Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Noderīga informācija par veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā

Administrācija

Administrācija

VALSTS APMAKSĀTA VESELĪBAS APRŪPE


Latvijā valsts garantēto medicīnisko palīdzību saņem:

• Latvijas pilsoņi;

• Latvijas nepilsoņi;

• Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā saistībā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļi;

• ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;

• bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;

• aizturētie, apcietinātie un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas.


Saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ir iespējams tikai ārstniecības iestādēs, kuras ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu. Tādēļ, lai saņemtu valsts garantēto ārstēšanu, maksājot tikai pacienta iemaksas, dodoties pie ārsta būtu jānoskaidro, vai Jūsu izvēlētais ārsts vai ārstniecības iestāde sniedz ārstēšanu, ko apmaksā no valsts budžeta (t.i. vai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu jeb vai ārsts strādā ārstniecības iestādē, kas ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu).……………………………………………………………………………………………………………
AMBULATORĀS IESTĀDES UN SPECIĀLISTI


Nacionālā veselības dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā „Ambulatorās iestādes un ārsti speciālisti” iespējams iepazīties ar ambulatoro (arī slimnīcu ambulatoro nodaļu) ārstniecības iestāžu un ārstu speciālistu sarakstiem, kā arī visiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek sniegti par valsts budžeta līdzekļiem.
Nosūtīšana pie speciālistiem un speciālistu konsultācijas: Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta-speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, maksājot tikai pacienta iemaksu, nepieciešams ģimenes ārsta vai cita ārsta-speciālista nosūtījums.
Bez nosūtījuma pacients var vērsties pie šādiem speciālistiem:

• pie ginekologa;

•pie oftalmologa;

• pie bērnu ķirurga;

• pie pediatra;

• pie sporta ārsta;

• pie psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;

• pie pneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;

• pie dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;

• pie endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu;

• pie onkologa, onkologa ķīmijterapeita, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;

• pie infektologa, ja pacients slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju;

• pie narkologa, ja pacients slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību.
Svarīgi:

• Par pakalpojumiem, kurus sniedz ārsti, kas nav līgumattiecībās ar valsti, pacients maksā atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.

• Dodoties vairākas reizes pie ārsta speciālista vienas saslimšanas laikā, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.

• Bērni līdz 18 gadu vecumam bez speciāla nosūtījuma var apmeklēt zobārstu, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.……………………………………………………………………………………………………………
ĢIMENES ĀRSTI


Katram iedzīvotājam ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, jāvēršas pie ģimenes ārsta, kura pamatdarbības teritorijā ietilpst pacienta faktiskās dzīvesvietas adrese. Par reģistrācijas vizīti pacienta iemaksa nav jāveic. Savukārt, ja pacients vēlas, ģimenes ārstu var mainīt tik bieži, cik tas ir nepieciešams. Pārreģistrāciju var veikt, dodoties pie izvēlētā ģimenes ārsta, un izraudzītais ģimenes ārsts sazināsies ar iepriekšējo ārstu, lai vienotos par pacienta medicīniskās dokumentācijas nodošanu. Ģimenes ārsts nevar atteikt reģistrēt savā pacientu sarakstā jau reģistrēta pacienta bērnus vai laulāto, kā arī savā pamatdarbības teritorijā dzīvojošus pacientus.
Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā „Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām” pieejams saraksts ar ģimenes ārstiem, kas sniedz valsts apmaksātu veselības aprūpi. Lai noskaidrotu, kuri ģimenes ārsti reģistrē pacientus, kas dzīvo noteiktā pilsētas teritorijā, var rakstīt e-pastu uz nvd@vmnvd.gov.lv vai darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00 zvanīt uz informatīvo tālruni 80001234 (ienākošo zvanu apjoma dēļ var nākties uzgaidīt līdz savienojumam ar operatoru).


Ģimenes ārsta prakses darba laiks:• plānota medicīniskā palīdzība praksē tiek sniegta pacientiem ar iepriekšēju pierakstu, ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no pierakstīšanās dienas;• praksē katru dienu vismaz vienu stundu ir pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pieraksta – “akūtā stunda”. Šajā laikā tiek pieņemti pacienti ar akūtām saslimšanām, kuriem ārsta konsultācija nepieciešama nekavējoties;• prakse ir atvērta vismaz 40 stundas nedēļā (šajā laikā praksē ir pieejams ģimenes ārsts vai arī māsa, ārsta palīgs);• ģimenes ārsts pacientus pieņem gan rīta (laikā no plkst. 8.00 līdz 13.00), gan vakara stundās (laikā no plkst.13.00 līdz 19.00);• mājas vizītes darba dienās iespējams pieteikt līdz plkst.15.00.


Ja gada laikā neesi vērsies pie ģimenes ārsta ar kādu saslimšanu, tad iespējams doties uz bezmaksas profilaktisko apskati, kurā ārsts uzklausīs sūdzības un izvērtēs vispārējo veselības stāvokli.
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis:Ja nepieciešams medicīnisks padoms ārpus ģimenes ārsta darba laika, pacients var zvanīt uz valsts organizēto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (darbdienās no plkst.17.00 līdz 8.00, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti). Tā mērķis ir sniegt iedzīvotājiem medicīniskus padomus ārpus pacienta ģimenes ārsta darba laika par to, kā rīkoties vienkāršu saslimšanu gadījumos, kuru risināšanai nav nepieciešama neatliekamā palīdzība. Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis nav paaugstinātas maksas tālrunis – zvanot no fiksētā vai mobilā tālruņa, jāmaksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem.……………………………………………………………………………………………………………
ZOBĀRSTNIECĪBAS PALĪDZĪBA


Zobārstniecības pakalpojumi no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāti bērniem līdz 18 gadu vecumam. Pacientiem līdz 22 gadiem un bērniem līdz 18 gadu vecumam iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumos tiek apmaksāta pirmreizēja ortodontiskā konsultācija.


