums/tema/17047676-kad-pilda-majasdarbus/

calis.lv/forums/tema/17085187-zile-vs-ar-gudru-zinu un calis.lv/forums/tema/17125499-ka-iemacit-macities-un-pildit-uzdevumus/

calis.lv/forums/tema/16832335-diagnosticejosie-darbi-1-klasei/ un calis.lv/forums/tema/16872968-laikam-par-atru-1klase/

calis.lv/forums/tema/16662716-kur-versties-ja-berns-gandriz-neko-nespej-iemacities/ un calis.lv/forums/tema/16453523-vai-jusu-berni-vasara-lasarakstarekina/

calis.lv/forums/tema/16691953-cik-gatavi-jusu-pirmklasnieki/ un calis.lv/forums/tema/16642123-dabaszinibu-kabinetu-uzlabosana-nenotiks/

calis.lv/forums/tema/16106327-salidzinam-programmas-zile-un-ar-gudru-zinu/ un calis.lv/forums/tema/16173670-eksamenu-uzdevumi/

calis.lv/forums/tema/16152293-ciparu-un-burtu-apguve-interneta/ un calis.lv/forums/tema/16060630-9-klases-eksameni/

calis.lv/forums/tema/15929289-vispareja-izglitiba-vai-specifisks-novirziens/

calis.lv/forums/tema/16035098-eksperimenti-skolniekam/ un calis.lv/forums/tema/16033552-uzdevums-matematika-1klase/

calis.lv/forums/tema/15563156-vai-2klasniekam-japalidz-macities/ un calis.lv/forums/tema/15907055-izlabotie-kontroldarbi-un-obligata-literatura/

calis.lv/forums/tema/15577788-vienkarsakais-veids-ka-saprast-teksta-uzdevumus/ un calis.lv/forums/tema/15640315-kas-ir-daudzsturis/

calis.lv/forums/tema/15259855-neesmu-gudraks-par-otrklasnieku/ un calis.lv/forums/tema/15291585-uzdevums-6klasei/

calis.lv/forums/tema/15303733-matematika-1klasei-uzdevums/

calis.lv/forums/tema/15420868-help-matematika-1klase/ un calis.lv/forums/tema/15266170-6klases-matematikas-uzdevums/

calis.lv/forums/tema/15115901-pirmklasniekam-gruti-macibas/ un calis.lv/forums/tema/15020860-olimpiade-matematika/

calis.lv/forums/tema/14944071-paliga-matematikas-uzdevums/ un calis.lv/forums/tema/15074094-1-reizrekins-2-skolas-maina/ un calis.lv/forums/tema/14796780-kontroldarbu-pieejamiba/ un calis.lv/forums/tema/14304392-par-tiem-6-gadniekiem-uz-skolu-part-vi/ un calis.lv/forums/tema/14397095-2klases-matemaatikas-uzdevums/ un calis.lv/forums/tema/14481408-matematika-1klasei/ un calis.lv/forums/tema/14705242-dalisana-saistitaja-pieraksta/ un calis.lv/forums/tema/14648738-stulbie-matematikas-uzdevumi/ un calis.lv/forums/tema/14145319-par-tiem-6-gadniekiem-uz-skolu-part-iv/ un calis.lv/forums/tema/14185877-uzdevums-matematikahelp/4/ un calis.lv/forums/tema/14185877-uzdevums-matematikahelp/ un calis.lv/forums/tema/14170481-gribetos-dzirdet-viedoklus-par-1klases-uzdevumu/

calis.lv/forums/tema/14381820-matematika-1klase/ un calis.lv/forums/tema/14068132-uzdevums-parbaudes-darba-matematika-1-klase/ un calis.lv/forums/tema/14050471-vestules-valdinam-par-6-gadniekiem/ un calis.lv/forums/tema/14046745-par-tiem-6-gadniekiem-uz-skolu-part-iii/ un calis.lv/forums/tema/13611635-par-ieceri-nakamgad-sakt-skolu-no-6-gadu-vecuma/

calis.lv/forums/tema/13854206-par-tiem-6-gadniekiem-uz-skolu-nevis-filozofija/ un calis.lv/forums/tema/11305911-apdavinato-bernu-fakultativa-skola/

calis.lv/forums/tema/13316644-esmu-soka-par-izglitibas-limeni/ un calis.lv/forums/tema/10994834-musejie-jau-tresa-klase/ un calis.lv/forums/tema/13155042-vai-jusu-bernam-ari-nepieciesamas-privatstundas-macibas/ un calis.lv/forums/tema/11902683-skola-jaiet-no-6-gadiemta-uzskata-koke/ un calis.lv/forums/tema/12167914-matematikas-olimpiades-uzdevumi/ un nms.lu.lv/arhiivs/uzdarh.shtml

