Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Anonīmie parādnieki

Rupes

kadetiite
Aha, kamēr krāj mājoklim, tikmēr īpašuma cenas aug un aimug un tev tik trūkst un trūkst. Vienīgais izņēmums, kas man nāk prātā, ir NĪ pirkšana pirms krīzes, citādi 20gadu laikā visi īpašumi ir palikuši dārgāki.


Piekrītu par to, ka gadžetus drīkst/vajag pirkt tikai tādus, ko var atļauties nopirkt uzreiz. Tas, ka kaut kādu akciju vai citu iemeslu dēļ dažreiz izdevīgāk ir tomēr maksāt līzingu, tas ir kas, cits. Bet tik un tā, pirms pērk, jābūt pārliecībai, ka, ja, vajadzētu, jebkurā brīdī varētu mierīgi nolikt visu atlikušo summu tā, lai līdz mēneša beigām nav zobi jākar vadzī.

"Facebook draugi, meklējam cilvēkus, kas iekrituši ātro kredītu parādos. Rakstiet man, ja zināt. Paldies!

inga.springe@gmail.com."

Ierakstu jums info no Facebook posta! Varbút kăds/kăda sañemas un pastăsta savu pieredzi, vėlas tikt uzklausíts un sadzirdėts! Iespëjams, ka tiks piedåväts arí kăds labs risinåjums, ieteikumi utml.

mellene88

pirms div dienām nejauši uzkūlos šai tēmai... cita nekā nebija ko palasīt un palūrēju kā iet parādniekim.(nekad nekļūstiet lepni,jo tieši tā, es ar atvieglojumu nodomāju, cik labi ,ka man nav šadu problēmu)
Viss būtu jauki, ja vien šodien nesaņemtu inkasso vēstuli !!!!

Nēnu patiesi.. nekad nesaki,nekad un ne parko nebrīnies

Pie anonīmajiem jāraksta ,jo izrādās,ka esam bijuši anonīmi parādnieki 14 gadus. NOpietni ??!!!

Tieši tā .. vēstulē minēts,ka 2005 gadā palikts parādā tele2 par summu virs 100,-

mēģinu tīt bildi atpakaļ.. neko neatceros... bija/ nebija.. mainijām pieslēgumu.. varbūt bija.. nē nu camon.. apzināta parādā palikšana un izvairīšanās no maksāšanas mūsu saimē nevienam nav ierasta lieta.

Oky, lai nu būtu, kkas kkur aizgāja greizi .. bet !!!14.gadus par to neviens nezināja??? nebija nevienas vēstules vai informācijas par tādu nodarījumu... un pēkšņi šodien Hlidic !!!!

KMTD???

p.s tagad sēžu un turpinu domāt... tas noteikti nav par pakalpojumiem.. varbūt bija kāds telefons kas nozaudēts , nozudis.. es nezinu, nu kā tā var būt ????


Верный путь к стрессу - это быть здесь, но хотеть быть там, в призрачном будущем.


Melora

mellene88
atrodi konsultācijai juristu, bet es gan teiktu jau iestājies noilgums. man savulaik viens no piedzinēju kantoriem sūtīja sms/zvanīja ar aicinājumu samaksāt kaut kādus tur centus par reāli neesoša [un nekad nebijuša] parāda atgūšanas apkalpošanu. savā gadījumā laipni aicināju šos vērsties tiesā


2 + 1, 2, 3 = ♥+∞

-Женщины — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски.-  Фаина Раневская

-Where hope grows, miracles blossom.- Elna Rae

mellene88
Man tieši tāda pati situācija. Sazinājos ar piedzinēju firmu, lai atsūta papildus info, jo neko tādu neatceros, dzīvesvietu, epastu neesmu nekad mainījusi, līdz ar to, tele2 jau nu varēja agrāk, šo 15 gadu laikā atsūtīt kādu info. Parāds 98€+ procenti, kopā 249€, kaut kā negribās, bez pārbaudīšanas maksāt tādu summu.

Piedzinēji man šobrīd ir atbildējuši, ka pieprasījuši info no arhīva, kas apstiprina parāda esamību un tad sazināsies ar mani.

Bet mani interesē, jau iepriekš pieminētais noilgums, īpaši, ja viņi grib vēl nokavējuma procentus no manis.

mellene88. Cik tev tagad jamaksaa par to 15 gadus veco paraadu?

mellene88
Melora
Labsriits
Vairums parädnieku cer uz noilgumu, bet realitåtė noilgums reti kad ir ieståjies, jo atgădinåjumi ir bijuşi un vėstules ir sütítas uz lígumå paša parădnieka norådíto adresi un/vai deklarëto dzívesvietu. Cilvęki tomęr łoti bieži maina dzívesvietas, aizbrauc uz ărzemėm, nedeklarëjot dzívesvietu tur, tădęjădi nesaňemot pastu. Bieži vien paši neiedziłinăs vėstulės no kreditoriem vai tiesas, izmetot tăs atkritumos utml.

Bet lügt papildu info un pårbaudït parăda esamíbu un izveidošanăs apståkłus vajag noteikti!

Papildināts 27.11.2019 09:52:

Summas saståvs ir jåizpëta, kå arí jånoskaidro, kad kreditors izbeidza spėkå esoşu lígumu, jo pėc líguma izbeigšanas vairs nevar papildus aprėkinåt ne procentu, ne lígumsodu.

Ir tur daudzas nianses, jo vëstulės norăda lielas kopëjå parăda summas, bet tieså iesniegtajos prasíjumus summas jau ir adekvåtai, jo tiesa apmierina prasíbu tiksi dałėji, ja procentu vai lígumsodu summas ir nesamërïgas vai në atbilst AT judikatúrai.

Melora

mea
bet vai atgādinājumu sūtīšanas faktam nebija jābūt pierādāmam un arī izrietošam no iepriekš sniegtās info? pretējā gadījumā taču var atgādinājumus sūtīt uz jebkuru no pirksta izzīstu adresi. šis tikai interesei. esmu par savu saistību labticīgu pildīšanu


2 + 1, 2, 3 = ♥+∞

-Женщины — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски.-  Фаина Раневская

-Where hope grows, miracles blossom.- Elna Rae


mea
Neesmu dzīvesvietu mainījusi un neatvērtas vēstules ārā nemetam. Esmu gatava samaksāt parādu, ja man būs informācija, ka tāds tiešām eksistē, bet ne kavējuma procentus, jo, ja zinātu, tad šo parādu nokārtotu jau agrāk, uzreiz.

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18369295