Bērniem tiek apmaksāta arī zobu higiēna:

• 2 līdz 6 gadu vecumā – vienu reizi gadā;

• 7 līdz 18 gadu vecumā – vienu reizi gadā (izņemot 7, 11 un 12 gadu vecumā – tad divas reizes gadā).


Zobārstniecības pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem sniedz zobārstniecības iestādes, kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Šo ārstniecības iestāžu saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā „Zobārstniecības palīdzība”.……………………………………………………………………………………………………………
ĀRSTĒŠANĀS SLIMNĪCĀ


Ārstēšanās dienas stacionārā: Dienas stacionārā sniedz ārstniecības pakalpojumus, kurus to sarežģītības, risku vai laikietilpības dēļ nav iespējams sniegt ambulatori, tomēr nav nepieciešama uzņemšana stacionārā. Tas nozīmē ārstniecības vai diagnostikas pakalpojumu ārstniecības iestādē, kur pacientam ārstēšana un veselības aprūpe tiek nodrošināta nepilnu diennakti un ir nepieciešama pacienta novērošana pēc manipulācijas veikšanas ne mazāk par trim stundām diennaktī. Lai saņemtu ārstēšanos dienas stacionārā, nepieciešams nosūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista.


Ārstēšanās stacionārā: Lai pacients saņemtu ārstēšanās pakalpojumus slimnīcā, ģimenes ārsts vai speciālists:

• nosūtījumam uz slimnīcu pievieno izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi, un pacienta veselības stāvokli;

• kopīgi ar pacientu izvēlas slimnīcu, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību;• vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par pacienta stacionēšanas nepieciešamību, laiku un izdara par to atzīmi nosūtījumā.


Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt stacionāro aprūpes pakalpojumu neatliekamā kārtā, viņš var sniegt pacientam nosūtījumu, nevienojoties ar stacionāro ārstniecības iestādi par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā stacionārās ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā atkārtoti izvērtē medicīniskās indikācijas stacionēšanai.


Ja pacients vērsies stacionārās ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā pēc savas iniciatīvas traumas, pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības saasināšanās gadījumā, un ir nepieciešama steidzama ārstniecības personu iejaukšanās, kā arī nepieciešamā palīdzība pārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci, taču pacientu nav nepieciešams stacionēt, pacientam stacionārās ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā tiek sniegti ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi.……………………………………………………………………………………………………………
VALSTS KOMPENSĒJAMĀS ZĀLES


Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā. Zāles valsts kompensē 100%, 75% un 50% apmērā atkarībā no diagnozes. Valsts vienmēr kompensē lētākās no zālēm ar vienādu iedarbību. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, pacientam pašam jāsedz starpība starp lētākajām un dārgākām zālēm. Tāpēc vienmēr jāpārrunā ar ārstu un farmaceitu iespējas lietot lētākās vienādas iedarbības zāles.
Ir arī M saraksts, no kura ārsts var izvēlēties zāles grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām (ar kompensācijas apmēru 25%) un bērniem līdz 24 mēnešu vecumam (ar kompensācijas apmēru 50%). Ar Kompensējamo zāļu un M sarakstu iespējams iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā „Kompensējamie medikamenti”.……………………………………………………………………………………………………………
VALSTS APMAKSĀTAS VĒŽA PROFILAKTISKĀS PĀRBAUDES


Sievietes noteiktos vecumos var veikt valsts apmaksātas krūts vēža un dzemdes kakla vēža profilaktiskās pārbaudes, savukārt gan sievietes, gan vīrieši - zarnu vēža profilaktisko pārbaudi. Regulāra vēža profilaktisko pārbaužu veikšana ir ļoti svarīga, jo pirmsvēža izmaiņas nerada sūdzības un tām nav simptomu. Profilaktiskās pārbaudes sniedz iespēju gūt pārliecību par veselības stāvokli, savukārt gadījumā, ja tiek atklāta slimība, uzsākt savlaicīgu ārstēšanu.


Valsts apmaksātas dzemdes kakla vēža un krūts vēža profilaktiskās pārbaudes tiek aicinātas veikt sievietes, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta. Uzaicinājums sievietēm tiek nosūtīts noteiktos vecumos – dzemdes kakla pārbaudei vecumā no 25 līdz 70 gadiem (reizi trīs gados), bet krūšu pārbaudei – vecumā no 50 līdz 69 gadiem (reizi divos gados). Savukārt zarnu vēža profilaktisko pārbaudi reizi gadā var veikt sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes veikšanai netiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules. Lai tās veiktu, jāvēršas sava ģimenes ārsta praksē.
Svarīgi: Ja uzaicinājuma vēstule ir nozaudēta, to var atjaunot, vēršoties sava ģimenes ārsta praksē. Praksē var noskaidrot arī to, vai šāda uzaicinājuma vēstule ir tikusi sūtīta, ja ir aizdomas, ka vēstule nav sasniegusi adresātu. Šo informāciju var uzzināt arī klātienē Nacionālajā veselības dienestā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).


