Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Uzturlīdzekļi proporcionāli dienām, kurās ciemojas pie manis

tetis2020

Labdien. Esmu tēvs, kurš maksā uzturlīdzekļus bērnam. Ja bērns, piemēram, janvārī 5 dienas pavadīja pie manis, es varu bijušai sievai pārskaitīt uzturlīdzekļus proporcionāli par 5 dienām mazāk? Piemēram, ja ik mēnesi man jāmaksā 129 euro, janvārī bija 31 diena, tad par 1 dienu uzturlīdzekļi sastāda apmēram 4euro. 4x5 dienas = 20 euro. Varu sievai skaitīt 109 euro? Tas manā ieskatā būtu godīgi, jo bērnu šīs 5 dienas aprūpēju es (turklāt iztērējot pat vairāk kā 20 euro). Vai arī tad bijušai sievai nevajadzētu man skaitīt uzturlīdzekļus par šīm 5 dienām, jo skaitās, ka bērnu uztur abi vecāki?


Malfeliche

Vai tiešām jāp... kapeikas? Ja tie tiešām ir tikai 129€, ko maksā, tad sieva bērnam no savas puses iztērē vismaz divtik vairāk.

tetis2020
LV nav tădas prakses.

Ir jămaksă pilna summa, kas nospriesta, neatkarígi no laika, ko bėrns pavada pie tëva.

Turklät, tie ir minimålie uzturl., kur vispär jautăjumiem par to samazinăšanu nevajadzėtu rasties.

tetis2020
Viss atkarīgs no jūsu vienošanās, bet ja vēlas rēķināt, tad šitik vienkāršs tas aprēķins nebūs gan.

Ja bērns pie tēva uzturas vien dažas dienas mēnesī, tad patstāvīgajā dzīvesvietā tāpat ir jāapmaksā komunālie maksājumi, bērnam ir nepieciešams apģērbs un apavi, ko droši vien nēsāja arī esot pie tevis, maksu par pulciņiem, veselības aprūpi, masāžām, zobārstu, apdrošināšanu neviens neateļ, jo bērns pāris dienas pie papucīša uzturās.


Dzīve ir gluži kā rožu dārzs, bezgala skaista, bet ar ērkšķiem!


Malfeliche
Paldies par viedokli, bet tas nav tas ko jautāju. Zināšanai, Jūs nezināt reālo situāciju. Lai arī oficiāli maksāju sievai 129, faktiski visas drēbes pērku es. Visus pulciņus es. Ekskursijas es. Pēc ciemosanas bērns mājās brauc ar pārtikas maisu. Kad jāiet pie ārsta maksāju es. Un tā joprojām. Bērns ir nodrošināts. Šis man principa jautājums pret bijušo sievu.

Papildināts 10.02.2020 14:49:

mea
Visa summa pat ja 1 mēnesi vasarā dzīvo pie manis? Kur loģika?

tetis2020
Principa jautăjumus nerisina uz minimålo uzturl. rėkjina!

Tad, kad dzívos pie tevis mėnesí, tad arí runå ar bėrna måti. Bet likumiski LV tev tăpat ir jămakså uzturl.

Patlaban cepienam nav pamata, jo tăs 5 dienas ir tikai saskarsmes klasiskais variants. Un šădă gadíjumå nekădi izñėmumi no uzturl. nav paredzėti.

mea
Kur taisnība? Ja mēnesi dzīvo, tad jārunā ar mati, ja 5 dienas, tad neskaitās. Bet ja gadā kopā a tam 5 dienām mēnesis savācas? Ok, nākamo reizi tad ko teikt mātei, lai dod līdzi bērnam pārtiku 5 dienām? Labi, bet ja principā māte neiebilst, tad šāds dalījums ir Ok?

tetis2020
Kur taisníba? Jüs esat aizñemts, labåkajå gadíjumå personiski, sliktăkajă - jüsu tuvinieku vai draudzene, ar jüsu bėrna aprüpi 5 x24 h mėnesí; bërna måte -25-26x24h mėnesí!!! Padomäjiet par to, kăds ir abu vecăku ieguldíjums...pirms prasiet atskaites vai dalíjumus minimålajiem uzturl.

Ja abas puses par kaut ko labpråtïgi vienojas, tad dariet, kå vienojoties.

mea
Tas, ka bērns 24/7 pavada ar māti, uzreiz nenozīmē, ka māte dod lielāku ieguldījumu. Bieži paņemu bērnu neēdušu, ar šausmīgām drēbēm, netīru. Es neprasitu atnaksu par 5 dienam, ja zinātu, ka mana nauda tiek godprātīgi tērēta. Pat ne godprātīgi- ja vispār tiktu bērnam tērēta


tetis2020
Ņem taču bērnu pie sevis, ja jau reiz neēdušu, ar šausmīgām drēbēm, netīru. Kāpēc pieļauj, ka tavam bērnam jāaug tik šausmīgos apstākļos? Ja tev ir taisnība, jebkura bāriņtiesa nostāsies tavā pusē. Bet tikai nesāc, ka nav jau tas tik vienkārši utt.

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18403203