calis.lv/forums/tema/12226884-uzdevums-matematika-1kl/ un calis.lv/forums/tema/12394677-par-olimpiazu-uzdevumiem/ un calis.lv/forums/tema/12349377-matematika-5-klase/ un calis.lv/forums/tema/12100606-tresas-klases-parbaudes-darbs-maija/ un calis.lv/forums/tema/11876075-macibu-materiali-in-neta/ un calis.lv/forums/tema/12245598-kur-interneta-var-atrast-uzdevumus-1klasniekam/ un calis.lv/forums/tema/12001510-matematika/ un calis.lv/forums/tema/11277075-otrklasnieki/ un calis.lv/forums/tema/11780681-macisanas-problemas/ un calis.lv/forums/tema/11119936-kapec-mes-sutam-bernus-skola/ un calis.lv/forums/tema/11564978-grupu-darbs-stunda/ un calis.lv/forums/tema/11202715-ka-skolniekam-iemacit-domat/ un calis.lv/forums/tema/11482011-kur-izprintet-interesantus-uzdevumus/ un calis.lv/forums/tema/11142326-berni-ir-genijibet-kadel-vecaki-so-faktu-negrib-atzit/ un calis.lv/forums/tema/11114144-ar-gudru-zinu-3klase/ un calis.lv/forums/tema/7904227-mes-jau-otraja-klase/ un calis.lv/forums/tema/10299166-matematikas-formulas/ un calis.lv/forums/tema/18157290-matematika-2-klasei/2/ un calis.lv/forums/tema/18162946-matematikas-majas-darbs-6klase/ un calis.lv/forums/tema/18201473-4-klases-uzdevums/3/

Pēdējās izmaiņas: Raimonds1, 07.02.2013 15:38.


---------------- Latvietis latvietim otrs latvietis -------------------


omg

No kurām ir redzams, ka visādās toņkārtās atkal un atkal atkārtojas vienas un tās pašas problēmas, vieni un tie paši uzdevumu tipi un vienas un tās pašas atbildes. Atkal un atkal.

Draudzīgās vienādības vien ir kādos 10 topikos minētas, uzdevumi - vienam bija tik, otram par 5 vairāk, bet kopā šitik - kādi 20 topiki, kļūdas mācību līdzekļos - tikpat.

Tāpēc varētu kādus kopējus secinajumus izdarīt un paši vecāki varētu sākt tos uzdevumus mācīties risināt.

Piemēram, tikt jēgā par pirmā desmita robežās lietotiem nezināmajiem kaut vai.

Tad - par garuma, laukuma un tilpuma mērvienībām.

Tad būtu zināms daudzums tādu, kas paši un pašas rēķina pareizi un būtu iespējama bezpersonībuapspriešanas diskusija par TĒMU - kā to un kā šito paskaidrot, kurā vecumā un kas saprot un ko nesaprot un kāpēc. Ko ar konkrēto uzdevumu grib panākt un kāda no tā būs jēga vēlāk.


vai ne? Persefone

hektaars

Šito saprot vai ne un kāpēc? Kur ir hektārs un kur kvadrātmetri? Palasiet sludinājumus.

tr\u012bsst\u016bri

te prot saskatīt, kuras malas kopējas un kas no tā uzdevuma saprašanai?

Nu apmēram tādi interesanti jautājumi.

Pēdējās izmaiņas: Raimonds1, 09.02.2013 14:10.


---------------- Latvietis latvietim otrs latvietis -------------------

Un kur tomēr izpaužas Menča grāmatas atpalicība no AGZ?

Pats tādu sarakstu sastādīji, kur pēc Menča izglītotie vecāki triviālas lietas ne bum bum! :P


Vai nav vienalga!


Par devītnieku lielākais septītnieks jau aizmirsies?

--------

Nu bet tieši tāpēc pieņemsim kaut kādu lokālo portāla standartu, kas jāzina - ārpusizglītības sistēmas un pieņemsim kā kritēriju. Piedāvāju pieņemt kā standartu 9.klases līmeni ar atsevišķiem akcentiem uz noteiktām tēmām.

Viena no tēmam - teksta uzdevumu sastādīšana un risināšana un visādu tur lielumu aizstāšana. Tad, kad kaut kada kritiska masa, piemēram, trešdaļa publikas tādus spēj gan sastādīt, gan risināt, parādās iespēja notikt bezpersoniskam, tehniskam dialogam.


