Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Bezdarbnieks un prakse?

Saale

Kā ir? Vai bezdarbnieks stājoties praksē studiju laikā zaudē bezdarbnieka statusu?


NoSilence

Prakses līgums nav darba līgums. Mācību praksei nav piemērojami Darba likuma noteikumi. Taču likums arī neizslēdz iespēju prakses laikā nodibināt darba tiesiskās attiecības. Darba likuma 44. panta 1. daļas 8. punktā paredzēts, ka par profesionālās vai akadēmiskās izglītības iestādes izglītojamā darbu, ja tas saistīts ar sagatavošanos darbībai noteiktā profesijā vai studiju virzienā, darba līgums var tikt noslēgts uz noteiktu laiku. Tādā gadījumā tiek iegūts darba ņēmēja statuss.

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 12. pantā ir noteikts, ka persona bezdarbnieka statusu nezaudē, ja par darba ņēmēju vai pašnodarbināto kļūst divreiz 12 mēnešu periodā uz laiku, kas kopā nepārsniedz 90 dienas.

NoSilence
Paldies!

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18410441