Jāņem vērā, ka ir gadījumi, kad uzaicinājuma vēstule netiek nosūtīta:

•ja gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam dzemdes kakla vai krūšu pārbaude (mamogrāfija) jau veikta ārpus profilaktiskās programmas;

• ja uz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas brīdi sievietei nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā.……………………………………………………………………………………………………………

VALSTS APMAKSĀTA GRŪTNIEČU NOVĒROŠANA UN DZEMDĪBAS


Grūtnieču novērošana:Lai saņemtu valsts apmaksātu grūtniecības novērošanu, jāvēršas pie ginekologa, kas ir līgumattiecībās ar valsti. Grūtniecēm no valsts budžeta līdzekļiem noteiktās grūtniecības nedēļās tiek apmaksātas:

• konsultācijas pie ginekologa (ģimenes ārsta vai vecmātes, ja grūtniecība tiek novērota pie kāda no šiem speciālistiem);

• laboratorijas izmeklējumi (piemēram, pilna asins aina, urīna analīzes);

• augļa ultrasonogrāfija;

• ķermeņa masas indeksa noteikšana;

• augļa sirdsdarbības izklausīšana;

• citi pakalpojumi.


Ārsts, ņemot vērā grūtnieces veselības stāvokli un medicīniskās indikācijas, var izvērtēt arī papildu medicīnisku konsultāciju vai izmeklējumu nepieciešamību. Šādā gadījumā ārsts, kurš ir līgumattiecībās ar valsti, ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.
Dzemdības:Valsts apmaksāta dzemdību palīdzība tiek sniegta ārstniecības iestādēs, kas ir līgumattiecībās ar valsti. No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas arī ģimenes dzemdības (kad grūtnieces vīrs vai kāds tuvinieks dzemdībās var piedalīties bez maksas).


Svarīgi:

• Ja grūtniece papildus izvēlas saņemt ārstniecības iestādes piedāvātos maksas pakalpojumus (piemēram, izvēlas paaugstināta komforta palātu, konkrētu ārstu, kas sniegs dzemdību palīdzību), par tiem jāmaksā atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.

• Ārstniecības iestādes piedāvātie grūtnieces, viņas vīra vai cita cilvēka psiholoģiskās sagatavošanas kursi pirms dzemdībām netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. Informāciju par sagatavošanos dzemdībām – relaksāciju, elpošanas paņēmieniem, dzemdību pozām un partnera atbalstu 29. - 30. grūtniecības nedēļā sniedz ārsts, kas īsteno grūtniecības novērošanu.

• Valsts apmaksātu dzemdību tarifā, ar kuru saskaņā Nacionālais veselības dienests veic samaksu par pakalpojumu, ir paredzēti izdevumi par ārstniecības līdzekļiem. Izdevumi paredzēti, lai ārstniecības iestāde varētu nodrošināt pacienti ar dzemdību laikā nepieciešamajiem medikamentiem un materiāliem – tajā skaitā dzemdību komplektu. Papildus ārstniecības iestāde var piedāvāt saņemt arī maksas pakalpojumus, bet šo pakalpojumu neizmantošana nevar kļūt par iemeslu atteikumam sniegt valsts apmaksātas dzemdības.


Vairāk informācijas par valsts apmaksātu grūtnieču novērošanu un dzemdībām var uzzināt valsts portālā topošajiem vecākiem www.grutnieciba.lv.……………………………………………………………………………………………………………..


Pēdējās izmaiņas: Administrācija, 26.04.2017 11:46.


diagnoze
ĪSUMĀ
 • Vienu un to pašu valsts apmaksāto pakalpojumu var saņemt vairākās ārstniecības iestādēs.
 • Pacientam ir tiesības brīvi izvēlēties pakalpojuma saņemšanas vietu neatkarīgi no dzīvesvietas un nosūtījumā norādītās ārstniecības iestādes.
 • Gaidīšanas rindas katrā ārstniecības iestādē atšķiras.
 • Informācija, kurās medicīniskās iestādēs valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību var saņemt ātrāk, pieejama vietnē www.rindapiearsta.lv


Viss prasa spēku.
Neizsmel sevi līdz galam
Paglabā graudiņu gaismas,
Gan kādreiz noderēs salā.
/Ā.Elksne/

Guramija

Labvakar! Pēdējā laikā sanācis vairākas reizes vērsties pie ĢĀ ar lūgumu izrakstīt recepti, palūgt nosūtījumu uz MRI ( ko apmaksā apdrošināšana ),un katru reizi man tiek prasīta pacienta iemaksa 1,42. Protams, summa nav liela, bet tomēr tā sakrājas. Vai šī pacienta iemaksa ir pamatota?

Guramija
Pacienta iemaksa par ģimenes ārsta apmeklējumu jāmaksā katrā apmeklējuma reizē, izņemot tiem pacientiem, kuri no šīs iemaksas atbrīvoti, uz, izņemot ,1x gadā, veicot profilaktisko apskati, ja tā nav veikta jau citā apmeklējuma reizē. Info šeit:#mce_temp_url#


Guramija

skaidrs. Interesanti, ka paziņai, kurai ir cits ģimenes ārsts, par receptes izrakstīšanu māsiņa neko neprasa. Jāteic, ka savu ģimenes ārstu neesmu redzējusi kādu gadu Tik katru reizi māsiņai 1,42 eur iedodu ķepā, tāpēc škita, ka kaut kas tur neštimmē

diagnoze

Valstī bezmaksas ģimenes ārsta mājas vizīte tiek nodrošināta:

Bērniem līdz 18 gadu vecumam;
Pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
Pacientiem, kuri saņem paliatīvo (gulošiem pacietiem ar noteiktām diagnozēm) un medicīnisko aprūpi mājās;
Pirmās grupas invalīdiem;
Arī mirušas personas tuviniekiem nebūs jāmaksā par ģimenes ārsta mājas vizīti, lai konstatētu mirušā nāves faktu.

Personām, kas vecākas par 80 gadiem par ģimenes ārsta mājas vizīti jāmaksā pacienta iemaksa 2,85 eiro.

Pārējiem iedzīvotājiem ģimenes ārsta mājas vizīte ir maksas pakalpojums atbilstoši ārstniecības iestādes vai ģimenes ārsta prakses apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim.


