Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Par pašvaldību pabalstiem

Padomija

Labdien, mani interesē šāds jautājums. Pāris ir adoptējis bērnu. Bērnam ir šobrīd gads un tiko bijusi tiesa un mazulis ir adoptēts. Viņu pašvaldībā ir saistošie noteikumi, kuri paredz pabalstu bērna dzimšanas gadījumā. Vai tas attiecas arī uz šo gadījumu? Saistošajos not. nekas nav minēts par adopciju.

Paldies


skaim

Jā! Adoptētāju ģimenē ir dzimis bērns. Tagad to apliecina izdotā dzimšanas apliecība. Ir jāizmaksā dzimšanas pabalsts , kā arī ikmēneša bērnu pabalsts 11,38 + 107,50 kā adoptētam bērnam.

skaim
tā gluži nesanāk, jo pabalsatam pašvaldībai jāpiesakās 2 mēnešu laikā no bērna dzimšanas, bet bērnam jau gads..Cik lasīju, arī valsts nemaksā piedzimšanas pabalstu, bet vienreizēju atlīdzību par bērna adopciju..

Pašvaldība arī būtu tiesīga noteikt šādu atlīdzību, ..

skaim

Pieejamie pabalsti
EUR
Pabalsta maksāšanas kārtība
Vecāku pabalsts: Līdz 1 g. Līdz 1.5 g.
409.89
Ikmēneša pabalsts līdz bērna 1.gada vai 1.5 gada vecumam
(nevar saņemt vienlaicīgi ar atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi)
Bērna kopšanas pabalsts:
171
Ikmēneša pabalsts 171 eiro apmērā līdz bērna 1.5 gada
vecumam un 171 eiro līdz 2 gadu vecumam
Ģimenes valsts pabalsts:
-
Ikmēneša pabalsts no bērna gada līdz 18 gadu vecumam
(kopējais pabalsts, ieskaitot jau esošos gadu un vecākus bērnus ģimenē, 0 EUR. )
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi
535.09
Ikmēneša atlīdzība, ko piešķir no dienas, kad bērns nodots pirms adopcijas
aprūpē, saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un izmaksā līdz tiesas sprieduma
par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās dienai (nevar saņemt vienlaicīgi ar vecāku pabalstu)
Piemaksa par vairāku bērnu adopciju
0
Ikmēneša piemaksa par otro un vairāk vienlaicīgi pirms adoptcijas aprūpē
nodotiem bērniem 171 EUR apmērā par katru bērnu
Atlīdzība par bērna adopciju
1422.87
Vienreizēja atlīdzība pēc tiesas lēmuma par adopcijas apstiprināšanu
Bērna adopcijas pabalsts
107.50
Ikmēneša pabalstu piešķir par katru adoptēto bērnu atkarībā no vecuma - līdz 7.gadu vecumam
25% no minimālās algas, no 7 līdz 18 gadu vecumam 30% no valstī noteiktās minimālās algas.
Paternitātes pabalsts
249.84
Piešķir pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā, ja dodas 10 dienu atvaļinājumā saistībā ar līdz
18 gadus veca bērna adopciju

Paternitātes pabalstu izmantos otrs adoptētājs

Papildināts 03.07.2020 22:14:

Atlīdzība par bērna adopciju

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Pabalstu kalkulators adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm

Tiesības saņemt atlīdzību par bērna adopciju ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Atlīdzību nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Atlīdzību piešķir adoptētājam pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanos. Atlīdzību par bērna adopciju izmaksā par katru bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē (ārpusģimenes aprūpes iestādē, audžuģimenē, aizbildnībā). Atlīdzība netiek piešķirta, ja adoptēts otra laulātā bērns.

Atlīdzību piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 8.1 pantu un 2009. gada 22.decembra MK noteikumiem Nr.1533 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju”.

Jāiesniedz iesniegums atlīdzības piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par adopciju) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

  • klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.
  • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;
  • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv. Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Tiesa, kura apstiprinājusi adopciju, trīs darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo VSAA.

Atlīdzības apmērs

Atlīdzības pieprasīšanas termiņš

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža (6 mēnešu laikā pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanos). Ja šis laiks ir nokavēts – atlīdzību neizmaksā.

Atlīdzības piešķiršanas termiņš

Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu.

Atlīdzības saņemšana

Atlīdzību par bērna adopciju bez maksas pārskaita atlīdzības saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Der zināt

! Līdz ar tiesas sprieduma spēkā stāšanos tiek pārtraukta atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksa, bet saglabājas tiesības turpināt saņemt visus pārējos piešķirtos pabalstus par bērna audzināšanu un kopšanu.

! Pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu vienam no adoptētājiem ir tiesības uz paternitātes pabalstu, ja bērns adoptēts līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un darba devējs ir piešķīris10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna adopciju.

Papildināts 03.07.2020 22:21:

Padomija
Manam adoptētajam bērnam bija 4. gadi. Saņēmu pabalstu un visu, kas Latvijas likumdošanā paredzēts. Tad vēl nebija bērnu adopcijas pabalsta, bet nu arī to saņemu.


Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18408411