Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Noderīga informācija par veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā

Administrācija

Administrācija

VALSTS APMAKSĀTA VESELĪBAS APRŪPE


Latvijā valsts garantēto medicīnisko palīdzību saņem:

• Latvijas pilsoņi;

• Latvijas nepilsoņi;

• Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā saistībā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļi;

• ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;

• bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;

• aizturētie, apcietinātie un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas.


Saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ir iespējams tikai ārstniecības iestādēs, kuras ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu. Tādēļ, lai saņemtu valsts garantēto ārstēšanu, maksājot tikai pacienta iemaksas, dodoties pie ārsta būtu jānoskaidro, vai Jūsu izvēlētais ārsts vai ārstniecības iestāde sniedz ārstēšanu, ko apmaksā no valsts budžeta (t.i. vai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu jeb vai ārsts strādā ārstniecības iestādē, kas ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu).……………………………………………………………………………………………………………
AMBULATORĀS IESTĀDES UN SPECIĀLISTI


Nacionālā veselības dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā „Ambulatorās iestādes un ārsti speciālisti” iespējams iepazīties ar ambulatoro (arī slimnīcu ambulatoro nodaļu) ārstniecības iestāžu un ārstu speciālistu sarakstiem, kā arī visiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek sniegti par valsts budžeta līdzekļiem.
Nosūtīšana pie speciālistiem un speciālistu konsultācijas: Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta-speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, maksājot tikai pacienta iemaksu, nepieciešams ģimenes ārsta vai cita ārsta-speciālista nosūtījums.
Bez nosūtījuma pacients var vērsties pie šādiem speciālistiem:

• pie ginekologa;

•pie oftalmologa;

• pie bērnu ķirurga;

• pie pediatra;

• pie sporta ārsta;

• pie psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;

• pie pneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;

• pie dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;

• pie endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu;

• pie onkologa, onkologa ķīmijterapeita, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;

• pie infektologa, ja pacients slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju;

• pie narkologa, ja pacients slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību.
Svarīgi:

• Par pakalpojumiem, kurus sniedz ārsti, kas nav līgumattiecībās ar valsti, pacients maksā atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.

• Dodoties vairākas reizes pie ārsta speciālista vienas saslimšanas laikā, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.

• Bērni līdz 18 gadu vecumam bez speciāla nosūtījuma var apmeklēt zobārstu, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.……………………………………………………………………………………………………………
ĢIMENES ĀRSTI


Katram iedzīvotājam ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, jāvēršas pie ģimenes ārsta, kura pamatdarbības teritorijā ietilpst pacienta faktiskās dzīvesvietas adrese. Par reģistrācijas vizīti pacienta iemaksa nav jāveic. Savukārt, ja pacients vēlas, ģimenes ārstu var mainīt tik bieži, cik tas ir nepieciešams. Pārreģistrāciju var veikt, dodoties pie izvēlētā ģimenes ārsta, un izraudzītais ģimenes ārsts sazināsies ar iepriekšējo ārstu, lai vienotos par pacienta medicīniskās dokumentācijas nodošanu. Ģimenes ārsts nevar atteikt reģistrēt savā pacientu sarakstā jau reģistrēta pacienta bērnus vai laulāto, kā arī savā pamatdarbības teritorijā dzīvojošus pacientus.
Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā „Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām” pieejams saraksts ar ģimenes ārstiem, kas sniedz valsts apmaksātu veselības aprūpi. Lai noskaidrotu, kuri ģimenes ārsti reģistrē pacientus, kas dzīvo noteiktā pilsētas teritorijā, var rakstīt e-pastu uz nvd@vmnvd.gov.lv vai darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00 zvanīt uz informatīvo tālruni 80001234 (ienākošo zvanu apjoma dēļ var nākties uzgaidīt līdz savienojumam ar operatoru).


Ģimenes ārsta prakses darba laiks:• plānota medicīniskā palīdzība praksē tiek sniegta pacientiem ar iepriekšēju pierakstu, ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no pierakstīšanās dienas;• praksē katru dienu vismaz vienu stundu ir pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pieraksta – “akūtā stunda”. Šajā laikā tiek pieņemti pacienti ar akūtām saslimšanām, kuriem ārsta konsultācija nepieciešama nekavējoties;• prakse ir atvērta vismaz 40 stundas nedēļā (šajā laikā praksē ir pieejams ģimenes ārsts vai arī māsa, ārsta palīgs);• ģimenes ārsts pacientus pieņem gan rīta (laikā no plkst. 8.00 līdz 13.00), gan vakara stundās (laikā no plkst.13.00 līdz 19.00);• mājas vizītes darba dienās iespējams pieteikt līdz plkst.15.00.