Viss prasa spēku.
Neizsmel sevi līdz galam
Paglabā graudiņu gaismas,
Gan kādreiz noderēs salā.
/Ā.Elksne/

Kurš var pateikt,kas tagad būs pēc jaunā ārstniecības likuma pieņemšanas?

diagnoze
 • No 2022.gada 1 janvāra II grupas invalīdi atbrīvoti no pacienta iemaksas par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.


Viss prasa spēku.
Neizsmel sevi līdz galam
Paglabā graudiņu gaismas,
Gan kādreiz noderēs salā.
/Ā.Elksne/

Administrācija

VALSTS APMAKSĀTA VESELĪBAS APRŪPE LATVIJĀ

Latvijā valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt:

 • Latvijas pilsoņi;
 • Latvijas nepilsoņi;
 • ārzemnieki ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā;
 • bezvalstnieki, kam bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijā;
 • bēgļi vai personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
 • patvēruma meklētāji;
 • personas, kuras saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ir sociāli apdrošinātas veselības apdrošināšanai (piemēram, pašnodarbināta persona, kuras ienākumi sasniedz noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, darba ņēmējs, izņemot mikrouzņēmumos strādājošos);
 • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizturētās personas;
 • apcietinātas vai notiesātas personas, kuras sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādē;
 • augstāk minēto personu bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus var ārstniecības iestādēs, kas ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu. Saņemot pakalpojumu, jāmaksā pacienta līdzmaksājums. Tā ir neliela summa, jo lielāko daļu pakalpojuma izmaksu sedz valsts. Vairākas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma.

Pirms pieteikšanās pie ārsta, jānoskaidro, vai izvēlētais ārsts vai ārstniecības iestāde sniedz valsts apmaksātu ārstēšanu - vai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu jeb vai ārsts strādā ārstniecības iestādē, kas ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu. Plašāk par nosacījumiem var atrast Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē.

Valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt arī cilvēki, kuri citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē ir saņēmuši Eiropas apdrošināšanas karti vai attiecīgu speciālu veidlapu, kas reģistrēta Nacionālajā veselības dienestā. Tāpat pakalpojumus var saņemt ES iestāžu, struktūru un aģentūru ierēdņi un darbinieki, un to apgādājamās personas, kuras ietilpst Kopīgajā veselības apdrošināšanas shēmā.

Saņemot pakalpojumu pie ārsta vai ārstniecības iestādē, kas nav līgumattiecībās ar valsti, pacients maksā par saņemtajiem pakalpojumiem pilnu maksu atbilstoši iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.


KĀDUS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMUS APMAKSĀ VALSTS

 • ģimenes ārsta un viņa komandas sniegto veselības aprūpi;
 • profilaktisko apskati pie ģimenes ārsta vienreiz gadā (ja pacients gada laikā nav vērsies pie ārsta saistībā ar saslimšanu);
 • krūts, dzemdes kakla, zarnu un prostatas vēža profilaktiskās pārbaudes;
 • ārstu - speciālistu sniegto veselības aprūpi;
 • izmeklējumus ar ģimenes ārsta vai ārsta - speciālista nosūtījumu;
 • medicīnisko palīdzību steidzamās medicīniskās palīdzības punktos;
 • dienas stacionārā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;
 • veselības aprūpi diennakts stacionārā;
 • veselības aprūpi mājās;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sniegto palīdzību;
 • medicīnisko rehabilitāciju;
 • kompensējamās zāles un medicīnas ierīces.

Valsts apmaksātu veselības aprūpi var saņemt visā Latvijā. Ārsta speciālista konsultāciju, diagnostiskos vai laboratoriskos izmeklējumus, medicīnisko rehabilitāciju, dienas stacionāra pakalpojumus, plānveida ambulatoros valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus pacients var saņemt ar ģimenes ārsta vai ārsta – speciālista nosūtījumu. Ja vienas saslimšanas laikā vairākas reizes atkārtoti jādodas pie viena un tā paša ārsta speciālista, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav vajadzīgs.

Speciālisti, pie kuriem var doties BEZ ģimenes ārsta nosūtījuma:

 • ginekologs;
 • oftalmologs;
 • bērnu ķirurgs;
 • pediatrs;
 • narkologs;
 • psihiatrs vai bērnu psihiatrs, ja pacients slimo ar psihisku slimību;
 • pneimonologs, ja pacients slimo ar tuberkulozi;
 • dermatovenerologs, ja pacients slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;
 • endokrinologs, ja pacients slimo ar cukura diabētu;
 • onkologs ķīmijterapeits, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
 • infektologs, ja pacients slimo ar cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekciju vai personām, kuras ir bijušas tiešā kontaktā ar HIV inficētu personu; vai arī, ja HIV profilakses punktā kapilāro asiņu vai siekalu eksprestests ar pozitīvu rezultātu uz HIV/C hepatītu/B hepatītu.
 • sporta ārsts valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Apmeklējot šos speciālistus, jāveic pacienta līdzmaksājums.

Nosūtījums nav nepieciešams arī gadījumos, kad persona vēršas ārstniecības iestādē, lai:

 • saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību (pēc savas iniciatīvas vai neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nosūtījuma);
 • veiktu izmeklējumu valsts organizētā krūts un dzemdes kakla vēža skrīninga ietvaros (ja ir derīga uzaicinājuma vēstule);
 • saņemtu medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu ar Nacionālā veselības dienesta nosūtītu uzaicinājuma vēstuli.

Plašāka informācija par ārstniecības iestādēm un ārstiem, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē.

ĢIMENES ĀRSTS

Ģimenes ārsts ir ārstniecības persona, kura pārzina savā praksē reģistrēto pacientu medicīnisko vēsturi, konsultē par ārstēšanos un veselības profilaksi, izsniedz nosūtījumus ārsta-speciālista konsultācijām, kā arī citiem izmeklējumiem.

