Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

asistenti

bikbik

Asistenti, kā pildat lapas? Viss ir ciet, pastaigas tik 2 stundas paliek?


bikbik
Es tā sapratu , ka palielina brīvā laika stundas. Vismaz man soci teica, ja arī neierakstīs, tad izmaksās aptuveni to summu ,kas bijusi iepriekšējos mēnešos( atceros viņas vārdus - lai neciestu no šīs situācijas).

Telefoni atbild, vismaz manā pašvaldībā. Jāzvana. Un atskaites, vismaz mums, jāiemet ēkas ārpusē speciālā kastītē.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā"

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta piekto, 5.1, sesto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 1., 184. nr.; 2015, 210. nr.; 2019, 166. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ja valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ līdz tās termiņa beigām personai nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu šo noteikumu 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem, attiecīgajam pasākumam piešķirto un neizmantoto stundu skaitu persona var izmantot šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minētajam pasākumam, nepārsniedzot personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu. Ja iepriekšējos trijos mēnešos persona asistenta pakalpojumu nav izmantojusi, sociālais dienests šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minētā pasākuma īstenošanai personai piešķir ne vairāk kā 10 stundas nedēļā."

2. Papildināt noteikumus ar 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.2 Šo noteikumu 11.1 punkts attiecībā uz asistenta pakalpojuma sniegšanu ārkārtējās situācijas laikā piemērojams ar 2020. gada 12. martu."

Papildināts 28.03.2020 08:10:

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lm.gov.lv%2Flv%2Faktuali%2Faktuali-list%2F91678-par-asistenta-pakalpojuma-atskaitem&h=AT1RywHEL1AbrMVhwGQPJwHxPTel0lK1lRyWSz2D6we91Gb6vu4orZzT19vTju7mxQABpLtIh-cZs3r8lorKW-yl0idZjoP8RT57RTDZ-5lt8Xr1KV4uVXYt_JSFiNlzc8u6&s=1

Papildināts 28.03.2020 08:11:

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lm.gov.lv%2Flv%2Faktuali%2Faktuali-list%2F91678-par-asistenta-pakalpojuma-atskaitem&h=AT1RywHEL1AbrMVhwGQPJwHxPTel0lK1lRyWSz2D6we91Gb6vu4orZzT19vTju7mxQABpLtIh-cZs3r8lorKW-yl0idZjoP8RT57RTDZ-5lt8Xr1KV4uVXYt_JSFiNlzc8u6&s=1

Papildināts 28.03.2020 08:17:

http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91678-par-asistenta-pakalpojuma-atsk

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18404785