Ja gada laikā neesi vērsies pie ģimenes ārsta ar kādu saslimšanu, tad iespējams doties uz bezmaksas profilaktisko apskati, kurā ārsts uzklausīs sūdzības un izvērtēs vispārējo veselības stāvokli.
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis:Ja nepieciešams medicīnisks padoms ārpus ģimenes ārsta darba laika, pacients var zvanīt uz valsts organizēto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (darbdienās no plkst.17.00 līdz 8.00, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti). Tā mērķis ir sniegt iedzīvotājiem medicīniskus padomus ārpus pacienta ģimenes ārsta darba laika par to, kā rīkoties vienkāršu saslimšanu gadījumos, kuru risināšanai nav nepieciešama neatliekamā palīdzība. Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis nav paaugstinātas maksas tālrunis – zvanot no fiksētā vai mobilā tālruņa, jāmaksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem.……………………………………………………………………………………………………………
ZOBĀRSTNIECĪBAS PALĪDZĪBA


Zobārstniecības pakalpojumi no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāti bērniem līdz 18 gadu vecumam. Pacientiem līdz 22 gadiem un bērniem līdz 18 gadu vecumam iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumos tiek apmaksāta pirmreizēja ortodontiskā konsultācija.


Bērniem tiek apmaksāta arī zobu higiēna:

• 2 līdz 6 gadu vecumā – vienu reizi gadā;

• 7 līdz 18 gadu vecumā – vienu reizi gadā (izņemot 7, 11 un 12 gadu vecumā – tad divas reizes gadā).


Zobārstniecības pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem sniedz zobārstniecības iestādes, kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Šo ārstniecības iestāžu saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā „Zobārstniecības palīdzība”.……………………………………………………………………………………………………………
ĀRSTĒŠANĀS SLIMNĪCĀ


Ārstēšanās dienas stacionārā: Dienas stacionārā sniedz ārstniecības pakalpojumus, kurus to sarežģītības, risku vai laikietilpības dēļ nav iespējams sniegt ambulatori, tomēr nav nepieciešama uzņemšana stacionārā. Tas nozīmē ārstniecības vai diagnostikas pakalpojumu ārstniecības iestādē, kur pacientam ārstēšana un veselības aprūpe tiek nodrošināta nepilnu diennakti un ir nepieciešama pacienta novērošana pēc manipulācijas veikšanas ne mazāk par trim stundām diennaktī. Lai saņemtu ārstēšanos dienas stacionārā, nepieciešams nosūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista.


Ārstēšanās stacionārā: Lai pacients saņemtu ārstēšanās pakalpojumus slimnīcā, ģimenes ārsts vai speciālists:

• nosūtījumam uz slimnīcu pievieno izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi, un pacienta veselības stāvokli;

• kopīgi ar pacientu izvēlas slimnīcu, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību;• vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par pacienta stacionēšanas nepieciešamību, laiku un izdara par to atzīmi nosūtījumā.


Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt stacionāro aprūpes pakalpojumu neatliekamā kārtā, viņš var sniegt pacientam nosūtījumu, nevienojoties ar stacionāro ārstniecības iestādi par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā stacionārās ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā atkārtoti izvērtē medicīniskās indikācijas stacionēšanai.


Ja pacients vērsies stacionārās ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā pēc savas iniciatīvas traumas, pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības saasināšanās gadījumā, un ir nepieciešama steidzama ārstniecības personu iejaukšanās, kā arī nepieciešamā palīdzība pārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci, taču pacientu nav nepieciešams stacionēt, pacientam stacionārās ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā tiek sniegti ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi.……………………………………………………………………………………………………………
VALSTS KOMPENSĒJAMĀS ZĀLES


Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā. Zāles valsts kompensē 100%, 75% un 50% apmērā atkarībā no diagnozes. Valsts vienmēr kompensē lētākās no zālēm ar vienādu iedarbību. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, pacientam pašam jāsedz starpība starp lētākajām un dārgākām zālēm. Tāpēc vienmēr jāpārrunā ar ārstu un farmaceitu iespējas lietot lētākās vienādas iedarbības zāles.
Ir arī M saraksts, no kura ārsts var izvēlēties zāles grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām (ar kompensācijas apmēru 25%) un bērniem līdz 24 mēnešu vecumam (ar kompensācijas apmēru 50%). Ar Kompensējamo zāļu un M sarakstu iespējams iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā „Kompensējamie medikamenti”.……………………………………………………………………………………………………………
VALSTS APMAKSĀTAS VĒŽA PROFILAKTISKĀS PĀRBAUDES


Sievietes noteiktos vecumos var veikt valsts apmaksātas krūts vēža un dzemdes kakla vēža profilaktiskās pārbaudes, savukārt gan sievietes, gan vīrieši - zarnu vēža profilaktisko pārbaudi. Regulāra vēža profilaktisko pārbaužu veikšana ir ļoti svarīga, jo pirmsvēža izmaiņas nerada sūdzības un tām nav simptomu. Profilaktiskās pārbaudes sniedz iespēju gūt pārliecību par veselības stāvokli, savukārt gadījumā, ja tiek atklāta slimība, uzsākt savlaicīgu ārstēšanu.


Valsts apmaksātas dzemdes kakla vēža un krūts vēža profilaktiskās pārbaudes tiek aicinātas veikt sievietes, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta. Uzaicinājums sievietēm tiek nosūtīts noteiktos vecumos – dzemdes kakla pārbaudei vecumā no 25 līdz 70 gadiem (reizi trīs gados), bet krūšu pārbaudei – vecumā no 50 līdz 69 gadiem (reizi divos gados). Savukārt zarnu vēža profilaktisko pārbaudi reizi gadā var veikt sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes veikšanai netiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules. Lai tās veiktu, jāvēršas sava ģimenes ārsta praksē.
Svarīgi: Ja uzaicinājuma vēstule ir nozaudēta, to var atjaunot, vēršoties sava ģimenes ārsta praksē. Praksē var noskaidrot arī to, vai šāda uzaicinājuma vēstule ir tikusi sūtīta, ja ir aizdomas, ka vēstule nav sasniegusi adresātu. Šo informāciju var uzzināt arī klātienē Nacionālajā veselības dienestā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).


Jāņem vērā, ka ir gadījumi, kad uzaicinājuma vēstule netiek nosūtīta:

•ja gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam dzemdes kakla vai krūšu pārbaude (mamogrāfija) jau veikta ārpus profilaktiskās programmas;

• ja uz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas brīdi sievietei nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā.……………………………………………………………………………………………………………

VALSTS APMAKSĀTA GRŪTNIEČU NOVĒROŠANA UN DZEMDĪBAS


Grūtnieču novērošana:Lai saņemtu valsts apmaksātu grūtniecības novērošanu, jāvēršas pie ginekologa, kas ir līgumattiecībās ar valsti. Grūtniecēm no valsts budžeta līdzekļiem noteiktās grūtniecības nedēļās tiek apmaksātas:

• konsultācijas pie ginekologa (ģimenes ārsta vai vecmātes, ja grūtniecība tiek novērota pie kāda no šiem speciālistiem);

• laboratorijas izmeklējumi (piemēram, pilna asins aina, urīna analīzes);

• augļa ultrasonogrāfija;

• ķermeņa masas indeksa noteikšana;

• augļa sirdsdarbības izklausīšana;

• citi pakalpojumi.


Ārsts, ņemot vērā grūtnieces veselības stāvokli un medicīniskās indikācijas, var izvērtēt arī papildu medicīnisku konsultāciju vai izmeklējumu nepieciešamību. Šādā gadījumā ārsts, kurš ir līgumattiecībās ar valsti, ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.
Dzemdības:Valsts apmaksāta dzemdību palīdzība tiek sniegta ārstniecības iestādēs, kas ir līgumattiecībās ar valsti. No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas arī ģimenes dzemdības (kad grūtnieces vīrs vai kāds tuvinieks dzemdībās var piedalīties bez maksas).


Svarīgi:

• Ja grūtniece papildus izvēlas saņemt ārstniecības iestādes piedāvātos maksas pakalpojumus (piemēram, izvēlas paaugstināta komforta palātu, konkrētu ārstu, kas sniegs dzemdību palīdzību), par tiem jāmaksā atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.