Katram iedzīvotājam ir tiesības izvēlēties savu ģimenes ārstu. Reģistrēties var pie ģimenes ārsta, kura pamatdarbības teritorijā ietilpst cilvēka deklarētā dzīvesvietas adrese. Reģistrēties var arī, ja teritorijā ietilpst faktiskā dzīvesvietas adrese, taču, ja ārstam jau ir pilna prakse, tad viņš reģistrāciju var atteikt. Saskaņā ar normatīvo regulējumu, atteikties reģistrēt praksē pacientu var:

 • ja cilvēka deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus ģimenes ārsta darbības teritorijas;
 • ja ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu skaits veido pilnu praksi, bet nevar atteikt reģistrēt pamatdarbības teritorijā deklarētos cilvēkus, kā arī jau esošu pacientu bērnus vai laulāto.


Ģimenes ārstu darbības teritorijas var noskaidrot Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām” vai, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234, vai rakstot e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv. Par pirmo reģistrācijas vizīti pacienta iemaksa nav jāveic, savukārt, pārējā laikā, apmeklējot ģimenes ārstu, ir jāveic līdzmaksājums – cilvēkiem līdz 65 gadu vecumam 2 eiro un cilvēkiem no 65 gadu vecuma 1 eiro. Ja pacients vēlas, ģimenes ārstu var mainīt.

Gadījumā, ja cilvēks nav reģistrējies vai nav paspējis reģistrēties ne pie viena ģimenes ārsta, taču ir vajadzīga tūlītēja palīdzība, tad var vērsties pie jebkura ģimenes ārsta, kurš var šādos gadījumos pieņemt cilvēku kā īslaicīgu pacientu. Šāds risinājums iespējams arī gadījumos, ja cilvēkam, piemēram darba dēļ, ir īslaicīgi jāuzturas citā pilsētā, taču pēkšņi rodas vajadzība pēc ģimenes ārsta konsultācijas.

Ģimenes ārsta prakses darba laiks:

 • plānotu medicīnisko palīdzību praksē sniedz pacientiem ar iepriekšēju pierakstu, ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no pierakstīšanās dienas;
 • praksē katru dienu vismaz vienu stundu ir pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pieraksta – “akūtā stunda”. Šajā laikā tiek pieņemti pacienti ar akūtām saslimšanām, kuriem ārsta konsultācija nepieciešama nekavējoties;
 • prakse ir atvērta vismaz 40 stundas nedēļā (šajā laikā praksē ir pieejams ģimenes ārsts vai arī māsa, ārsta palīgs);
 • ģimenes ārsts pacientus pieņem gan rīta (laikā no plkst. 8.00 līdz 13.00), gan vakara stundās (laikā no plkst.13.00 līdz 19.00);
 • mājas vizītes darba dienās iespējams pieteikt līdz plkst.15.00.

Ja gada laikā cilvēks nav vērsies pie ģimenes ārsta, tad iespējams doties uz valsts apmaksātu profilaktisko apskati, kur ārsts uzklausīs sūdzības un izvērtēs vispārējo veselības stāvokli, vajadzības gadījumā nosūtot uz valsts apmaksātām analīzēm vai pie ārsta-speciālista, vai cietiem izmeklējumiem.

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA ārpus ģimenes ārsta darba laika:

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 (medicīniski padomi ārpus pacienta ģimenes ārsta darba laika par to, kā rīkoties vienkāršu saslimšanu gadījumos, kuru risināšanai nav nepieciešama neatliekamā palīdzība). Zvanot no fiksētā vai mobilā tālruņa, jāmaksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem;

 • dežūrārsts (sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros);
 • feldšerpunkts (sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros);
 • steidzamās medicīniskās palīdzības punkts (sniedz palīdzību, kas pārsniedz ģimenes ārsta kompetenci, apdegumi, lūzumi, mežģījumi vai pēkšņa saslimšana);
 • slimnīcu uzņemšanas nodaļa;
 • dzīvībai kritiskā gadījumā – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests - 113!

Svarīgi! Gadījumos, kad nepieciešama ārsta palīdzība, kas nav saistīta ar veselības vai dzīvības apdraudējumu, vispirms ir jāsazinās ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju telefoniski. Uz ārstniecības iestādi bez iepriekšējas pieteikšanās doties nedrīkst! Ārstniecības iestādē pacientam jālieto sejas aizsargmaska vai respirators.

Papildināts 04.04.2023 16:29:

PSIHOLOĢISKĀ UN PSIHOTERAPEITISKĀ PALĪDZĪBA

Iedzīvotāji var saņemt valsts apmaksātu psiholoģisko un psihoterapeitisko palīdzību. Psihiskā atbalsta konsultācijas pieejamas pacientiem ar depresiju un noteiktām diagnozēm, lai risinātu ar stresu saistītus traucējumus, neirotiskā spektra traucējumus un ēšanas traucējumus.

Diagnozes:

 • persona ar stresu saistītiem traucējumiem (diagnozes F43.1, F43.2);
 • persona ar neirotiskā spektra traucējumiem (diagnozes F40.0, F41.0, F41.1, F45);
 • persona ar depresiju (diagnozes F31, F32, F33, F34.1, F06.32, Z73.0);
 • persona ar ēšanas traucējumiem (diagnoze F50);
 • persona ar uzvedības un emocionāliem traucējumiem, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā (diagnozes F90-F98).

Lai saņemtu konsultācijas, vajadzīgs ģimenes ārsta vai psihiatra (bērniem – bērnu psihiatra) nosūtījums. Ārsts izvērtēs pacienta sūdzības un vadoties pēc nozares speciālistu izstrādātā algoritma sagatavos nosūtījumu, noteiks terapijas ilgumu. Valsts apmaksā 10 vizītes.