---------------- Latvietis latvietim otrs latvietis -------------------

no malas 11.02.2013 21:56:20 Skolēnos arī "Par Gudru Ziņu" tēmā viņš ir iepeistojis postu, kurā ir "tikai" kādi pārsimts linki. calis.lv/forums/tema/18206021-zurnalistikas-kvalitate-un-pateretaju-psihologija/

Šie linki apkopotā veidā satur galvenos matemātikas problēmjautājumus, kas šajā sadaļā ir uzdoti. Pēc tēmu nosaukumiem var atrast, vai jautājums jau nav atbildēts, kas ir daudz ērtāk, kā pārskatīt visas tematu lapas. Ņemiet par labu.

calis.lv/forums/tema/18200951-pati-vainiga/

šeit, piemēram, var atrast domu, ka izslavētā tehnoloģiju izmantošana var izvērsties par spēlīšu spēlēšanu, nevis "moderno tehnoloģiju" mācīšanos.
---------------- Latvietis latvietim otrs latvietis -------------------

Sue Line

Raimonds1
Kaut kas te nav kārtībā. Manu tēmu Tu iepini ne pa tēmu. Tu vispār lasi ar' vai tikai linkus māki iekopēt? Kolekcionārs.

Tur atbildēs uz Tavu tēmu ir arī doma - kam to planšeti vispār skolā vajag.

Tālāk - ka planšete varbūt ir sliktāka par e-ink lasītājiem, kuriem baterija tur ilgāk un kurus nevar izmantot spēlītēm.

Tālāk ir idejas par to, vai maz ir sagatavoti labi mācību materiāli.

Un vēl tur ir par to, ka tiek jaukta "orientēšanās tehnoloģijās" ar orientēšanos dabaszinātnēs.


---------------- Latvietis latvietim otrs latvietis -------------------

Sue Line

Nu, vispār, mans jautājums bija par citu tēmu. Un atbildi es tā arī nesaņēmu. Jo, ja bremzē visi tie, kuri atbildīgi, tad viņi arī bremzē. Ātrāk tāpat nekas nenotiks. Kāds tam sakars ar planšeti?

Bet Tavu domu un sāpi aptuveni sapratu. Tu gribi apkopot VISU, ko te, cālī, raksta par uzdevumiem u.t.t. Bet paņēmiens nav īstais. Nevar visu gāzt biezputrā. Vajag sistematizēt. Neviens to linku gūzmu nelasīs, tici man. Vienkāršāk ir pajautāt cālim, jo tad atbildi var dabūt uzreiz.

Savukārt, apkopot varētu grāmatiņā a' la FAQ. Un izsniegt topošajiem vecākiem reizē ar rokasgrāmatu bērnkopībā. Bet tad vajag cāļa administrācijas atļauju.

Varētu veidot FAQ līdzīgi kā Datori un cita tehnika sadaļā. Tad atbildīgais par topiku nosūta jautājumu uzdevēju uz tēmas sākumu, kur biežāk uzdotie jautājumi jau ir iztirzāti. Bet kurš nu tagad nodarbosies ar tādu labdarību.


Mans priekšstats par forumu kvalitāti ir tāds, ka to veido daži foruma dalībnieki, kas reāli uz dažiem jautājumiem arī atbild un nav slinki paskatīties arī citus, saistītus jautājumus.

Ko tad darīt ar tēmā minēto apgalvojumu, ka pašiem vecākiem būtu jārisina 9.klases uzdevumi un tad būtu vieglāk diskutēt par UZDEVUMU VEIDU, LAIKU, kurā klasē tos uzdot un METODIKU, kā tos mācīt?

Forumos var izveidot dažādas tēmas - tēmas, kurās atkal uzdod tos pašus jautājumus, kas jau bijuši pirms nedēļas vai gada un jau ir atbildēti, kas noteikti ir ērti pusei vai 2/3, vai 90% foruma lietotāju un variantu, kad pieauguši cilvēki ar zināmu piepūli un mācīšanos paši iemācās sastādīt un risināt matemātikas uzdevumus un PAŠI SAPROT, KAM TAS VAJADZĪGS. Tad ir iespējama cita līmeņa diskusija. Ir saprotams, ka pirmā grupa var arī apvainoties uz otro grupu par viszinību, snobismu un sazin ko vēl.

Tādejādi šo abu forumā pieejamo zināšanu balansēšana ir vajadzīga - lai interesents saņem paklapojumu - gan konkrētu atbildi, kā risināt uzdevumu, gan arī kaut ko vairāk - elementāru saprašanu, kas ir un kas nav tehnoloģiju zināšana un kas ir un kas nav praktisks uzdevums, kas iedos pamatu dabaszinātnēs.

Tā kā fizikas, ķīmijas, matemātikas eksāmenus liek 8%, tad tos 8-10% kaut kas tāds varētu tiešām interesēt.

Kā ar kaut ko tādu tiek galā tie, kuriem par to nav intereses ir pavisam cits jautājums. Nelasa vispār, vienkārši izlasa un nekomentē, lamājas vai ignorē ar cāļtemepratūras grādiem vai ko tur vēl.

Ja nu daļa no tiem, kurus tiešām neinteresē matemātika, tomēr paši iemācītos rēķināt, un saprastu, KAM TO VISU VAJAG, tas būtu zināms progress.


---------------- Latvietis latvietim otrs latvietis -------------------

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18204274