• Ārstniecības iestādes piedāvātie grūtnieces, viņas vīra vai cita cilvēka psiholoģiskās sagatavošanas kursi pirms dzemdībām netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. Informāciju par sagatavošanos dzemdībām – relaksāciju, elpošanas paņēmieniem, dzemdību pozām un partnera atbalstu 29. - 30. grūtniecības nedēļā sniedz ārsts, kas īsteno grūtniecības novērošanu.

• Valsts apmaksātu dzemdību tarifā, ar kuru saskaņā Nacionālais veselības dienests veic samaksu par pakalpojumu, ir paredzēti izdevumi par ārstniecības līdzekļiem. Izdevumi paredzēti, lai ārstniecības iestāde varētu nodrošināt pacienti ar dzemdību laikā nepieciešamajiem medikamentiem un materiāliem – tajā skaitā dzemdību komplektu. Papildus ārstniecības iestāde var piedāvāt saņemt arī maksas pakalpojumus, bet šo pakalpojumu neizmantošana nevar kļūt par iemeslu atteikumam sniegt valsts apmaksātas dzemdības.


Vairāk informācijas par valsts apmaksātu grūtnieču novērošanu un dzemdībām var uzzināt valsts portālā topošajiem vecākiem www.grutnieciba.lv.……………………………………………………………………………………………………………..


Pēdējās izmaiņas: Administrācija, 26.04.2017 11:46.


diagnoze
ĪSUMĀ
  • Vienu un to pašu valsts apmaksāto pakalpojumu var saņemt vairākās ārstniecības iestādēs.
  • Pacientam ir tiesības brīvi izvēlēties pakalpojuma saņemšanas vietu neatkarīgi no dzīvesvietas un nosūtījumā norādītās ārstniecības iestādes.
  • Gaidīšanas rindas katrā ārstniecības iestādē atšķiras.
  • Informācija, kurās medicīniskās iestādēs valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību var saņemt ātrāk, pieejama vietnē www.rindapiearsta.lv


Viss prasa spēku.
Neizsmel sevi līdz galam
Paglabā graudiņu gaismas,
Gan kādreiz noderēs salā.
/Ā.Elksne/

Guramija

Labvakar! Pēdējā laikā sanācis vairākas reizes vērsties pie ĢĀ ar lūgumu izrakstīt recepti, palūgt nosūtījumu uz MRI ( ko apmaksā apdrošināšana ),un katru reizi man tiek prasīta pacienta iemaksa 1,42. Protams, summa nav liela, bet tomēr tā sakrājas. Vai šī pacienta iemaksa ir pamatota?

Guramija
Pacienta iemaksa par ģimenes ārsta apmeklējumu jāmaksā katrā apmeklējuma reizē, izņemot tiem pacientiem, kuri no šīs iemaksas atbrīvoti, uz, izņemot ,1x gadā, veicot profilaktisko apskati, ja tā nav veikta jau citā apmeklējuma reizē. Info šeit:#mce_temp_url#


Guramija

skaidrs. Interesanti, ka paziņai, kurai ir cits ģimenes ārsts, par receptes izrakstīšanu māsiņa neko neprasa. Jāteic, ka savu ģimenes ārstu neesmu redzējusi kādu gadu Tik katru reizi māsiņai 1,42 eur iedodu ķepā, tāpēc škita, ka kaut kas tur neštimmē

diagnoze

Valstī bezmaksas ģimenes ārsta mājas vizīte tiek nodrošināta:

Bērniem līdz 18 gadu vecumam;
Pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
Pacientiem, kuri saņem paliatīvo (gulošiem pacietiem ar noteiktām diagnozēm) un medicīnisko aprūpi mājās;
Pirmās grupas invalīdiem;
Arī mirušas personas tuviniekiem nebūs jāmaksā par ģimenes ārsta mājas vizīti, lai konstatētu mirušā nāves faktu.

Personām, kas vecākas par 80 gadiem par ģimenes ārsta mājas vizīti jāmaksā pacienta iemaksa 2,85 eiro.

Pārējiem iedzīvotājiem ģimenes ārsta mājas vizīte ir maksas pakalpojums atbilstoši ārstniecības iestādes vai ģimenes ārsta prakses apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim.


Viss prasa spēku.
Neizsmel sevi līdz galam
Paglabā graudiņu gaismas,
Gan kādreiz noderēs salā.
/Ā.Elksne/

Kurš var pateikt,kas tagad būs pēc jaunā ārstniecības likuma pieņemšanas?

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18260151