Valsts apmaksātas psihiskās palīdzības konsultācijas sniedz klīniskie un veselības psihologi, klīniskie un veselības psihologi ar tālākizglītību psihoterapijā un ārsti-psihoterapeiti.

Programma pusaudžiem depresijas un pašnāvības riska mazināšanai

Lai pusaudži ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem laikus saņemtu palīdzību depresijas un pašnāvības riska gadījumos, izveidota valsts apmaksāta programma depresijas un pašnāvības risku mazināšanai. Pilnas valsts apmaksātas programmas ilgums – 3 mēneši. Tās ietvaros pusaudžiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem ar garastāvokļa traucējumiem (viegliem vai vidēji smagiem depresīviem un trauksmes traucējumiem, kā arī pašsavainošanās un mērenu vai vidēji augstu pašnāvību risku) pieejams:

 • Pirmreizēja konsultācija, kuras ietvaros veic veselības stāvokļa izvērtējumu, nosakot nepieciešamo pakalpojumu un iesaistīto speciālistu (piemēram, psihologa, psihiatra, ģimenes ārsta u.c.) apjomu;
 • Pamatojoties uz pirmreizējās izmeklēšanas rezultātiem, sastāda individuālu ārstēšanas programmu (piemēram, vizītes pie klīniskā psihologa vai bērnu un pusaudžu psihoterapeita konsultācijas, individuālas vai konsultācijas grupās pusaudža vecākiem);
 • Programmas noslēgumā veic atkārtotu veselības stāvokļa izvērtēšanu un sniedz rekomendācijas turpmākajam ārstēšanas vai rehabilitācijas procesam.

Valsts apmaksātu palīdzību programmas ietvaros īsteno Pusaudžu resursu centrs. Lai saņemtu palīdzību, jāpiesakās pa tālruni 29164747 vai jāraksta uz e-pastu info@pusaudzucentrs.lv.

Bezmaksas vienotais krīžu tālrunis – 116123

Iespēja saņemt psihoemocionālu palīdzību krīzes situācijā jebkurā diennakts laikā latviešu, krievu un angļu valodā. Tālrunis 116123 ir bezmaksas, darbojas visu diennakti un dod iespēju pēc palīdzības vērsties arī cilvēkiem, kuri īslaicīgi ieceļojuši Latvijā vai nepārzina latviešu valodu. Zvanot, ir iespējams ne vien saņemt tūlītēju emocionālu atbalstu, bet arī veikt pierakstu pie sertificēta psihologa. Ikviens pilngadīgs Latvijas iedzīvotājs var saņemt līdz pat 10 bezmaksas konsultācijām, kas tiek organizētas kādā no tiešsaistes platformām. Šis pakalpojums ir ļoti pieprasīts un ne vienmēr uzreiz pieejams, tāpēc cilvēkus aicinām zvanīt un interesēties par pieejamajiem laikiem.

Papildināts 04.04.2023 16:32:

ZOBĀRSTNIECĪBAS PALĪDZĪBA

Valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi

 • bērniem līdz 18 gadu vecumam (neieskaitot);
 • cilvēkiem līdz 22 gadiem iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumā apmaksāta ortodontiskā ārstēšana;
 • bērniem līdz 18 gadiem pirmreizēja ortodonta konsultācija.
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām pilnā apmērā apmaksāta zobu protezēšana ar izņemamām plastmasas protēzēm un noteiktos gadījumos apmaksāta zobu protezēšana 50% apmērā;
 • pacientiem ar I invaliditātes grupu, kas noteikta psihisko un uzvedības traucējumu dēļ, apmaksātas zobu ekstrakcijas akūtos gadījumos vispārējā anestēzijā.

Valsts apmaksāta zobu higiēna

 • bērniem 2 līdz 18 gadu vecumā - vienu reizi gadā
 • 7, 11 un 12 gadu vecumā – divas reizes gadā.

Valsts apmaksāta akūtā zobārstniecība bērniem

Bērniem līdz 18 gadu vecumam (neieskaitot) sestdienās pieejami valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi akūtos (pēkšņos un steidzamos) gadījumos. Gadījumos, ja bērnam ir akūtas, nepārejošas zobu sāpes; vaiga vai/un smaganu tūska; zoba trauma.

Gadījuma atbilstību akūtam stāvoklim izvērtēs zobārsts. Pakalpojumu sniedz bez iepriekšēja pieraksta – “dzīvās rindas” kārtībā. Pirms došanās uz ārstniecības iestādi ieteicams sazināties, lai pārrunātu sūdzības par bērna veselības stāvokli un ieteicamo rīcību (ja ārstniecības iestādē ir pieejams tālrunis saziņai sestdienās).

Valsts apmaksāts zobārsts pieejams iestādēs, kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Saraksts, tostarp iestāžu, kas sniedz palīdzību akūtos gadījumos, pieejams Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē „Zobārstniecības palīdzība”.

ĀRSTĒŠANĀS SLIMNĪCĀ

Ārstēšanās dienas stacionārā

Dienas stacionārā sniedz tādus ārstniecības pakalpojumus, ko sarežģītības, risku vai laikietilpības dēļ nav iespējams sniegt ambulatori, tomēr nav vajadzīga uzņemšana stacionārā. Tie ir ārstniecības vai diagnostikas pakalpojumi, kur pacients ārstēšanu un veselības aprūpi saņem nepilnu diennakti un vajadzīga pacienta novērošana pēc manipulācijas veikšanas ne mazāk par trim stundām diennaktī. Lai saņemtu ārstēšanos dienas stacionārā, vajadzīgs nosūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista.

Ārstēšanās stacionārā

Lai pacients saņemtu ārstēšanās pakalpojumus slimnīcā, ģimenes ārsts vai speciālists:

 • nosūtījumam uz slimnīcu pievieno izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi, un pacienta veselības stāvokli;
 • kopīgi ar pacientu izvēlas slimnīcu, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību;
 • vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par pacienta stacionēšanas nepieciešamību, laiku un izdara par to atzīmi nosūtījumā.

Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam jāsaņem stacionāro aprūpes pakalpojumu neatliekamā kārtā, viņš var sniegt pacientam nosūtījumu, nevienojoties ar stacionāro ārstniecības iestādi par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā stacionārās ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā atkārtoti izvērtē medicīniskās indikācijas stacionēšanai.

Ja pacients vērsies stacionārās ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā pēc savas iniciatīvas traumas, pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības saasināšanās gadījumā, un ir nepieciešama steidzama ārstniecības personu iejaukšanās, kā arī nepieciešamā palīdzība pārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci, taču pacientu nav nepieciešams stacionēt, pacientam stacionārās ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā tiek sniegti ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi.

VALSTS KOMPENSĒJAMĀS ZĀLES

Valsts apmaksā noteiktu slimību ārstēšanai vajadzīgos medikamentus. Atkarībā no diagnozes, zāles valsts kompensē 100%, 75% un 50% apmērā. Valsts vienmēr kompensē lētākās no zālēm ar vienādu iedarbību. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, tad pacientam pašam jāsedz starpība starp lētākajām un dārgākām zālēm. Tāpēc vienmēr jāpārrunā ar ārstu un farmaceitu iespējas lietot lētākās vienādas iedarbības zāles.

Ir arī M saraksts, no kura ārsts var izvēlēties zāles grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām (ar kompensācijas apmēru 25%) un bērniem līdz 24 mēnešu vecumam (ar kompensācijas apmēru 50%).
Plašāk par valsts apmaksātajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm iespējams uzzināt Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Kompensējami medikamenti”.

VALSTS APMAKSĀTAS PROFILAKTISKĀS PĀRBAUDES

Profilaktiskā apskate pie ģimenes ārsta

Ja gada laikā nav bijusi vajadzība vērsties pie sava ģimenes ārsta ar kādu saslimšanu, tad ieteicams pieteikties pie ģimenes ārsta (kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu) uz bezmaksas profilaktisko apskati. Pacienta līdzmaksājuma šajā gadījumā nav!

Profilaktisko apskati var veikt pacienti no 18 gadu vecuma. Bērniem profilaktiskās apskates paredzētas atbilstoši bērnu profilaktisko apskašu grafikam.

Lai veiktu profilaktisko apskati, laikus jāsazinās ar ģimenes ārsta praksi un jāvienojas par vizītes dienu un laiku. Apskates laikā ģimenes ārsts iztaujā pacientu, izvērtē vispārējo veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā veic asinsspiediena un pulsa noteikšanu, sirdsdarbības un plaušu izklausīšanu, vēdera iztaustīšanu, limfmezglu apskati, vairogdziedzera stāvokļa novērtēšanu, krūšu dziedzeru apskati un iztaustīšanu u. c. pārbaudes. Pēc apskates veikšanas ģimenes ārsts var ieteikt papildu izmeklējumus, ārstu speciālistu konsultācijas vai arī sniegt rekomendācijas par to, kuriem apstākļiem savā veselības stāvoklī turpmāk pacientam vajadzētu pievērst uzmanību.

Vēža savlaicīgas atklāšanas programma

Regulāra vēža profilaktisko pārbaužu veikšana ir ļoti svarīga, jo pirmsvēža izmaiņas nerada sūdzības un tām nav simptomu. Profilaktiskās pārbaudes sniedz iespēju gūt pārliecību par veselības stāvokli, savukārt gadījumā, ja tiek atklāta slimība, uzsākt savlaicīgu ārstēšanu.

Vēža savlaicīgas atklāšanas programma ietver valsts apmaksātas dzemdes kakla vēža, krūts vēža pārbaudes sievietēm noteiktos vecuma posmos, prostatas vēža profilaktiskās pārbaudes vīriešiem un zarnu (kolorektālā) vēža profilaktiskās pārbaudes gan sievietēm, gan vīriešiem.

Dzemdes kakla un krūts vēža pārbaudes veikšanai Nacionālais veselības dienests nosūta uzaicinājuma vēstuli uz sievietes deklarēto dzīvesvietas adresi, bet zarnu un prostatas vēža pārbaudes organizē ģimenes ārstu prakses.

Uzaicinājumu sievietes saņem noteiktos vecumos – dzemdes kakla pārbaudei vecumā no 25 līdz 67 gadiem (reizi trīs gados, pēdējo uzaicinājumu saņemot 67 gados, kuru var izmantot līdz 70 gadu vecumam), bet krūšu pārbaudei – vecumā no 50 līdz 68 gadiem (reizi divos gados, pēdējo uzaicinājuma vēstuli saņemot 68 gadu vecumā un to var izmantot divu gadu laikā – līdz 70 gadu vecumam). Zarnu vēža profilaktisko pārbaudi vienu reizi divos gados var veikt sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Prostatas vēža profilaktisko pārbaudi vienu reizi divos gados var veikt vīrieši vecumā no 50 līdz 75 gadiem un vīrieši vecumā no 45 līdz 50 gadiem, ja ģimenes anamnēzē prostatas vēzis ir konstatēts asinsradiniekam.

Svarīgi: Ja uzaicinājuma vēstule ir nozaudēta, to var atjaunot, vēršoties sava ģimenes ārsta praksē. Praksē var noskaidrot arī to, vai šāda uzaicinājuma vēstule ir tikusi sūtīta, ja ir aizdomas, ka vēstule nav sasniegusi adresātu. Šo informāciju var uzzināt arī klātienē Nacionālajā veselības dienestā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

Jāņem vērā, ka ir gadījumi, kad uzaicinājuma vēstule netiek nosūtīta:

 • ja gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam dzemdes kakla vai krūšu pārbaude (mamogrāfija) jau veikta ārpus profilaktiskās programmas;
 • ja ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā sievietei ir norādīta konkrēta diagnoze;
 • ja sievietei ir veikta kāda no manipulācijām, kas ierobežo vēstules saņemšanu;
 • ja uz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas brīdi sievietei nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā.

Sirds un asinsvadu slimību noteikšana ar SCORE metodi ģimenes ārsta praksē

Papildus ikgadējajai profilaktiskajai apskatei pie ģimenes ārsta, pacientam 40, 45, 50, 55, 60 un 65 gadu vecumā vienu reizi novērtē arī sirds un asinsvadu saslimšanu risku atbilstoši SCORE metodei. Pirms tam veicot sirds un asinsvadu un smēķēšanas anamnēzes izvērtēšanu, asinsspiediena noteikšanu, ķermeņa masas indeksa, kopējā holesterīna, zema un augsta blīvuma holesterīnu, triglicerīdu noteikšanu, sirds un miega artēriju auskultāciju, kā arī elektrokardiogrammas izvērtēšanu. Vairāk informācijas.

Cukura diabēta profilaktiskā pārbaude

Organismam novecojot, ikvienam palielinās iespēja iegūt cukura diabētu, visstraujākais saslimstības pieaugums ir tieši cilvēkiem vecumā pēc 40 gadiem, tāpēc, 40 gadu vecumā un reizi trijos gados pēc 45 gadiem, ja pacientam nav cukura diabēta riska faktoru, ir jāpārbauda cukura līmenis asinīs (40, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72 – vecums gados). Vairāk informācijas.

Papildināts 04.04.2023 16:32:

VALSTS APMAKSĀTA GRŪTNIEČU NOVĒROŠANA UN DZEMDĪBAS

Grūtniecības novērošana

Lai saņemtu valsts apmaksātu grūtniecības novērošanu, jāvēršas pie ginekologa, kas ir līgumattiecībās ar valsti. Dodoties uz vizīti pie ginekologa, pacienta līdzmaksājums nav jāveic, ja ārsts ir apstiprinājis grūtniecību. Ārsta sniegtās konsultācijas un vajadzīgie izmeklējumi saistībā ar grūtniecības novērošanu ir bez maksas (arī pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām). Savukārt, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kas nav saistīti ar grūtniecību, dzemdību palīdzību un pēcdzemdību periodu – jāveic pacienta līdzmaksājumi.

Grūtniecēm no valsts budžeta līdzekļiem noteiktās grūtniecības nedēļās tiek apmaksātas:

 • konsultācijas pie ginekologa (ģimenes ārsta vai vecmātes, ja grūtniecība tiek novērota pie kāda no šiem speciālistiem);
 • laboratorijas izmeklējumi (piemēram, pilna asins aina, urīna analīzes);
 • augļa ultrasonogrāfija;
 • ķermeņa masas indeksa noteikšana;
 • augļa sirdsdarbības izklausīšana;
 • citi pakalpojumi.

Ārsts, ņemot vērā grūtnieces veselības stāvokli un medicīniskās indikācijas, var izvērtēt arī papildu medicīnisku konsultāciju vai izmeklējumu nepieciešamību, izsniedzot nosūtījumu valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.

Dzemdības

Valsts apmaksāta dzemdību palīdzību sniedz ārstniecības iestādes, kas ir līgumattiecībās ar valsti. No valsts budžeta līdzekļiem apmaksā arī ģimenes dzemdības (kad dzemdībās var piedalīties arī grūtnieces vīrs vai kāds tuvinieks).

Sākot ar 2022. gada 1. augustu valsts apmaksā epidurālo anestēziju dzemdībās gan, ja tas vajadzīgs medicīnisko indikāciju dēļ, gan arī, ja vēlmi par atsāpināšanas pielietošanu izteikusi pati sieviete.

Ja sievietei atteikta valsts apmaksāta epidurālā atsāpināšana un pakalpojums sniegts kā maksas pakalpojums, bet ir aizdomas, ka maksājums ticis pieprasīts nepamatoti (ir bijusi kāda no medicīniskām indikācijām), jāvēršas ar iesniegumu Veselības inspekcijā.

Svarīgi:

• Ja grūtniece papildus izvēlas saņemt ārstniecības iestādes piedāvātos maksas pakalpojumus (piemēram, izvēlas paaugstināta komforta palātu, konkrētu ārstu, kas sniegs dzemdību palīdzību), par tiem jāmaksā atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim;

• Ārstniecības iestādes piedāvātos grūtnieces, viņas vīra vai cita cilvēka psiholoģiskās sagatavošanas kursus pirms dzemdībām valsts neapmaksā. Informāciju par sagatavošanos dzemdībām – relaksāciju, elpošanas paņēmieniem, dzemdību pozām un partnera atbalstu 29. - 30. grūtniecības nedēļā sniedz ārsts, kurš īsteno grūtniecības novērošanu;

• Valsts apmaksātās dzemdībās iekļauti izdevumi arī par ārstniecības līdzekļiem. Izdevumi paredzēti, lai ārstniecības iestāde varētu nodrošināt pacienti ar dzemdību laikā nepieciešamajiem medikamentiem un materiāliem – tajā skaitā dzemdību komplektu. Papildu ārstniecības iestāde var piedāvāt saņemt arī maksas pakalpojumus, bet šo pakalpojumu neizmantošana nevar kļūt par iemeslu atteikumam sniegt valsts apmaksātas dzemdības.

Plašāka informācija pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Grūtniecība un dzemdības”.


Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18260151